KİRA UYARLAMA DAVASI (2024)

Toplumda kira uyarlama davası olarak bilinen, teknik adı ile kira bedelinin tespiti davası, son zamanlarda değişen ekonomik koşulların da etkisiyle oldukça çok karşılaşılan davalardan birisidir. İşbu makalede kira bedelinin tespiti davasında davacı, kira bedelinin tespiti davasında davalı, kira bedelinin tespiti davasında görevli ve yetkili mahkeme, kira bedelinin tespiti davasının şartları, kira bedelinin tespiti davasında ispat…

10 YILLIK KİRACININ TAHLİYESİ (2024)

10 Yıllık kiracının tahliyesi, uygulamada sıkça karşılaşılan ve oldukça merak edilen konulardan birisidir. İşbu makalede kiracının tahliye edilmesi için gereken şartların ne olduğu, 10 yıllık kiracının nasıl tahliye edileceği, tahliye talep edilirken nelere dikkat edileceği, kiracının tahliyesi davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu gibi birçok hususa açıklık getirmeyi planlıyoruz. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA…

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA 2024

Kentsel dönüşüm riskli yapı tespitine itiraz ve kentsel dönüşüm riskli yapı tespitine dava ile ilgili bütün ayrıntıları bu makalemizde bulacaksınız. KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA KONULARINI  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; uygulamada kentsel dönüşüm kanunu olarak nitelendirilmektedir. Kentsel dönüşüm gerçekleştirilirken asli mevzuat;…

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2024

Kentsel dönüşüm kira yardımı ülkemizdeki depremler ve diğer afetlerle belediyeler ve çevre bakanlığının işlemleri kapsamında tesis edilen kentsel dönüşüm sonucu konutlarından çıkarılan kişilere yapılan yardımlardır. Bu bakımdan 2024 Kentsel dönüşüm kira yardımı da merak edilen hususlardandır. Kentsel dönüşüm kira yardımı, taşınma yardımı ve diğer konularda sorularınız varsa ücretsiz olarak avukata soru sorabilirsiniz. ➽ HEMEN AVUKATA…

DEPREM TAZMİNAT DAVASI (2024)

Deprem tazminat davaları, deprem hak sahipliği, deprem hasar tespit süreci ve hasar tespit itirazı ile deprem davalarındaki süreçler bu yazımızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. DEPREM HASAR TESPİTİ Depremden kaynaklı haklarını elde edebilmek ve yaşanan mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilebilmesi için depremden etkilenen vatandaşlar tarafından sıkça başvurulan yollardan birisi tam yargı davası yani deprem tazminat davası…

KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ (2024)

Kiracının icra yoluyla tahliyesi durumunda gerekçe olarak kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin sona ermesi ve diğer ortaya çıkacak sebepler gösterilebilir. Kiracının tahliyesi söz konusu olursa icra yoluyla ilamsız icra takibi ya da bir ilam alarak bu işlemler yapılabilir. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYE (İİK269-269/d) Kiracının kirasını ödememesi karşısında kiraya veren, genel haciz…

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ VE KİRACININ TAHLİYESİ (2024)

Tahliye taahhütnamesi örneği aşağıda sunulmakla birlikte bunun üzerinden oluşturacağınız tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi konusu bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu yazımızda ayrıca boş tahliye taahhütnamesi örneği de bulacaksınız.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun m.347 ve devamı maddelerinde Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi konusu bildirim yoluyla ve dava yoluyla olmak üzere iki başlık…

KİRA TESPİT DAVASI

KİRA TESPİT DAVASI (2024)

Kira tespit davası ya da diğer bir adıyla kira bedeli tespit davası, uygulamada özellikle son yıllarda çokça karşılaşılan bir dava türüdür.  İşbu makalede kira tespiti davasının anlamı, kira bedeli tespit davasının şartları ve dava ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Özellikle uzayan dönemler bakımında kira bedelinin yeniden belirlenmesi bir gereklilik oluşturur (İnceoğlu / Baş, s. 523.).…

İMAR PLANINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

İMAR PLANINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI (2024)

İmar planına itiraz ve imar planına iptal davası ile imar planı sorgulama veya imar durumu sorgulamanın konu edildiği bu makalemizde imar planları ile ilgili ayrıntıları bulacaksınız. İMAR PLANI NEDİR İmar, kelime anlamı itibariyle yapılaşma ve şehirleşme anlamına gelmektedir. İmar planı ise, imar uygulamasının olacağı yer hakkında detaylı bilgi veren plan anlamına gelmektedir. 3194 sayılı İmar…

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ (2024)

Kira sözleşmesi örneği ya da kira kontratı örneği ve kira sözleşmesinin kurulmasına dair konular bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Kira sözleşmesi örneği (kira kontratı örneği) hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağız. Yazımızda ayrıca bir kira sözleşmesi örneği bir diğer ifade ile kira kontratı örneği yer alacaktır. Yazımız içerisinde Yargıtay kararlarına yer vereceğiz ve ayrıca Kira Sözleşmesi…