Kayseri Kira Hukuku Avukatı, başta Kayseri’deki taşınmazlar olmak üzere kiralamaya konu edilebilecek menkul ve gayrimenkul bütün kiralananlarla ilgili uyuşmazlıkların yaşanmaması için hukuki destek vermekle birlikte uyuşmazlık ortaya çıktığında dava ve takip yoluyla çözüme katkı sunmaktadır.

KİRA HUKUKU NEDİR?

Ülkemizde kira hukuku, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür. Bu kurallar, genellikle Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Türk Medeni Kanunu (TMK) gibi temel hukuk metinlerindeki normların bir araya gelmesiyle oluşur.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATI

Kayseri kira hukuku avukatı, Kayseri ve çevresinde, kira ilişkilerini düzenleyen yasal düzenlemelerin ve kira sözleşmelerinin karmaşıklığını hukuki boyutta inceleyerek, kiracılar ve ev sahipleri için birçok farklı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan Kayseri Kira Hukuku Avukatıdır. Kayseri kira hukuku avukatlarının çalışma alanları fazlaca geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

Kira hukuku üzerine çalışan, bu konuda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olan bu konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunan avukat kira hukuku avukatıdır. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen yasaları kapsayan hukuk alanına kira hukuku denir. Bu hukuk alanı, kira sözleşmeleri, kira artışları, tahliyeler, ev sahibi hakları ve kiracı hakları benzeri konuları kapsamaktadır.

Kayseri Kira Hukuku Avukatı, kiracıların ya da ev sahiplerinin yasal haklarını korumalarında temsil yetkisi kullanarak yardımcı olmaktadırlar. Kiracılar, ev sahiplerinin yasa dışı evden çıkarmalarına karşı korunma, depozito iadesi istekleri, kira artışlarına itiraz etme ve kiracı haklarını kavrama hususlarında bir kira hukuku avukatından destek alabilmektedirler. Ev sahipleri de kiracılarını yasa dışı tahliyeler yahut kira borçları konusunda savunabilirler.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

 • Hukuki danışmanlık verir:

Kayseri Kira Hukuku Avukatı, kiracılar ve mülk sahipleri ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki kira sözleşmelerini incelemek, yorumlamak ve danışmanlık hizmeti vermekle görevlidirler. Müvekkillerine kira hukukuyla ilgili yasal haklarını ve yükümlülüklerini açıklarlar ve bu konuda bir yol haritası çizerler. Kiracıların ve ev sahiplerinin karşılaştıkları uyuşmazlıkları ve her türlü hukuki sorunu çözmelerine yardımcı olurlar.

 • Kira sözleşmeleri hazırlar:

Kayseri Kira Hukuku Avukatı, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş ve hukuk önünde uygun kira sözleşmeleri hazırlarlar. Bu sözleşmeler, tarafların haklarını ve ödevlerini açıkça tanımlar ve gelecekteki olası anlaşmazlıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

 • Tahliye ve ihtar işlemleri başlatırlar:

Kiracıların, usulüne göre tahliye edilmesi veya ev sahipleri tarafından kiracılara ihtar gönderilmesi ve benzer durumlarda, Kayseri Kira Hukuku Avukatı, müvekkilleri için gereken her türlü işlemi başlatabilirler. Bu süreçler, yasal düzenlemelere ve zamanaşımına tabi sürelere uygun olarak yürütülür.

 • Hukuki her türlü kira dava ve uyuşmazlıklarını yönetirler:

Kiracılar veya ev sahipleri, kira hukukuna ilişkin hukuki işlemleri yürütmek için Kayseri Kira Hukuku Avukatına başvurabilirler. Bu işlemler, mahkeme başvurularını yapma, kiracının tahliyesini sağlama, kira borcunu tahsil etme ve dava açma gibi konulardan oluşabilir.

 • Anlaşmazlık çözümünde arabuluculuk veya temsil yetkisi üstlenirler:

Kiracılar ve ev sahipleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek için, Kayseri Kira Hukuku Avukatı arabuluculuk veya mahkeme süreçlerini yürütebilirler. Müvekkillerini bu süreçlerde en iyi şekilde temsil edip yasal gereksinimlere uygun davranırlar.

Kayseri Kira Hukuku Avukatı, müvekkillerinin çıkarlarını korurken aynı zamanda yerel yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundadırlar. Bu nedenle, Kayseri kira hukuku avukatları, yerel hukuk pratiğine ve güncel yasal değişikliklere hâkim olmak için güncel değişikliklerden haberdar olmaya özen gösterirler.

