ANLAŞMALI BOŞANMADA EŞLERİN YAPTIKLARI ANLAŞMA(2024)

Anlaşmalı boşanmada eşlerin yaptıkları anlaşmanın geçerliliğini şu yazımızda anlatmıştık. Bu makalemizin konusu ise anlaşmanın içeriklerinin düzenlenmesi ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin olacaktır. ANLAŞMALI BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde anlaşmalı boşanma hüküm altına alınmıştır. Madde hükmü “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde,…

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN GEÇERLİLİĞİ-2024

Anlaşmalı boşanma protokolünün geçerliliği konusu medeni kanun ve içtihatlarda yer alan bir takım kurallara göre değerlendirilmektedir. ANLAŞMALI BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde anlaşmalı boşanma hüküm altına alınmıştır. Madde hükmü “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu…

SÜRESİZ NAFAKANIN KALDIRILMASI-2024

Süresiz nafakanın kaldırılması pratik yaşamda süresiz nafaka mağdurları tarafından sıklıkla tartışılan ve düzenlemeye ihtiyaç olan bir durumdur. Süresiz nafaka ne zaman kalkacak sorusu hukukçular arasında tartışmalara sebebiyet vermektedir. Bazı kimseler süresiz nafakanın hukukumuzda önemli bir yere sahip olduğunu savunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı kimseler ise süresiz nafaka mağdurlarının durumlarına değinerek süresiz nafakanın varlığını eleştirmektedir. Bu…

NİŞAN BOZULMASI DURUMUNDA NİŞAN HEDİYELERİ NE OLUR? (2024)

Nişan bozulması durumunda nişan hediyelerinin ve nişan takılarının geri alınıp alınamayacağı ve iadesi oldukça merak edilen sorulardandır. Nişanlılık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun m.118 – m.123 arasında düzenlenmiştir. 120’nci maddeden itibaren de nişan bozulmasının sonuçları hakkında düzenleme yapılmıştır. Kanuna göre; nişan bozulmasının sonuçları, maddi tazminat, manevi tazminat ve nişan hediyelerinin geri verilmesidir. Bu yazımızda nişan…

ÇOCUK İÇİN NAFAKA (İŞTİRAK NAFAKASI)-2024

İştirak nafakası ya da diğer adıyla çocuk için nafaka talepleri boşanma davasının en önemli başlıklarındandır. Kişinin hukuk ve ceza hukukuna dair haklarını koruması gereken vatandaşı olduğu devletlerdir. Devletler, vatandaşların her türlü haklarını korumakla yükümlüdürler. Devletlerin sorumlulukları her geçen gün artmakta yahut sorumluluklarının kapsamı değişmektedir. İşte son zamanlarda aile kavramının devletin himayesinde olup olmadığı da en…

BOŞANMA DAVASINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLER – 2024

Boşanma davasında hukuka aykırı delil sorunu, boşanma davasının başta özel hayatın ve diğer temel hakların korunması bakımından çift yönlü bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanır. Kişiler boşanma davasında ispat amacıyla, çoğu zaman karşı tarafın kişilik haklarını ve diğer temel haklarını ihlâl edecek birtakım ispat faaliyetlerine dâhil olabilmekte bu şekilde boşanma davasında hukuka aykırı delillere başvurabilmektedirler. Temel…

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ (2024)

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir, anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği nedir, anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır, anlaşmalı boşanma protokolünde önemli hususlar nelerdir gibi sorularla sıkça karşılaşılmaktadır. İşbu makalede anlaşma boşanma ve şartları, anlaşmalı boşanma davası nerede ve nasıl açılır, anlaşmalı boşanmadan vazgeçme ve feragat gibi konulara değinilmeyecektir. Bu konulara ilişkin bilgi almak istiyorsanız sitemizdeki ilgili makalemize[1] bakabilirsiniz.…

NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASI (2024)

Nafakanın artırılması davası ya da nafaka artırım davası boşanma süreci tamamlandıktan sonra en çok merak edilen hususlardandır. Türk hukuku uyarınca nafaka, çiftlerin boşanmasının en önemli mali sonuçlarından biridir. Bu nedenle nafaka Türk Medeni Kanunu’nda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, nafaka tek çeşit olmayıp mevzuatımızda düzenlenmiş 4 farklı nafaka bulunmaktadır. Nafaka öyle önemli bir…

EKONOMİK ŞİDDET NEDENİYLE BOŞANMA (2024)

Ekonomik şiddet nedeniyle boşanma, evlilik birlikteliği içerisinde genellikle kocanın maddi koşulları elverdiği halde kadının zorunlu maddi ihtiyaçlarını karşılamaması, aile hayatında doğrudan veya dolaylı bütün ekonomik hususlar noktasında eşini zorbalaması, bilinçli olarak sistematik şekilde bunların dile getirilmesi ve evlilik hayatını çekilmez hale getirilmesi suretiyle gerçekleşen boşanmalardır. Ekonomik nedenlerle boşanma davaları ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara…

FİZİKSEL ŞİDDET NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (2024)

Bu yazımızda fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davası yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmanın şiddete varan türünü konusunu ele alacağız. Şiddet, TDK sözlüğünde karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, kaba güç olarak tarif edilmektedir. Her ne kadar demode kalmış bu ifade kısmen doğru olsa da günümüzdeki şiddet kavramını açıklamakta yetersizdir. Zira dünyada ve paralel olarak ülkemizde de…