DoçentlikYeni Doçentlik Kriterleri ve Şartları

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından doçentlik kriterlerinde değişikliğe gidilmiş olup yeni doçentlik kriterleri Doçentlik Yönetmeliği gereğince Mart 2024 Doçentlik Başvuru Döneminden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir. Yeni doçentlik kriterleri 2024 Mart döneminde ilk kez uygulanacak olup 2023 Ekim Döneminde son kez uyulanacak şartlara nazaran doçentlik kriterlerinde ciddi değişiklikler yapılmış olup bilim alanı bazında detaylı incelemek gerekmektedir.

İlk göze çarpan değişiklikler ise SCI-E ve SSCI dergilerin çeyreklik dilimlerine göre puanlamaya gidilmiş olup ve alan endeksi kavramı kaldırılarak tek tek endeksleri sayılmıştır. Book Citation Index’de yer alan kitaplar ve Conference Proceedings Citation Index’de yer alan bildirilerin puan değeri artırılmaktadır. Ders kriterlerinde değişikliğe gidilmiş ve BAP projeleri puanlanmaktadır. Aşağıda belli başlı noktalara değinilerek açıklamaya gidilmiştir. YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİ KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR

2024 Doçentlik  kriterlerine geçmeden önce doçentlik jüri incelemesi 3 başlık(etik-asgari-eser inceleme) halinde yapıldığı için şu 3 yazının bu yazıyla bir bütün halinde okunması genel çerçevenin görülmesini sağlayacaktır.

İçindekiler

Doçentlik Başvurusu İçin Sağlanması Gereken Asgari Puan Nedir ?

YÖK tarafından ÜAK’ın görüşü alınarak Mart 2024 Doçentlik Başvurusundan itibaren uygulanmak üzere doçentlik kriterleri değişmiştir. Yeni doçentlik kriterlerinde uluslararası makale başta olmak üzere, kitap, ders gibi kriterlerde değişikliğe gidilmiştir. Tüm bilim alanlarında 90 puanı doktora/sanatta yeterlilik/uzmanlık sonrası olmak üzere toplamda 100 puan ile başvuru yapılması gerekmektedir. Doçentlik şartlarında tezden üretilen yayınınız doktora sonrası ise 90 puanlık kısma dahil edilmemektedir.

Yeni Doçentlik Kriterlerinde Yer Alan İndeksler Nelerdir?

Yeni Doçentlik Kriterlerinde İndeksler SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI, Scopus, TR Dizin, BKCI, CPCI, Diğer Endeksler olarak belirlenmiştir. Doçentlik şartları göz önüne alındığında bilim alanlarına göre farklı puan karşılıkları olabilmektedir.

SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI Makale Nedir ?

Web of Science Core Collection içerisinde yer alan Science Citation Index Expanded (SCIE), 1964 yılında Garfield tarafından oluşturulmuştur. 1900’den günümüze kadar tam atıf referansı ile veri gösteren dergileri indekslemektedir. Web of Science dergi seçim kriterleri olarak 25 kalite kriteri belirlemiş ek olarak 4 adet de etki kriteri belirlemiştir. 24 kriteri karşılayan dergiler Emerging Sources Citation Index’de yer alırken diğer ek kriterleri karşılayanlar, ilgili konularına göre SCIE, SSCI veya AHCI indeksine girmektedir. SSCI, AHCI ve ESCI indeksleri de Web of Science Core Collection’da yer almaktadır;

 • SCIE : Science Citation Index Expanded
 • SSCI : Social Sciences Citation Index
 • AHCI : Arts & Humanities Citation Index
 • ESCI : Emerging Sources Citation Index
 • CPCI : Conference Proceedings Citation Index
 • BKCI : Book Citation Index

SCI Dergilerde Etki Faktörü Q1, Q2, Q3 ve Q4 Nedir ?