Ücretlendirme hususunda ise Kayseri Kira Hukuku Avukatının ücretleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında avukatın deneyimi, işin karmaşıklığı, kira dava süreçleri ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadırlar. Bazı avukatlar saatlik ücretlerle çalışırken, diğerleri sabit ücret ya da kira davasının sonucuna bağlı ücretler talep edebilirler, Kayseri Kira Hukuku Avukatı bunu yaparken asgari ücret tarifelerine tabi kalmak zorundadırlar. Müvekkiller, avukatlarıyla çalışmaya başlamadan önce ücretlendirme konusunu avukatlarıyla konuşup somutlaştırmalıdırlar.

İKayseri Kira Hukuku Avukatı, kira ilişkilerini düzenleyen karmaşık yasal düzenlemeler ve hukuki süreçler konusundaki uzmanlıklarıyla kiracılar ve ev sahiplerine yardımcı olarak, adil ve yasal çözümler bulmalarına katkı sağlarlar. Herhangi bir kira hukuku sorunuyla ya da kira davası ile karşılaşıldığında, bu uzmanlara başvurmak, hukuki sorunların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

Kayseri Kira Hukuku Avukatı, bu görevlerini ifa ederken Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Medeni Kanunu (TMK), Kira Kanunu (6570 sayılı Kanun) ve diğer ilgili her türlü mevzuatı kullanırlar. Ayrıca, eski mahkeme kararları ve içtihatlar da Kayseri Kira Hukuku Avukatı çalışmalarında önemli birer başvuru kaynağıdır. Müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için avukatlar söz konusu kaynakları hassasiyetle kullanırlar. Bu kaynaklar bir sonraki başlıkta detaylandırılacaktır.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATININ KULLANDIĞI KİRA HUKUKU KAYNAKLARI?

Türk Medeni Kanunu (TMK): TMK, kira hukukuna ilişkin genel hükümleri düzenler. Burada, TMK’nın aile hukuku ve miras hukuku kısımları kira hukukuyla ilgili önemli kurallar içerebilmektedir.

 • Türk Borçlar Kanunu (TBK): TBK, kira hukukunun en temel normlarını barındıran kanunumuzdur. Kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki kira sözleşmelerini ve bu sözleşmelere ilişkin temel normları düzenler.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri: Kira ilişkileri genel bağlamda tapu işlemleriyle de alakalı ilişkiler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan yönetmelikler, kira kontratlarının tapu kayıtlarına uygun olmasını sağlar ve Kayseri Kira Hukuku Avukatı yardımcı nitelikte kaynakça teşkil eder.
 • Tüketici Koruma Mevzuatı: Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla alıp kullanan gerçek ya da tüzel kişiye denir. Bu tanıma göre kiracılar da tüketici olarak kabul edildikleri için tüketici koruma mevzuatı da kira ilişkilerinde etkilidir. Tüketici Hakları Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gibi norm düzenlemelerinden oluşan bu kaynaklar, kiracıların haklarının korunması hususunda Kayseri Kira Hukuku Avukatına yardımcı nitelikte kaynak teşkil eder.
 • Kira Hukuku Uygulama Genelgeleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli genelgeler, kira hukuku uygulamalarını yönlendirerek, detayları belirlemek maksadıyla yayınlanabilir. Bu genelgeler de bir Kayseri kira hukuku avukatına yol gösterici nitelikte olacaktır.

Ülkemizde kira hukuku, yukarıda sözünü ettiğimiz temel yasal düzenlemeler ve diğer ilgili mevzuatlarla şekillendirilmekte ve bu suretle Kayseri kira hukuku avukatı olan meslektaşlarımıza kaynak sağlamaktadır. Kiracılar ve mülk sahipleri bu mevzuatlara Kayseri Kira Hukuku Avukatının yönlendirmeleriyle uygun davranarak haklara saygı göstermelidir.

Ayrıca, kira hukukuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak veya hukuki sorunları çözmek için internete “Kayseri kira hukuku avukatı” yazarak araştırma yapabilirler. Mevzuatlar zaman zaman güncellenebilmektedir, bu nedenle en doğru bilgilere resmi hukuk kaynaklarından ya da Kayseri kira hukuku avukatı olan bir uzmanla görüşmek önemlidir.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATININ BAKABİLECEĞİ DAVALAR?

