BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI (2024)

Bahis sitesi dolandırıcılığı, gelişen teknolojinin ve sosyal medya kullanımının getirdiği reklamlar ve benzeri birtakım metodlar ile kişilerin dolandırılmasını ifade eder. BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ DOLANDIRICILIK NEDİR? Dolandırıcılık, bir kimseyi çeşitli şekillerle aldatarak kişinin zararına olarak kendisi veya başkasına yarar sağlanmasıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. maddesinde bu…

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI (2024)

Kripto para dolandırıcılığı, gelişen teknolojinin getirdiği kripto paralara sahip kişilerin, birtakım metodlar ile dolandırılmasını ifade eder. Son yıllarda kripto para dolandırıcılığı ve kripto para mağdurları oldukça artmış, birçok kripto para şikayeti ile karşılaşılmaktadır. Bu makalede dolandırıcılık suçu, kripto para ve blokchain sistemi, kripto para dolandırıcılığı, kripto para şikayetinin nasıl yapılacağı ve kripto para mağdurlarının hangi…

GENEL AF 2024’te ÇIKACAK MI

Genel af nedir, genelaf çıkacak mı, af yasa son dakika değişiklik var mı gibi pek çok soru ile karşılaşılmaktadır. Bu makalede genel af nedir, genel af yasa son dakika değişiklik var mı, genelaf özellikleri ve tarihi ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır. GENEL VE ÖZEL AF KONUSUNDA  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ GENEL AF NEDİR? Genel af kavramını açıklayabilmek…

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (2024)

Ceza hukukunda gönüllü vazgeçme, gönüllü vazgeçmenin koşulları, özel görünüm şekilleri ve mukayeseli hukukta nasıl düzenlendiği hususları bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. CEZA HUKUKUNDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ 1.   GÖNÜLLÜ VAZGEÇMEYİ AÇIKLAYAN TEORİLER 1.1 HUKUK TEORİLERİ Gönüllü vazgeçme kurumunun oluşumunu veya ortaya çıkışını farklı sebeplerle açıklayan birçok hukuk teorisi bulunmaktadır. Bu…

BETPARK BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI (2024)

BETPARK BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI, gelişen teknolojinin ve sosyal medya kullanımının getirdiği reklamlar ve benzeri birtakım metodlar ile kişilerin dolandırılmasını ifade eder. BETPARK BAHİS SİTESİ DOLANDIRICILIĞI KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR ❥ DOLANDIRICILIK NEDİR? Dolandırıcılık, bir kimseyi çeşitli şekillerle aldatarak kişinin zararına olarak kendisi veya başkasına yarar sağlanmasıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157.…

BİTCOİN DOLANDIRICILIĞI (2024)

Bitcoin dolandırıcılığı, gelişen teknolojinin getirdiği Bitcoinlara sahip kişilerin, birtakım metodlar ile dolandırılmasını ifade eder. Son yıllarda Bitcoin dolandırıcılığı ve Bitcoin mağdurları oldukça artmış, birçok Bitcoin şikayeti ile karşılaşılmaktadır. Bu makalede dolandırıcılık suçu, Bitcoin ve blokchain sistemi, Bitcoin dolandırıcılığı, Bitcoin şikayetinin nasıl yapılacağı ve Bitcoin mağdurlarının hangi yollara başvurabileceği, çokça kullanılan Bitcoin dolandırıcılığı yöntemleri ve bahsettiğimiz…

AİHM Yalçınkaya Kararının İhraçlara Etkisi

AİHM Yalçınkaya Kararının İhraçlara Etkisi – 2023

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında BYLOCK ve BANK ASYA iddiası bulunan başvurucu Yüksel Yalçınkaya hakkında kararını verdi. AİHM Yalçınkaya kararı ceza yargılamaları açısından emsal olma özelliği taşımakta doğrudan tüm mahkemeler açısından bağlayıcı niteliktedir. Bu konuya ilişkin detaylı açıklamayı Aihm Yüksel Yalçınkaya Kararı başlıklı makalemizde  bulabilirsiniz. AİHM Yalçınkaya kararı aynı iddialarla kamu görevinden çıkarılmış kişiler için…

AİHM Yüksel Yalçınkaya Kararının Türkçe Tam Metni ve Özeti ile Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği 2023

AİHM Yalçınkaya Kararının Türkçe Tam Metni ve Özeti ile Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği 2023

AİHM Yalçınkaya Kararı, Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye (başvuru no. 15669/20) davasına ilişkin olarak bugün açıkladığı Büyük Daire kararında şu ihlallere karar vermiştir.; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesinin (kanunsuz ceza olmaz) ihlal edildiğine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 § 1 maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinin (toplanma ve örgütlenme…

17-25 Aralık Öncesi Beraat Kararları

17-25 Aralık Öncesi Beraat Kararları – 2023

17-25 Aralık öncesi beraat kararları ceza kovuşturması altında bulunan kişilerin eylem tarihi belli olduktan sonra ceza alıp almama konusunda merak ettikleri konulardan biridir. Bu bakımdan 17-25 aralık öncesi yapılan eylemlerle ilgili ceza yargılamalarında ortaya çıkan sonuçların bir bütün olarak değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Yargıtay da bir çok kararında 17-15 aralık öncesi eylemler için 17-25 aralık tarihini…

17-25 Aralık Öncesi Tanık Beyanları ve Beraat Kararı

Ardışık Arama İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi Beraat Kararı Polis Okulunda eğitim gördüğü süreçte örgütün kahvaltılardan ibaret toplantılara katılma iddiası bulunan müvekkil hakkında  ayrıca 17-25 Aralık sonrasına ilişkin Ankesör arama tespiti de  bulunması üzerine Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması üzerine 2022/450 E. Sayılı dosyasında ilk duruşmada BERAAT kararı verilmiştir. Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur.…