Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Dahili Hastalıklar Hemşireliği

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j) Haksız Yazarlık(m.4/1-e), Çarpıtma (m.4/1-c), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a)

İddianın özeti             : * Jüri üyesi A1 Kodlu eserin tezden üretildiğini adayın birinci yazar olduğu halde ikinci yazar olarak sisteme girildiğini, bu sebeple bu makaleden başlıca yazar puanı alması gerekirken ikinci yazar puanı aldığını ifade ederek yanlış beyanda bulunduğunu iddia etmiştir.

 * Adayın A.7 yayınında yazar sırası “…..” şeklindedir. Bildiride aday 2. Yazar iken, yayında 3. Yazar olduğu ve yazar sıralamasının değiştirildiği tespit edilmiştir.

  * Adayın doktora tezinden türetilen A.5 yayınında ve bildiri özetinde deney grubunda 22 hasta, kontrol grubunda ise 24 hasta bulunmaktadır. A5 yayınının bulgular bölümünün ilk iki paragrafında izlem sırasında deney grubundan 2, kontrol grubundan 4 hastanın kaybedildiği ve çalışmadan çıkarıldığı yazılmış ancak bu 6 hastanın araştırmadan çıkarılmadığı ve analizlere katıldığı görülmektedir. Doktora tezinde atılan ve analize katılmayan bu 6 hasta tezin yayınında net bir şekilde atıldığı belirtildiği halde neden analizlere dahil edilmiştir. Çarpıtma söz konusudur.

Savunma İstenme Tarihi: 19.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.