Eşim Beni Aldatıyor Ne Yapabilirim?

Eşim Beni Aldatıyor Nasıl İspatlayabilirim?

 Delil,  hukuksal uyuşmazlıklarda  şüphe  ve belirsizlikleri kesin veya yaklaşık olarak ortadan kaldırmaya ve gerçeğin ortaya çıkmasını  sağlayan  yardımcı hukuki argümanlardır. Hukuki delil herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta kullanılması için diğer yasalar yönünden yasaklanmamış  olmalıdır.Yani elde edilirken delilin diğer hukuk kurallarının dışına çıkmamış olması gerekir. HMK’nın 189. Maddesine göre; ‘’Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme…

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma TMK m.165’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri akıl hastası olup bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse ve hastalığın geçmesine imkan olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse diğer eş boşanma davası açabilecektir. TMK bu noktada boşanma sebebi olarak görüldüğü üzere sadece akıl hastalığını saymıştır. Bunun…

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

 Terk, Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun düzenlemesine göre boşanma sebebi olarak terkin varlığını kabul için; Eşlerden biri “evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla” diğerini terk etmiş olmalı ve ya, Eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma sebebinin varlığından söz edilebilecektir. Ayrıca terk sebebine dayanarak boşanma davası,…

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma TMK  m.161’de kusura dayalı ve mutlak bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zinanın tanımı açıkça yapılmamakla eşlerden birinin evillik birliği devam ederken karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunması zina olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kanun her türlü cinsi münasebeti zina olarak kabul etmeyip karşı cinsle olması ve istemeyerek meydana gelmiş…

Boşanma Sonrası Ortak Çocuğun Ziyareti

Boşanma davalarında taraflar için birçok konu gündeme gelmekle ebeveyn olan taraflar bakımndan belki de en önemli konuyu velayet ve çocuğun paylaşımı konusu oluşturmaktadır. Bu yazıda çocuğun velayeti kendine birakılmayan anne veya babanın ziyaret hakkı ve sınırlarına kısaca değinilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 182. Maddesinin II. fıkrasında velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde,…

Velayetin Kaldırılması Davasında Kayyum Atanması

Velayetin Kaldırılması Davasında Küçüğe Davada Temsil Edilmesi Maksadıyla Kayyum Atanması Mümkündür. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 30.05.2018 Tarihli ve 2017/1587 E., 2018/1147 K. Sayılı Kararı) Velayetin Kaldırılması Davaları Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerin Ayrı Yaşaması Sırasında Anne Vefat Eder ve Babanın Çocuğa Bakacak Durumda Olmadığı Anlaşılırsa Annenin Babası Tarafından Velayetin Kaldırılması Davası Açılabilir ve Küçüğe Davada…

Boşanmada Çocuğun Babası/Annesi ile Görüşmesini Engellemesi

Boşanma Sonrası Çocuğun Babası/Annesi ile Görüşmesini Engellemesi Velayet Hakkını Kötüye Kullanmak Anlamına Gelmektedir, Velayetin El Değiştirmesi Gerekir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 Tarihli ve 2013/1926 E., 2015/1139 K. Sayılı Kararı) Uyuşmazlık, velayet kendisinde olan annenin velayet hakkını, velayetin kaldırılması veya değiştirilmesini gerektirecek derecede kötüye kullandığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı noktasında toplanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet, çocukların…

Boşanmada Velayet İçin Pedagogun Aldığı Beyan

Boşanma Sırasında Velayetin Belirlenmesi İçin Çocuğun Pedagog Tarafından Alınan Beyanı Yeterlidir, Ayrıca Mahkeme Huzurunda Görüşüne Başvurulması Gerekmemektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21.02.2019 Tarihli ve 2018/1072 E., 2019/185 K. Sayılı Kararı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velâyet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velâyet, aynı…

Tedbir Nafakası Nedir? Kimler İsteyebilir?

TMK’da tedbir nafaakası başlığıyla düzenlenen bir nafaka türü bulunmamakla tedbir nafakası, öğreti ve uygulamada bu isimle kullanılarak istikrar kazanmış ve terim halini almıştır. Türk Medeni Kanunu’muzun 169, 196 ve 197. Maddelerinde düzenlenen nafakalar ise tedbir nafakası olarak uygulama alanı bulmaktadır. 169. Madde geçici tedbir nafakasını yani boşanma davasının açılmasına bağlı olarak  eş ve çocuğun geçimi…