Etki faktörü (Impact factor) bir dergide çıkan makalelerin başka dergilerde ya da eserlerde ne kadar kaynak gösterildiği ile ilgili kavramdır. Web of Science Core Collection şu anda etki faktörü SCI-Expanded ve SSCI kapsamındaki dergiler için açıklanmakla birlikte önümüzdeki yıllardan itibaren ESCI ve AHCI kapsamındaki dergiler içinde etki faktörü açıklanacaktır. Yeni doçentlik kriterlerinde belirtilen Q1, Q2, Q3 ve Q4 çeyreklik dilimleri bu açıklanan etki faktörüne göre belirlenmektedir. Dolayısıyla dergiler için Q1, Q2, Q3 ve Q4 çeyreklik dilimleri araştırılırken Web of Science Citation Report kısmında makalenin yayınlandığı yıldaki çeyreklik dilimi dikkate almak gerekir. (https://jcr.clarivate.com/jcr/home)

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) Nedir ?

Yeni doçentlik kriterlerinde karşımıza çıkan bildiri indeksi olan Conference Proceedings Citation Index 1990’den günümüze 205,900’den fazla konferansın bildirisini ve atıf yapılan referansı içerir. Web of Science’d taranan kongreleri ve bildirileri araştırmak için https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search linke girmeniz yeterli olacaktır. Adaylar tarafından bildiri özetleri hazırlandıktan sonra yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda bilim alanlarına göre kongre araması yapması, kongrenin bir sonraki tarihini takip etmesi ve zamanında göndermesi gerekmektedir.

Book Citation Index (BKCI) Nedir ?

Yeni doçentlik kriterlerin bu indeksteki kitabevlerinde yer alan yayınlar önem arzetmektedir. Web of Science Core Collection yüksek kaliteli kitap, dergi ve konferans/sempozyum bildirilerinin güvenilir koleksiyonudur. Book Citation Index multidisiplinerdir. Yeni Doçentlik Kriterlerine göre bu endekste bulunan yayınevlerinde yapılan kitapların puan değeri yüksektir. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik’de mutlaka ispat belgelerinin de yüklenmesi gerekir. Söz konusu ana listeye http://wokinfo.com/mbl/ linkten ulaşabileceğiniz gibi https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search linkten de arama yapabilirsiniz.

SCOPUS Nedir ?

SCOPUS, öncelikle bilimsel ve akademik araştırma literatürüne odaklanan bir özet ve alıntı veritabanıdır. SCOPUS, önde gelen bir akademik yayıncılık şirketi olan Elsevier’e aittir ve mevcut en büyük ve en kapsamlı bibliyografik veritabanlarından biridir. Yeni doçentlik kriterleri, Scopus veritabanında sıkça araştırma yapılmasını gerektirecektir.

 • Özetler ve Alıntılar: SCOPUS, makalelerin ve diğer yayın türlerinin özetlerini (kısa özetlerini) sağlar. Ayrıca, araştırmacıların belirli bir makalenin diğer bilimsel çalışmalarda kaç kez alıntılandığını görmelerine olanak tanıyan alıntı verilerini de içerir.
 • Arama ve Keşif: Kullanıcılar ilgili araştırma makalelerini, konferans makalelerini ve diğer bilimsel materyalleri bulmak için SCOPUS veritabanında arama yapabilir. Arama arayüzü, arama sonuçlarını hassaslaştırmak için çeşitli filtreler ve seçenekler sunar.
 • Ölçümler ve Analiz: Araştırmacıların ve araştırma gruplarının etkisini değerlendirmek için h-endeksi, alıntı sayıları ve dergi sıralamaları gibi ölçümler sağlar.
 • Uyarılar ve Bildirimler: Kullanıcılar, ilgi alanlarına uygun yeni araştırmalar yayınlandığında veya kendi çalışmalarından alıntı yapıldığında güncellemeleri almak için uyarılar ayarlayabilir.

TR Dizin Makale Nedir?

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Başvurularında TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergiler “TR Dizin Dergi Listesi” olarak https://trdizin.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.  Dergiler kontrol edilirken mutlaka makalenin yayınlandığı yılda endekste olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi takdirde jüri üyeleri puanı silerek asgari koşuldan bırakabileceği gibi etik komisyona da yanlış ve yanıltıcı beyandan sevk edilme ihtimalleri bulunmaktadır. Yeni doçentlik kriterlerinde ulakbim tr dizinde taranan dergilerdeki yayınlar puan getirmeye devam etmektedir.

Doçentlik Kriterlerinde Yayınlanmış Makale Kavramı Nedir?

ÜAK tarafından Yeni doçentlik kriterlerinde bilim alanında yayınlanan makalenin kullanılabilmesi için başvuru tarihi itibariyle basılı ya da elektronik ortamda yayınlamış olması gerekmektedir. Yani makalenin başvurduğunuz tarihten önce cilt, sayı ve sayfa numarası almış olması gerekmektedir. Yayımlanmış makalede DOI numarası almış olmak yeterli değildir.

Doçentlik Kriterlerinde Başlıca Yazar Olma Durumu

Yeni doçentlik kriterlerinde Bilim alanlarına göre farklılık arz etmekle birlikte başlıca yazar puanları şöyledir; Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında sadece tek yazarlı makalede tam puan alınabilmekte dolayısıyla başlıca yazar olabilmekte, çok yazarlı makalelerde eşit bölünmektedir. Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik ve Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanında başlıca yazar tek yazarlı makale ve lisansüstü öğrenci ile yapılmış makalede başlıca yazar olabilmektedir.

Aday tek yazarlı makalede başlıca yazar ise tam puan alır, iki yazarlı makalede başlıca yazar ise tam puanın 0,8’ini, üç ve daha fazla yazarlı makalede başlıca yazar 0,5’ini almaktadır. Eğer çalışmada lisansüstü öğrenci ve eş danışman dışında biri varsa puanlar eşit bölünmekte birinci isim olunsa bile başlıca yazar puanı alınmamaktadır. Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Sağlık, Spor Bilimleri Temel alanında başlıca yazar tek yazarlı makale, makalede ilk isim olunan makale ve lisansüstü öğrenci ile yapılmış makalede başlıca yazar olabilmektedir. Aday tek yazarlı makalede başlıca yazar ise tam puan alır, iki yazarlı makalede başlıca yazar ise tam puanın 0,8’ini, üç ve daha fazla yazarlı makalede başlıca yazar 0,5’ini almaktadır.

Yeni Doçentlik Kriterlerine Göre Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavları Nelerdir ve Geçerlilik Süresi Nedir?

YÖK, ÜAK ve ÖSYM tarafından yapılan/yapılmış yabancı dil sınavlarında süre sınırı aranmamaktadır. Ancak ÖSYM’nin yaptığı doktora ve sanatta yeterlik merkezi dil sınavı belgelerinde yer alan puanlar meleğe başlangıç seviyesini ölçmek amacı ile yapıldığından doçentlik başvurusunda kullanılamamaktadır. YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları Türkiye’de yapılıyor ise devlet üniversitelerine ait binada yapılması şarttır. Eşdeğerliği olan yabancı dil sınavının geçerlilik süresi; üzerinde süre belirtiliyorsa o tarih geçerlidir. Doçentlik şartlarında bu sürenin 5 yılı geçmemesi gerekir.  TOEFL dil belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

Yeni Doçentlik Kriterlerine Göre Bir Çalışma İki Farklı Yerde Puanlanıyorsa Nasıl Hareket Etmek Gerekir ?

Temel kural bir çalışmanın bir yerde puanlanmasıdır. Bir çalışma hem özet bildiri hem de makale haline geldiyse bu çalışmalardan sadece birini puanlamak gereklidir. Bir çalışma hem proje hem de makale haline gelmişse puanlanmasında engel olmamakla birlikte tek bir alanda puanlanmaması halinde jüriler tarafından eleştirilmektedir. Çalışmanın hem atıf puanı hem de kendisi kullanılabilir.

Tez danışmanlığı ile tez danışmalığı yaptığı tezden üretilen çalışmalar ayrı ayrı puanlanabilmekte ise de jüriler tarafından eleştirildiğini de bilmek gerekir. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sisteminde ilişkilendirmeyi sadece tezden üretilen yayınlarda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Doçentlik şartlarına göre tezden üretilen çalışma mutlaka tez alanında puanlanması aksi durumda etiğe sevk edileceğinin bilinmesi gerekir.

Yeni Doçentlik Kriterlerine Göre Atıf Puanı Nasıl Hesaplanır ?

Her çalışma kendisine atıf yapılan çalışmada kaç defa atıf aldığına bakılmaksızın tek atıf puanı almaktadır. Atıf puanı atıf yapan çalışmanın durumuna göre belirlenir. Kişinin ismi olduğu çalışmalardan yapılan atıflar geçersizdir. Atıf yapan eserin yayınlandığı derginin endeksine göre puan almaktadır. SCIE, SSCI, AHCI dergilerin atıf puanları yüksektir. Atıf yapan kitap bölümünün yayınlandığı yayınevi BKCI’de taranıyorsa yüksek atıf puanı bulunmakta, diğer kitap ve dergilerin atıf puanı ise düşük belirlenmektedir.

Atıf kriterinden en az 5 puan alınması zorunlu olup bu alandan en fazla 10 puan alınabilmektedir. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sistemine belgelerin ÜAK’ın istediği şekilde yüklenmesi gerekir. Doçentlik şartlarına göre atıf ne zaman gerçekleşti ise ona göre puanlanmakta olup doktora sonrası atıflar doktora sonrası puana eklenir. Atıf puanı yazar sayısına bölünmemektedir.

Yeni Doçentlik Kriterlerinde Sözlü Bildiri Puanlanırken Nelere Dikkat Etmek Gereklidir?

Sözlü bildiri daha sonra makale haline getirildi ise tek bir çalışmayı puanlamak gereklidir. Aynı toplantıda birden fazla bildiri sunuldu ise sadece bir tanesinin puanlanması gereklidir.

Yeni doçentlik kriterlerine göre Conference Proceedings Citation Index (CPCI)’de yer alan bildirilerin puan değeri yüksektir. Bu alandan en az 5 puan almak zorunlu olup en fazla 10 puan alınabilmektedir. Ayrıca 2016 Aralık sonrası yapılan bildirilerde katılım belgesi zorunlu olup bu belgenin yazarlardan birine ait olması yani birinin katılım belgesinin sunulması yeterlidir. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) ara yüzü yeni kriterlere göre düzeltilecektir.

Üniversitelerde Yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Puan Getirir mi?

Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni doçentlik kriterlerine göre tamamlanmış projelerin puan değeri bulunmaktadır. BAP’lardan puan alınması için yürütücü olması gereklidir. TÜBİTAK öğrenci projelerinin puan değeri bulunmamaktadır. AB Çerçeve Programı ve TÜBİTAK Projelerinde koordinatör, yürütücü, danışman ve araştırmacı olmanın farklı puan değerleri bulunmaktadır. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sistemine bu girişler yazılırken mutlaka bu bilgilere dikkat edilmelidir.

Tezden Üretilen Yayın Doktora Sonrası ise Nasıl Puanlanması Gerekir?

Yeni doçentlik kriterlerine göre başvuru esnasında asgari 100 puanın sağlanması gerekir. Bu puanın 90 puanı doktora sonrası olan çalışmalardan alınması gerekir. Önceki doçentlik kriterlerinden farklı olarak yeni doçentlik kriterlerine göre tezden üretilen çalışma doktora sonrası ise 90 puanlık bölümde puan değeri bulunmamaktadır. Bu kısım Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek olup başvuru yapacak adayların bu puanlama yaparken bu hususa dikkat etmeleri gereklidir.

Yeni Doçentlik Kriterlerinde Lisansüstü Tez Danışmalığı Zorunlu Mudur?

Yeni doçentlik kriterlerinde zorunlu kriter olmamasına rağmen jüriler tarafından başarısızlık gerekçesi olarak görülmektedir. Ancak bu tutum öznel bir yaklaşım olup aksi mahkeme kararları ile ispatlanabilmektedir. Devam eden lisansüstü tez danışmalığının puan değeri bulunmamaktadır. Puan alınabilmesi için tezin tamamlanmış olması Ulusal Tez Merkezine girilip güvenli alandan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sisteminden çekilebilmesi gerekmektedir.

Yeni Doçentlik Kriterlerinde Şaibeli Dergi Tanımı Değişti mi?

Mart 2024 döneminden itibaren uygulanacak olan yeni doçentlik kriterlerinde yağmacı ve şaibeli dergilere ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Halihazırda geçerli olan tanımlar devam etmektedir. SCIE ve SSCI dergilerinde Q1, Q2 ve Q3 dergiler hiçbir şekilde yağmacı kabul edilememektedir. Ancak bu kapsamda yer alan Q4 dergiler eğer ücret almıyorsa şaibeli kategoriye girmemektedir. Bununla birlikte bir SCIE veya SSCI dergi Q4 ve ücret alıyorsa şaibeli olarak kabul edilmemesi için sadece başvurulan bilim alanı mensuplarının üye olabildiği dernek, enstitü, üniversite veya bilimsel kurumun yayın organı olması, 2010 yılından önce basılmaya başlanmış olması ve abonelik usulüyle çalışması gerekmektedir.

SCIE veya SSCI dışındaki dergiler için doçentlik şartları 2023 yani eski kriter olan kabul red şartına bağlı kalmaksızın ücret alması gerekmektedir. Ayrıca açık erişim hale getirmek için ücret alan dergilerde kapsam dışıdır. Emsal kararlar sitemizde yayınlanmakta olup şaibeli dergiler konusunda ayrıntılı bilgi almak için Şaibeli Dergiler ve Özellikleri başlıklı yazımızda gerekli bilgiyi bulabilirsiniz.

ÜAK’a Doçentlik Başvuru Sonrası Belge Göndermem Gerekir mi?

Bazı durumlarda ÜAK başvuru sonrası ‘Başvuru Dilekçesi’nde belirtmekle birlikte belge gönderilmesini talep etmektedir. Bunlar eşdeğerliliği olan yabancı dil belgeleri, eski uzmanlık ya da eğitim diplomaları olabilmektedir. Belgenin aslı gönderilmesi kural olmakla birlikte noter onaylıda gönderilebilir. Noter onaylı gönderilecek bu belgenin üzerinde mutlaka onay tarihi olmalı ve bu tarih doçentlik başvurusunun yapıldığı yıl olmalıdır. Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) doçentlik sistemine mutlaka bu belgenin de girilmesi gerekir.

Temel Alanlara Göre Yeni Doçentlik Kriterleri ve Şartları Nelerdir ?

 

Yeni Doçentlik Kriterleri

Yeni doçentlik kriterleri 2024 Mart Doçentlik başvurularından itibaren uygulanacak olup her dönem öncesi bu kriterler, şartlar, klavuz ve doçentlik başvurusu sıkça sorulan sorular yayımlanmaktadır. Doçentlik kriterlerinin hepsine ÜAK Doçentlik Başvuru Şartları Arşivinden ulaşabilirsiniz. Temel alanlar bakımından yeni doçentlik kriterleri ise şu şekildedir;

Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Doktora/uzmanlık unvanı alınmasından sonra SCIE, SSCI Q1, Q2 ve Q3 dergilerde en az üç makalede başlıca yazar olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alandan 40 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır. İki adet TR Dizin makale olmak üzere üç ulusal yayın zorunluluğu bulunmaktadır. Dışarıdan başvuruları engelleme adına ders kriteri zorlaştırılmıştır. Kitaplarda Book Citation Index kapsamındaki yayınevleri önemli hale getirilmiştir. Doçentlik şartlarında diğer kriterler bakımından zorunlu olan ve olmayan şartlara da yer verilmiştir.

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir?

ÜAK’ın internet sitesinde her başvuru döneminden önce başvuru şartları yer almaktadır. Mart 2024 yılından itibaren uygulanacak olan yeni kriterlere göre Eğitim Bilimleri Temel Alanında göze çarpan kriterler şunlardır:

 • Uluslararası makale kısmında Web of Science’da yer alan SCIE ve SSCI kapsamındaki derilerde çeyreklik dilimi Q1, Q2 ve Q3 olan yayınlanmış makalelerden 30 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • AHCI, ESCI, Scopus ve diğer uluslararası endekslerinde puan değeri bulunmaktadır.
 • Editöre mektup, araştırma notu, kitap kritiği ve özette puanlanmaktadır. Ulusal makalelerde en az iki TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayın bulunması zorunludur.
 • En az bir tane tezden üretilen yayına ihtiyaç bulunmakla birlikte bu yayının bildiri olmaması gerekir.
 • Kitap bölümlerinde BKCI kapsamındaki kitaplara yüksek puan verilmiştir. BAP’lar proje kısmında puanlanabilir.
 • Ders faaliyeti olarak en az dört dönem ders verme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Dergi editörlüğü, ödül, H-indeksi, yurtdışı çalışma faaliyetlerinin de puan değeri bulunmaktadır.

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

SSCI ve SCIE kapsamındaki Q1, Q2 ve Q3 dergilerde en az birinde başlıca yazar olmak kaydıyla belli bir puanı sağlamak zorundadır. TR Dizin, tezden üretilen yayın, atıf, bildiri, ders zorunlu kriter olarak belirlenmiş iken Dergi editörlüğü, H-indeksi, ödüllerinde puan değeri bulunmaktadır. Projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Patent tanımları güncellenmiştir. Tez danışmanlığı da zorunlu kriter olamamakla birlikte alandaki jüriler tarafından önemsenmektedir.

Filoloji Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Uluslararası yayın zorunluluğu bulunmamakla birlikte kitap ve kitap bölümleri için diğer bilim alanlarından farklı olarak puan değeri yükseltilmiştir. En az dördü tek yazarlı olmak üzere 6 adet TR Dizin yayın zorunluluğu ve 50 puan şartı bulunmaktadır. Bu zorunluluğu sağlayamayanlar uluslararası makale (SCIE, SSCI, ESCI kapsamında) yapmak zorundadır. Doçentlik şartlarında atıflardan en az 5 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer bilim alanlarında yer alan ödül, patent, editörlük, h-indeksi puan getirmektedir.

Güzel Sanatlar Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ? 

Doçentlik kriterlerinde genel ve özel şartlar olmak üzere iki farklı kategoride şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Uluslararası makale kısmında en az 10 puan, TR Dizin kapsamında en az bir makale yapılması gerekmektedir. Tezden üretilen yayın, bildiri, ders ve atıf zorunluluğu yer almaktadır. Bilim alanları bazında özel şartlar ÜAK’ın resmi internet sayfasında yer almaktadır.

Hukuk Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Doçentlik kriterlerinde uluslararası yayın zorunluluğu bulunmamaktadır. TR Dizin kapsamında tek yazarlı dört yayın ve toplamda üç farklı dergide 6 yayın zorunluluğu ve bu yayınların 50 puanı toplama zorunluluğu bulunmaktadır. Tezden üretilen yayın, bildiri, ders ve atıf kısmı da zorunlu kriterler arasında yer almakta olup, diğer ulusal ve uluslararası kitaplar için yüksek puan getirilmiştir. Kitaplar için editörlerin üniversiteden resmi izin almış en az doktor öğretim üyesi olma şartı getirilmiştir. Ayrıca kitaptaki tüm bölümlerin diğer alanlarda olduğu gibi başvurulan bilim alanına uygunluğu zorunlu tutulmuştur.

İlahiyat Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir?

Doçentlik kriterlerinde uluslararası yayın zorunluluğu bulunmamakla birlikte TR Dizin kapsamında tek yazarlı üç yayın ve toplamda ikisi farklı dergide 5 yayın zorunluluğu ve bu yayınların 50 puanı toplama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartı sağlayamayanlar uluslararası makale kısmında SCIE, SSCI, AHCI ve ESCI dergilerden sağlayabilmektedir. Tezden üretilen yayında en az bir yayın zorunluluğu bulunmaktadır. Atıf, bildiri, ders zorunluluğu bulunmaktadır. Sanatsal etkinlikler kriteri getirilmiş olup bu alanda puan zorunluluğu bulunmaktadır.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Yeni doçentlik kriterlerinde SSCI, SCIE, AHCI, Scopus ve ESCI kapsamındaki dergilerde doktora unvanı alınmasından sonra en az bir makalede başlıca yazar olmak şartıyla 20 puan zorunluluğu bulunmaktadır. TR Dizin kapsamındaki dergilerde en az 10 puan, tezden üretilen en az bir yayın, atıf en az 5 puan, bildiri en az 5 puan, ders faaliyetlerinde en az 5 puan zorunluluğu bulunmaktadır. Yarışma, proje ve yazılım kısmında en az 15 puan da zorunlu tutulmaktadır. Doçentlik şartlarında zorunlu olmayan ödül, patent, tez danışmanlığı, kitap kriterleri de puan getirmektedir.