Kira hukuku alanı, kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki kira ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır ve zaman zaman bu ilişkilerde uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Başkentimiz Kayseri gibi büyük bir ilde, Kayseri kira hukuku avukatları, bu tür anlaşmazlıkları çözmek ve müvekkillerinin haklarını savunmak için önemli bir rol oynarlar. Kayseri’de kira hukuku avukatları, geniş bir yelpazedeki davalara katılarak hizmet sunarlar ve aşağıda bu yöndeki kira davalarına bir göz atacağız.

Kayseri kira hukuku avukatları, kira ilişkileri, işleri ve taşınmaz sahipleri arasındaki her türlü hukuki anlaşmazlıkların çözümünde son derece kritik bir rol oynamaktadır. Kira hukuku, ülkemizde oldukça karmaşık bir hukuk dalıdır ve kira hukuku avukatları, müvekkillerine kira hukukundan kaynaklanan haklarını korumak, yükümlülüklerini kavratmak ve kira sözleşmelerini düzenlemek konularında büyük bir rol oynarlar.

Kira hukuku avukatlarının işlevleri ve sorumlulukları oldukça geniş olduğundan, çeşitli dava türlerini ele alırlar. Sizler için, Kayseri kira hukuku avukatlarının bakabileceği temel kira dava türlerini ve yapabilecekleri işlemleri, dayanağını oluşturan mevzuatlara dayanarak kısaca açıklamaya çalıştık:

 1. Kira Alacağı Davaları: Kiracının kira borcunu ödememekte ısrarcı olması durumunda mülk sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine dayanarak kira alacağı davası açabilir. Bu madde, kira bedellerinin tahsil edilmesine ilişkin esasları düzenler ve ev sahiplerine kiracılardan, borcunu tahsil etme hakkını tanır.
 2. Kiralananın Tahliyesi Davaları: Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi halinde ya da kira borcunu ödememesi halinde, ev sahipleri Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi uyarınca kiralananın tahliyesi davası açabilmektedirler. Kiracının sözleşmeye uygun davranmaması veya kira borcunu gereği gibi ifa etmemesi halinde tahliye talep edilebilir.
 3. Kira Tespit Davaları: Kiracı veya ev sahibi, kiranın bedelinin veya kiranın artışının tespiti maksadıyla dava açabilirler. Bunun gibi davalarda, Kira Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri gibi mevzuat hükümleri temel alınır ve kira bedelinin adil ve piyasa değerine uygunluğunun incelenmesi istenir.
 4. Kiralananın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Davalar: Kiralananın ayıplı olduğunu iddia eden mağdur taraf, Türk Borçlar Kanunu’nun 343. maddesi çerçevesinde ayıplı mal sebebine dayanarak tazminat talep edebilir. Ayıplı kiralanan, kiracının veya ev sahibinin haklarını koruma hakkını verir.
 5. Kiralanana Zarar Verilmesi Sebebiyle Açılan Davalar: Kiralananın zarar görmesi durumunda, kiracı ya da ev sahibi zararın tazmini için hukuki yolları kullanabilir. Zararın sebebi, taraflardan birinin kusuru olabilmektedir ve bu durumda kusurlu taraf sorumlu tutulur.
 6. Kiralanan ‘da Yenilik veya Değişiklik Yapılması Sonucunda Açılan Davalar: Kiralanan üzerinde yapılan yenilik veya değişiklikler, taraflarca anlaşılan kira sözleşmesine aykırı olabilmektedir. Bunun gibi kira davalarında, Türk Borçlar Kanunu ve Kira Kanunu’nu dayanak gösterilerek kira davası açılabilir ve sözleşme şartlarının uygunluğunun incelenmesi talep edilebilir.
 7. Depozito İadesine İlişkin Dava ve İcra Takibi: Kiracı, kiralananı teslim ederken, teslim almadan önce ödediği depozito ücretinin iadesini talep edebilir. Depozito iadesi ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için dava açılabilir veya icra takibi başlatılabilir.
 8. Kiralananın Alt Kiraya Verilmesi Kapsamında Meydana Gelen Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar: Kiralananın alt kiraya verilmesi 323. madde kapsamında düzenleri ve bu durumda yapılan kira sözleşmesinin karmaşıklığını artırabilir. Bu nedenle, alt kiralama ile alakalı uyuşmazlıkların çözümü için kira davası açılabilmektedir.
 9. Tazminat Davaları: Kira sözleşmesinin ihlali yahut ayıplı kiralanan durumlarında tazminat talep edilebilir. Tazminat davaları, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanmaktadır ve ihlalin türüne göre değerlendirilmektedir.
 10. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Davalar: Kiracı veya ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesi esnasında yaşanan her türlü anlaşmazlık için dava açabilirler. Kiracı tahliye süresi, sözleşmenin sona erme biçimi gibi konular bu tür kira davaların kapsamında olabilir.
 11. Ürün Kirasına İlişkin Davalar: Tarım veya ticaret mallarının kiralanması halinde, ürün kirasına ilişkin davalar açılması mümkündür. Bu tür kira davaları, kiralanan ürünlerin teslim edilmesi, kalitesi ve ödeme şartlarına ilişkindir.
 12. Kira Hükümlerinin Değiştirilmesine İlişkin Davalar: Kiracı veya mülk sahibi, kira sözleşmesindeki hükümlerin değiştirilmesi konusunda her zaman talepte bulunabilir. Değişikliklerin kabul edilmemesi veya uygulanmaması durumunda hakkı gasp edilmiş tarafça kira davası açılması mümkündür.
 13. Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Davaları: Kiracı veya mülk sahibi, kira sözleşmesini feshetmek ve mülk sahipleri kiracıyı tahliye ettirmek istediklerinde, bu maksatla dava açabilirler. Fesih ve tahliye süreçleri için genel olarak Türk Borçlar Kanunu’na ve Kira Kanunu esas alınır.
 14. Kira Artışı İtirazları: Kiracı, ev sahibinin yasalara aykırı olan bir şekilde kira bedelini artırması durumunda itiraz edebilmektedir. Kiracılar, Kira Kanunu ya da Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak kira artışlarına karşı hukuki yollara başvurabilirler.
 15. Kira Sözleşmesinin İhlali Davaları: Kiracı ya da mülk sahibi, kira sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde (örnek olarak, sözleşmeye uymama, kira bedelinin zamanında ödenmemesi vb. durumlar), tazminat ya da tahliye talep etmek için dava açabilirler. Bu tür kira davaları, kira hukukunun temel prensiplerine, borçlar hukukunun genel esaslarına dayanmaktadır ve mahkeme kararlarına bağlı olarak çözülür.

