Müvekkilin denklik alması gerektiğini ifade ederek YÖK’e dilekçe ile başvurduktan sonra YÖK, dilekçemizi zımnen reddedip STS kararı alma yönünde işlem yapmıştı. Bu zımnen ret ilk denklik başvurusu sonrasındaki zımnen ret olmayıp ayrıca hukuki zeminde yapılmış olan denklik isteminin reddidir. Ret kararına karşı dava yoluna gidildi. Gerekçemiz ise Lizbon Sözleşmesi, eşitlik ilkesi vs. yanında aynı dönem eğitim alan kişilerin dosyalarını emsal göstererek denklik istemekti. YÖK’ün gerekçesi ise müvekkilin gıda mühendisliği değilde alt bölüm olan Et ve Süt Teknolojileri bölümünden mezun olduğu ve müvekkilden ile Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesinden istenen evrakın gelmemiş olduğundan emsal gösterilen kişilerin dosyaları incelenmeyeceği idi. Bilindiği üzere Mühendisliklere STS kararı çıktığından bahsedilen gerekçelerle STS çıkarmak için emsal gösterilen kişilerin dosyalarını arşivden çıkarıp karşılaştırmadan işlem tesis etmek istediler. Ancak bu esnada aşağıda verilen yargı kararı ile YÖK işlemi iptal olunca STS çıkmadan emsal kişileri göz önünde bulundurarak yargı kararının uygulanması sonrasında Denklik Belgesi düzenlenmiş oldu.

Sırası ile yapılan işlemler ise;

  • Denklik verilmesi yönünde yazılı başvuru yapıldı.
  • Dilekçe ret olduğundan dava açıldı.
  • Dava kazanılınca YÖK’e yargı kararını uygulaması için yazılı başvuru yapıldı.
  • Mühendislik diploma denklik belgesi çıktı.
  • (Denklik belgesi ile mahkeme kararı aşağıda paylaşılmakla birlikte kararın pdf hali en altta link olarak ayrıca paylaşılmıştır.)

*** Denklik belgesi ve mahkeme kararı müvekkil isteği üzerine yayından kaldırılmıştır.