17-25 Aralık Öncesi Tanık Beyanları ve Beraat Kararı

Ardışık Arama İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesi Beraat Kararı Polis Okulunda eğitim gördüğü süreçte örgütün kahvaltılardan ibaret toplantılara katılma iddiası bulunan müvekkil hakkında  ayrıca 17-25 Aralık sonrasına ilişkin Ankesör arama tespiti de  bulunması üzerine Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması üzerine 2022/450 E. Sayılı dosyasında ilk duruşmada BERAAT kararı verilmiştir. Duruşma Zaptı aşağıda sunulmuştur.…

375 Sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi İhraçları

375 Sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi Uyarınca Yapılan İhraçlar Geçici 35. Maddenin süresinin ayın 31’inde dolacak olması nedeniyle çoğu Emniyet teşkilatında görevli birçok polis memuru ihraç edilmiştir. İşlemin İçişleri Bakanlığına tanınan yetkinin son günlerde yapılmış olması dikkate alındığında birçok Beraat , takipsizlik alan hatta hakkında Dava açılmayan dosyası soruşturma aşamasında olan birçok şüpheli pozisyonundaki kişilerin…

Üst Rütbe 2 Ardışık Ankesör Araması Beraat Kararı

Albay Rütbeli Müvekkil Hakkında Beraat Kararı Hakkında tespit olunan Ankesör aramaları dolayısıyla İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde davası açılan Albay rütbesindeki Müvekkil hakkında Beraat kararı verilmiştir. Dosya içerisinde yer alan 2 ardışık aramanın hayatın olağan akışına uygun olduğu , aramaların süreklilik göstermemesi İlgili kararın verilmesinde etkili olmuştur. Bununla beraber Yargıtay Ceza Dairesinin Ankesörlü arama iddiası…

Koşullu Salıverilmede Tahdit Kaldırma Davası

Davacı hakkında verilen mahkumiyet kararı sonrası Cezaevindeki infaz süreci tamamlanmış , Koşullu Salıverme ile serbest bırakılmıştır. Bu aşamada Yargılama süreci içerisinde konulan Yurt Dışı Çıkış Yasağı da Yargıtay’ın dosyayı onaması ile tüm adli Kontrol tedbirleri ile beraber kalkmıştır. İlgili Nüfus Müdürlüğünce  konulan tahdit CEZANIN TÜMÜYLE İNFAZ EDİLMEDİĞİ gerekçesiyle kaldırılmamış Edirne İdare Mahkemesinde bu işlemin iptali…

ARDIŞIK ve TANIK BERAAT KARARI

              28.12.2020 Tarihli yazımızda paylaştığımız Hakkari 3 . Ağır Ceza Mahkemesinin Beraat kararı sonrası İstinaf Mahkemesi tarafından Bozma kararı verilmiş , dosya tekrar İlk  Derece Mahkemesine gelmişti. Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince  2022/11 E. Numara ile görülen davada Yerel Mahkeme Tanık Beyanlarının 17-25 ARALIK süreci öncesine ait olması ,…

17-25 Öncesi Ankesör Aramaları Beraat Kararı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkındaki Ankesörlü aranma iddiası ile açılan davada yerel mahkemece beraat kararı verilmiştir. İlgili kararda ,  tespit olunan aramaların 2012 yılı ile sınırlı olması bu tarihlerden sonrasına ilişkin herhangi bir arama tespitinin olmaması etkili olmuştur. Söz konusu Mahkeme kararının bir kısmı aşağıda sunulmuştur.     T.C.             İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ…

Kendi Teslim Olan Müvekkile Verilen CYOK Kararı

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan müvekkil kolluk kuvvetlerine kendi gelerek teslim olmuştur. Fakat kolluk kuvveti tarafından Yakalama tutanağında Sehven yakalama yeri olarak EV adresi yazılmıştır. Bu hali ile soruşturma aşamasında yanlış uygulama ile müvekkil hakkında Tutuklama kararı verilmiştir. Dosyaya vekalet sunumu sonrasında söz konusu yanlışlık dosya içerisinde Gözaltı kararı ve usulüne uygun Yakalama kararı…

Ankesörden Aranan Hattın Başkasına Ait Olması

Kocaeli 2. Agir ceza mahkemesinde  yargilanan muvekkil hakkinda ardisikli aranma iddiasi ile  acilan davada Yerel Mahkemece Beraat kararı verilmistir. Mahkemece yargılama aşamasında sunulan dilekçede Hat sahibinin müvekkil üzerine olup kullanımının Kızına ait olduğu ifade edilmiştir. Bu husus da tarafımızca dosyaya sunulan Belgelerle ispat edilmiş ilk Duruşmada Savcılık mütalaasına istinaden Beraat Kararı verilmiştir. Karar Ek te sunulmuştur. T.C.…

ANKESÖR İHRAÇ GÖREVE İADE KARARI

Hukuk büromuzca Ceza ve İdari Dava sürecini yürüttüğümüz müvekkil hakkında Van 4. İdare Mahkemesince YD kararı verilmiştir. Karar Ek te sunulmuştur. T.C. VAN 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/… YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI) : …… VEKİLİ : AV. ABDULLAH ENES BALTACI -UETS[16951-59355-63897] KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI / ANKARA VEKİLİ : AV.…

Giriş Yasağı, Tahdit Kararı Mahkeme Kararı

Yargılandığı Mahkeme tarafından yurt dışı yasağı kaldırılan müvekkil , hakkındaki pasaport tahdit işleminin kaldırılması maksadıyla İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurmuştur. Zımnen reddedilen işleme karşı İstanbul 2. İdare Mahkemesinde açılan davada davalı idarece müvekkil hakkında İstanbul CBS 2019/… soruşturma olduğundan bahisle Tahditin kaldırılamayacağı bildirilmiştir. Açılan davada  söz konusu işlemin iptali talep edilmiş ve davalı…