Ülkemizde kira hukuku ile ilgili mevzuat, özellikle Türk Borçlar Kanunu ve Kira Kanunu gibi yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Her kira davası ilgili mevzuata ve davanın özel koşullarına dayalı olarak ele alınır. Kayseri Kira Hukuku Avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak ve yasal gereksinimlere uygun hareket etmek için her türlü mevzuatı dikkatle kullanırlar.

Kayseri Kira Hukuku Avukatının işleri, sadece yukarıda saydığımız dava türleriyle ve işlemlerle sınırlı değildir. Ayrıca, kiracıların ve ev sahiplerinin kira sözleşmelerini hazırlamalarına, mevcut sözleşmeleri gözden geçirip yönlendirme yapmalarına ve hukuki danışmanlık sağlamalarına yardımcı olurlar. Ayrıca, kira hukuku avukatları, kiracıların kira artışlarına, tahliye sürelerine ve diğer kiraya ilişkin konulara karşı haklarını savunmalarına da yardımcı olabilirler.

Gündemde, kira hukukuna ilişkin en çok merak edilen konular, saydığımız kira davaları arasından olan tahliye davası, tahliye sebepleri, tahliye yolları ve tahliye taahhüdüne ilişkin detaylardır. Ayrıca kira sözleşmesinin nasıl kurulduğu, nasıl değişikliğe uğradığı ve sözleşmeden nasıl dönüleceği de merak edilen konular arasındadır. Uyuşmazlıklar için alternatif bir yol olarak kanunen öngörülen kira uyuşmazlıklarındaki zorunlu arabuluculuk da uyuşmazlık yaşayan tarafların çokça merak ettiği konular arasındadır. Bu sebeple, merak unsuru olan bu konulara ilişkin detayları sizlere, kısaca açıklamak istedik:

KAYSERİ TAHLİYE DAVASI: TAHLİYE SEBEPLERİ VE TAHLİYE YOLLARI

Ülkemiz Hukuku’na göre, kiraya verenin, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer bireyler için konut ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu bulunuyorsa, tahliye davası açılması mümkündür. Fakat bu durum, bazı önemli şart ve koşullara tabi tutulmuştur. Ayriyeten, tahliye sebebi olarak kiracının korunması amacıyla ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu belirlenmelidir. Sizler için bu konuda merak edilen sebepleri daha fazla ayrıntıyla derledik:

 • İhtiyaç Devamlılığı: Kiraya verenin, tahliye için sebep olarak gösterdiği ihtiyacı devamlılık göstermelidir. Yani, kiralananın sadece kısa sürecek geçici bir ihtiyaç için değil, sürekli olarak kullanılması zorunluluğu gerekmelidir. Geçici olarak tatil, yazlık ya da gündelik ihtiyaç gibi kısa süreli ihtiyaçlar için tahliye davası açılamaz.
 • Gerçek ve Zorunlu İhtiyaç: İhtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu yani hayati olduğu ispat edilmelidir. Kiraya veren, mahkemeye bu ihtiyacın sebebini ve zorunluluğunu gerekçeleriyle açıklayarak ispat etmeli ve delil sunmalıdır.
 • Koruyucu Hükümler: Kanunlar, kiracının mağduriyetini önlemek maksadıyla bu tür davalarda özel düzenlemeler içerir. Örnek olarak, kiralayanın başka kiralık bir evde oturması ve bu evden çıkarılması, kiralananın daha uygun veya ekonomik olması gibi hallerde tahliye davası açılması mümkündür.
 • İspat Yükü: İhtiyacın zorunluluğunu davacı kiraya veren ispat etmelidir. Bu, her türlü belgelerle, tanıklarla veya diğer her türlü delillerle yapılabilir.
 • Kiraya Verenin İlişkisi: Kiraya veren, konut ihtiyacını şahsı, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için ileri sürebilir. Bu kişilerin öğrenim, evlenme gibi nedenlerle ortaya çıkan ihtiyaçları da tahliye yoluyla karşılanabilir.
 • Karar Alma Süreci: Kiraya veren sayısı eğer birden fazlaysa, elbirliğiyle mülkiyette oy birliği, paylı mülkiyetlerde ise pay ve paydaş çoğunluğu aranır. Karar, tüm sahiplerin müşterek rızasıyla alınmalıdır.
 • Dava Süresi: Tahliye davası, belirli süreli sözleşmelerde sözleşmede belirlenen sözleşme süresinin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülmüş olan sürelere uyularak belirlenecek tarihten itibaren bir ay içinde açılabilir.
 • Sonraki Kiralama: Kiraya veren, tahliye sağladıktan sonra haklı bir sebep olmaksızın ve hukuka aykırı biçimde, kiralananı aynı kiracısından başkasına kiralamamalıdır. Eğer kiralar ise, eski kiracısına son kira yılı yılında ifa edilmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu tazminat, hakkaniyete uygun biçimde kiracının nakliye, komisyon gibi taşınma masraflarını karşılamalıdır.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATI EV SAHİBİNİN HANGİ HAKLARINI SAVUNABİLİR?

Ev sahibinin, kiraya konu malının üzerinde en temel hakkı Anayasamızın 35. Maddesi ile koruma altına alınmış olan Mülkiyet Hakkı’dır. Bu nedenle kiracı lehine olan hiçbir düzenleme mülkiyet hakkını sınırlandıramaz veyahut ortadan kaldıramaz. Ev sahibinin kiraya verdiği taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı kira sözleşmesi süresince devam etmekte olup ev sahibi kirada olan evini üçüncü bir kişiye kiracıdan onay almaksızın satabilmektedir.

Ev sahibi, kira artışı hakkında aksi bir yasal düzenleme bulunmayan hallerde kira sözleşmesine dayalı olarak belirlenen oranda zam yapma hakkına sahiptir. Yasal düzenlemece belirlenen oranda veyahut kira sözleşmesindeki belirlenen oranda kira artışını kabul etmeyen kiracıyı, ev sahibi tahliye etme hakkına sahiptir.

Ev sahibi kiracının kira artışını kabul etmemesi hali dışında kanun çerçevesinde belirlenmiş durumlarda kiracıyı evden çıkarabilme hakkına sahiptir.  Bu durumlardan biri: kiraya konu taşınmaz; kendisi, eşi, alt-üst soyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü kimseler için ihtiyaç oluşturuyorsa yasal sürelere uymak kaydıyla ev sahibi, kiracıya bildirerek kiracıyı tahliye edebilmektedir. Eve özensiz davranma, komşularla iyi geçinmeme, kira bedelinin ödenmemesi, sözleşmeye açıkça aykırılık (alt kiraya verme vb.) hallerde ev sahibi kiracının tahliyesini talep edebilecektir.