Mühendislik Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Yeni doçentlik kriterlerinde SCI, SCIE kapsamındaki etki faktör dilimi Q1, Q2 ve Q3 dergilerde en az birinde başlıca yazar olması gerekmekte ve uluslararası yayın kısmından en az 40 puan alması gerekmektedir. TR Dizin kapsamında taranan dergilerde en az 10 puan zorunluluğu bulunmaktadır. Tezden üretilen yayın, atıf, bildiri, ders faaliyeti zorunlu olup diğer isteğe bağlı şartlardan da puan alabilmektedir. Alandaki jüriler SCIE kapsamındaki dergilerin Q değerlerini önemsemektedir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Önceki başvuru şartlarında uluslararası makale zorunluluğu bulunmazken yeni doçentlik kriterlerinde SSCI, AHCI, SCIE, ESCI, Scopus ya da diğer uluslararası endekslerde en 10 puan zorunluluğu getirilmiştir. Üçü tek yazarlı, farklı dergilerde yayınlanmış olmak üzere en az 5 yayın zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kriterleri sağlamayanlar SCIE, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde en az biri tek yazarlı olmak üzere 3 yayın da yapabilirler. Tezden üretilen yayın, atıf, ders ve bildiri zorunluluğu devam etmekle birlikte kitap kriteri zorlaştırılmış ve puanı toplamak için Book Citation Index (BKCI) yapmak gerekliliği doğmuştur. Ayrıca uluslararası/ulusal film projelerinde görev almak da puan getirmektedir.

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Bu alanda yer alan jüriler SCIE kapsamıdaki dergilerin q değerlerine çok önem vermektedir. Q+ dergiler için yağmacı dergi değerlendirmesi ile çok fazla karşılaşılmaktadır. Bu bilim alanında doçentlik kriterlerinde uluslararası makale kısmına Q1, Q2 ve Q3 kapsamındaki dergilerde en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla 20 puan ve toplamda 30 puan almak gerekmektedir. TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde en az 20 puan zorunluluğu getirilmiştir. Adaylara diğer zorunlu kriterlerin karşılamasının yanında bilim alanında ders vermek, tez danışmanlığı ve projenin önemli olduğunu da tekrar belirtmek gerekir.

Spor Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Şartları Nelerdir ?

Yeni doçentlik kriterlerinde bu bilim alanı için SCIE, AHCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde en az birinde başlıca yazar olmak kaydıyla 30 puan zorunluluğu getirilmiştir. Bu bilim alanına SPORT Discus kapsamındaki dergiler diyerek yeni bir endeks için puan değeri getirilmiştir. Zorunlu olmamakla birlikte Sportif Başarı ve Temsil kriteri getirilerek önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Kriterlerin doğru şekilde analiz edilip başvuruya hazırlanmak önem arz etmektedir.

Doçentlik Başvurusunun İptali Durumunda Ne Zaman Başvuru Yapabilirim?

Yeni doçentlik kriterlerinde, eksi kriterlerde olduğu gibi eser inceleme ve etik inceleme sonucunda başarısız sayılan adaylar başvurduğu dönem esas alınarak izleyen üçüncü dönem başvuru yapabilirler. Asgari koşuldan başvurusu iptal edilenler ise herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın izleyen dönemde tekrar başvuru yapabilmektedir. Doçentlik başvurusu sonuçlanmamış olanlar bilim alanı fark etmeksizin yeniden doçentlik başvurusunda bulunamazlar. Farklı bilim alanından başvuru yapıyor olmak üç dönem kuralının uygulanmasına engel değildir. Doçentlik başvurusunun iptali durumunda Doçentlik Başvurusunun Reddi Kararına İtiraz ve Dava başlıklı yazımızda gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap