HEKİMİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN KAYNAKLI DAVALAR

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası sayesinde, doktorun Sigorta Şirketine doğrudan hekı̇mı̇n meslekı̇ sorumluluk sı̇gortasından kaynaklı dava açmak mümkündür. Bu durumun hukuksal dayanaklardan ilki  Türk Ticaret Kanunu’nun 1478. Maddesidir. Buna göre; zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir. Diğer hukuki dayanak ise…

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (2024)

Hekimin hukuki sorumluluğunu doğuran birden çok ve değişik sebepler mevcuttur. Bu sebepler sorumluluğun kaynağının belirlenmesinde önemli bir rol oynamakla birlikte gidilecek hukuki yolları da seçmede önem arzetmektedir. Hekimin hukuki sorumluluğunun kaynakları şunlardır: Sözleşme öncesi görüşmelerden doğan sorumluluk, (Culpa İn Contrahendo) Haksız fiil, Vekâletsiz iş görme Sözleşme Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin olmadığı haller de…

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU (2024)

Bu yazımızda sizlere hekimin cezai sorumluluğu (doktorun cezai sorumluluğu) ve doktor hatası konularını açıklayacağız. Akabinde doktor hatası kapsamında yanlış tedavi (malpraktis) hakkında bilgi vereceğiz. Bu doğrultuda doktorun cezai sorumluluğu türlerinin neler olduğunu anlatacağız. Doktorun cezai sorumluluğu türlerinden olan taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerini detaylı olarak ifade edeceğiz. Son olarak hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai…

SAĞLIK HUKUKUNDA ORGAN NAKLİ

SAĞLIK HUKUKUNDA ORGAN NAKLİ (2024)

Organ nakli başka hiçbir tıbbi çare  bulunamadığı için bir insanın organ veya dokularını ihtiyacı olanlara bağışladıktan sonra, bu organ veya dokuların tedavi amacıyla nakledilmesidir. ORGAN NAKLİ Organ ve doku nakli yoluyla hastalıkların tedavisi, giderek önem kazanan, hastanın hayatını kurtaran tıbbi uygulamalarda başarı oranları günden güne daha çok artan bir yöntemdir. Yaşama ümidi kalmayan hastaların organ…

SAĞLIK HUKUKUNDA KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON)

SAĞLIK HUKUKUNDA KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON) – 2024

Kısırlaştırma (sterilizasyon) üreme organlarına yapılan müdahale ile çocuk yapma kabiliyetinin alınması anlamına gelir. KISIRLAŞTIRMA (STERİLİZASYON) NEDİR? Sterilizasyon, bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale demektir. Kısırlaştırma, üreme organlarını ameliyatla çocuk yapma becerisini kaybettirme amaciyla yapılır. Kısırlaştırma bir cerrahi operasyonun amaçlanan  bir sonucu olabilir ya da hastalıklı bir…

SAĞLIK HUKUKUNDA KLONLAMA (KOPYALAMA) – 2024

Klonlama; diğer adıyla kopyalama bir canlı hücresinin bölünme yoluyla ya da canlı hücre çekirdeğinin, başka hücre çekirdeğinin alınarak  yerine yerleştirilmesi yoluyla döllenmenin gerçekleştirilmesidir. KLONLAMA (KOPYALAMA) NE İŞE YARAR? Bilim insanları, insan ve hayvanların genlerini ve  hücrelerini yıllardır klonlamaktadır. Kullanım amacına yönelik olarak üreme ve tedavi klonlaması iki kolda kullanılmaktadır. Üreme Amacıyla Yapılan Klonlama: İnsan embriyosu,…

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR? (2024)

Malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) sonucunda uğranılan zararın tazmini için açılan davaya malpraktis davası denir. Malpraktis davalarında genel olarak doktor hatasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri konu edilmektedir. MALPRAKTİS DAVASI NEDİR? Malpraktis, bir sağlık perseoneli yada doktor hatası kapsamında, bu kişilerin mesleki görevini yerine getirirken ihmalkarlık, hata veya dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan zararın yasal süreçte ele…

MALPRAKTİS (HATALI TIBBİ MÜDAHALE) NEDİR?

MALPRAKTİS (HATALI TIBBİ MÜDAHALE) NEDİR? (2023)

Malpraktis (hatalı tıbbi müdahale), bir sağlık uzmanının mesleki görevlerini yerine getirirken ihmal, hata, dikkatsizlik veya kötü niyetli davranışlar sonucu hastaya zarar vermesi olarak tanımlanır. MALPRAKTİS (HATALI TIBBİ MÜDAHALE) NEDİR? Malpraktis kelime anlamıyla hatalı tıbbi müdahale demektir. Günümüz dünyasında gerek zaruri tedavi amaçlı müdahaleler gerekse de “estetik operasyonu” şeklinde adlandırılan ve çoğunluğu ihtiyari olan müdahalelerin hata…

HATALI BURUN ESTETİĞİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

HATALI BURUN ESTETİĞİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (2023)

Kamuoyunda da sıklıkla karşılaşıldığı üzere, özellikle hatalı burun estetiği ameliyatı nedeniyle istenilen sonuç alınamadığında veya tedavi sonrası ortaya çıkan olumsuz durumlarda sorumluluğun nasıl belirleneceği merak konusu olmaktadır. HATALI ESTETİK OPERASYONLAR Estetik operasyonlar ve özellikle ihtiyari olarak gerçekleştirilenler genellikle tedaviyi alan tarafın rızası dahilinde gerçekleşmektedir. Ancak bu rızanın, kapsam dışına çıkılmak suretiyle aşılması sonucunda ortaya istenmeyen…

SAĞLIK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ

SAĞLIK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ – 2023

Cinsiyet değişikliği ile ilgili davalar sağlık hukuku bakımından nadir görülmekle birlikte son dönemde artan konulardandır. CİNSİYET DEĞİŞTİRME HAKKI Cinsiyet değişikliği de kişiye sıkı sıkıya bağlı haktır. Hak ise hukuken koruma altına alınan menfaattir. Kişinin daha çok hayatı, sağlığı, vücut tamlığı, şeref ve haysiyeti gibi varlıkları  gibi değeri para ile ölçülemeyen hakları kişiye sıkı sıkı bağlı…