Tüm bunlara ek olarak ev sahibi, 10 yılı geçen kira sözleşmelerinde hiçbir sebebe dayanmaksızın yasal sürelere uymak kaydıyla kiralananın tahliyesini talep etme hakkına sahiptir.

Ev sahibi, kiraya konu taşınmazı verdiği gibi geri alma hakkına sahiptir. Bu noktada kira sözleşmesinin sona ermesi halinde ev sahibi, kiracının vermiş olduğu zararlar için depozito miktarını geri ödemeyeceği gibi aşkın zararlarını kiracıdan talep edebilmektedir. Kira sözleşmesinin başlangıcında ev sahibi, kiracıdan üç kira bedelini geçmeyecek şekilde depozito alma hakkına sahiptir.

KAYSERİ KİRA HUKUKU AVUKATI KİRACININ HANGİ HAKLARINI SAVUNABİLİR?

Kiracının en temel hakkı, mülkiyet hakkının bir alt kolu olan kullanma hakkıdır. Kiracı, kiralananı hangi amaç için kiralamışsa o amaç doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir. Alt kiraya cevaz veren sözleşmelerde kullanma hakkı ile semerelerinden yararlanma hakkı kiracıya tanınmaktadır. Bir kira dönemi içerisinde kiracının yasal düzenlemelerin cevaz verdiği durumlar dışında tahliye edilmeme hakkına sahiptir. Kiracı, kullanım hakkını kısıtlayan ve ortadan kaldıran durumların kiraya veren tarafından giderilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kiralananda meydana gelen ve amacına uygun kullanımı engelleyen durumlar ortaya çıktığında kiralananın onarımını kiracı, ev sahibinden isteme hakkına sahiptir. Ayrıca kiracı, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kiralananda yapılan yan giderleri kiraya verenden talep etme hakkına sahiptir.

Kiracı, sözleşmede aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkına sahiptir. Kiracıya kira bedeli ve yan giderler olan aidat, elektrik, su, ısınma vb. dışında başkaca ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği gibi kiralanan nedeniyle kiracıya açılan davalarda ev sahibinin doğacak maddi yükümlülükleri yüklenmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesi ile kira borcunun ödenmemesi halinde kiracı aleyhine belirlenen cezai şartlar hükümsüzdür.

KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KİRA SÖZLEŞMELERİ NASIL KURULUR – KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kira sözleşmesi, kiraya veren (ev sahibi) ve kiracı (ev sahibinden kiralayan) arasında yazılı yahut sözlü olarak kurulabilmektedir. Ancak, belirli süreli kira sözleşmeleri yazılı olarak yapılmalıdır ve belli bir süre sonunda sona ermektedir. Sözleşme, kiraya verenin kiralananın mülkiyet veya tasarruf yetkisine sahip olması ve kiracının kiraya verenin rızasıyla mülkiyeti kullanmasını kabul etmesi halinde başlar. Kiracı, kiralananı kullanırken kira bedelini taraflarca belirlenen sürelerde yerine getirmeyi taahhüt eder. Kiralayan ve kiraya veren, sözleşme şartlarını ve kira bedelini kendi rızalarıyla ve karşılıklı olarak kabul ederlerse, kira sözleşmesi kurulmuş olur. Kira kontratı örneğini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Kira Sözleşmesi Örneği- Kira Kontratı Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kira sözleşmesi değişikliğe uğratmak için tarafların karşılıklı anlaşması gerekir. Değişiklikler, yazılı olarak yapılmalı ve ayrıca her iki tarafça imzalanmalıdır. Değişiklikler, sözleşme süresi, kira bedeli, ödeme koşulları ya da diğer şartlar gibi unsurlar içerebilir. Ancak, taraflardan biri değişiklikleri kabul etmiyor veya anlaşma sağlanamıyorsa, sözleşme değişikliğe uğramaz ve mevcut şartlara göre devam eder. Kira sözleşmesi değişikliklerinde kira hukuku avukatından yardım almanız haklarınızın zayi olmamasını sağlayacaktır.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL FESİH EDİLİR?

Kira sözleşmesini sona erdirmek maksadı ile tarafların belirli yolları izlemeleri gerekmektedir. Kiracı, tek taraflı olarak, kira sözleşmesini sona erdirmek istediğinde, belirli bir süre önceden yazılı olarak kiraya verene bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim süresi, sözleşmede belirlenen kurallara burada yoksa güncel yasal düzenlemelere tabidir. Kiraya veren, kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde detaylarına yukarıda değindiğimiz tahliye davasını açabilir.

Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin süresi sona erdiğinde kiracının tahliye etmesi bir zorunluluktur. İstimlak, kiraya verenin zorunlu ihtiyacı veya kamu yararı nedeniyle tahliye gerekliliği olan durumlar için de farklı bir fesih yoludur. Fesih işlemleri, güncel yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır ve her iki tarafın haklarını korumak için bir Kayseri kira hukuku avukatına danışmak faydalı olacaktır. Kayseri kira hukuku avukatı olarak kira uyuşmazlıklarında hukuki destek vermekteyiz.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ VE TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ

Tahliye  Taahhüdü, kiracının kiraya konu taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin kiraya verene yazılı taahhütte bulunmasıdır. Kiracı, yazılı olarak vermiş olduğu taahhütü ile bağlı olup  belirlenen tarihte kiraya konu taşınmazı tahliye etmesi gerekmektedir. Tahliye etmemesi halinde kiraya verenin tahliye taahhütnamesine dayalı olarak kiracıyı icra yoluyla tahliye etme hakkı doğmaktadır. Bu durum yasal dayanağını TBK m. 352/1 ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un m.7/1-a hükümlerinden almaktadır.

Kiracı tarafından imza altına alınan tahliye taahhüdünün geçerli olması için kira sözleşmesinden en erken 1 gün sonra imzalanması gerekmektedir. Güncel Yargıtay kararları bu yönde olup bunun yanı sıra kiraya konu taşınmazın aile konutu olması halinde diğer eşin tahliye taahhüdünü imza altına almış olması gerekmektedir. Tahliye taahhüdü aşağıda verilmekle birlikte ekte Tahliye taahhüdü örneği word formatını indirebilirsiniz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACI                          :  AD SOYAD      (T.C.: xxxxxxxxxxx)

KİRAYA VEREN             : AD SOYAD         (T.C.: xxxxxxxxxxx)

MECURUN ADRESİ       : (Buraya kiralananın adresi yazılacaktır.)

TAAHHÜT TARİHİ         : (en erken kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten bir gün sonrası)

TAHLİYE TARİHİ            : (Konutun tahliye edileceği tarih)

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350, 351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. ../../2024

KİRACI/KONUTU KULLANLAR

Tahliye Taahhüdü Örneği

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ülkemizdeki son yasal düzenlemeler bağlamında hukuki bir zorunluluk olarak öne çıkar. Resmi Gazete’de 05.04.2023 tarihinde yayınlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37. Maddesi ile, kira uyuşmazlıklarında, kira tespit ve tahliye davalarında zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Bu nedenle, bir kira uyuşmazlığıyla karşı karşıya gelen taraflar, mahkemeye başvurup kira davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk, taraflar arasında uzlaşma sağlama saiki güder ve yargı sürecini azaltarak daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sunar. Zorunlu arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarının daha etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurken, yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek son derece önemlidir. Daha fazla detay için arabuluculuk kanununa bu linkten ulaşabilirsiniz.

Arabuluculukla ilgili düzenlemelere ve diğer merak edilen hususlara Adalet Bakanlığının Arabuluculuk Daire Başkanlığı‘ndan ulaşabilirsiniz.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA AKADEMİK HUKUK DESTEĞİ

 • Kiracı olup kira artışlarında, tahliye konusunda ya da diğer hususlarda sorun yaşıyorsanız
 • Ev sahibi olup kiracı ile farklı problemler ortaya çıkmışsa
 • Ev sahibi olup devlet kurumlarıyla problemler söz konusu olmuşsa
 • Kira Uyuşmazlıklarında yaşanan diğer sorunlarla ilgili olarak

Kayseri kira hukuku avukatı olarak yaşadığını bütün sorunlarda İletişim Bilgilerimiz‘den bize ulaşabilirsiniz. Hiç ofise gelmeden zoom, whatsapp ya da seçeceğiniz başka bir yöntemle kira sorunlarınızda ilgili olarak Online Randevu Sistemi’nden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap