Antalya deport avukatı, göç kanunları ve sınır dışı süreçleri konusunda uzmanlaşmış, deport davalarında tecrübesi olan Antalya avukatlarıdır.

DEPORT (SINIR DIŞI) NEDİR?

“Deport” veya “sınır dışı etmek” terimi, bir ülke vatandaşının kendi ülkesi dışında başka bir ülkede bulunurken o ülkenin yasalarını ihlal etmesi veya geçerli bir nedenle o ülkenin yasalarına uymaması durumunda, o ülkeden çıkarılmasını ifade eder. Bu durum, kişinin kendi isteğiyle veya isteği dışında gerçekleşebilir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Türkiye’de yaşayan yabancıların hakları ve durumlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içerir. Kanun, yabancıların Türkiye’de bulunma, çalışma, seyahat etme ve sınır dışı edilme gibi durumlarını düzenler. Özellikle kanunlara yabancı olunduğunda deport konusunda uzman bir Antalya avukatının danışmanlığı faydalı olacaktır.

Yasaya göre, yabancılar belirli şartlara uymadıkları takdirde idari gözetim altına alınabilir ve sınır dışı edilme süreci başlatılabilir. Bu süreçte, sınır dışı etme kararı almak için Valilikler ve İl Göç İdareleri yetkilidir. Deport kararı, yabancının durumunu değerlendiren ve belirli prosedürleri takip eden bu makamlar tarafından verilir. Bu süreçte Antalya avukatı müvekkiline gerekli desteği ve danışmanlığı verir.

Sınır dışı etme süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir ve bu süreçte yabancıların hakları da korunur. Bu süreç en fazla 48 saat sürebilir. Ancak her durum ve vaka farklı olabilir, bu nedenle deport konusunda uzman bir Antalya avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

ANTALYA DEPORT AVUKATI

Antalya deport avukatı, deport davalarında müvekkillerini temsil eden Antalya avukatıdır. Antalya deport avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Deport hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Antalya deport avukatı, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar. Bu alanda çalışan Antalya deport avukatı, deport kurallarına ve süreçlerine hâkim bir anlayışa sahiptir.

Antalya deport avukatı, deport hukukuyla ilgili davalara odaklanmış ve bu alanda deneyim kazanmış olan Antalya avukatıdır. Antalya avukatı genel olarak her türlü davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak pek çok Antalya avukatı, belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih eder ve bu alanda derinleşerek deneyim kazanır. Bu durumda, Antalya deport avukatı deport hukukuyla ilgili davalara odaklanarak uzmanlık geliştirirler.

Antalya deport avukatı, yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal süreçleri anlamak, onları temsil etmek ve haklarını korumak için özel bir uzmanlık ve deneyime sahip Antalya avukatıdır. Antalya deport avukatı, yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal haklarını en iyi şekilde savunmalarına yardımcı olabilir ve gerektiğinde hukuki yollara başvurarak onları temsil edebilir.

ANTALYA DEPORT AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Antalya deport avukatı, deport kanunlarına hâkim olarak müvekkillerini temsil eder ve Antalya deport avukatı müvekkillerine sürecin her aşamasında yardımcı olur

Antalya deport avukatı, sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdür. Antalya deport avukatı Davanın tüm aşamalarında müvekkilini temsil ederler ve hukuki sürecin yönetimini üstlenirler.

Antalya deport avukatı müvekkillerini davanın her aşamasında temsil eder ve hukuki süreci yönetirler. Ancak, özellikle anlaşma doğrultusunda belirlenen durumlarda, anayasa mahkemesi başvuru aşamasının takibi Antalya deport avukatının sorumluluğunda olmayabilir.

Antalya deport avukatı, yabancıların haklarını savunmak ve yasal süreçlerde onları temsil etmek amacıyla deport kararlarına karşı hukuki mücadelede yer alan Antalya avukatlarıdır.

ANTALYA SINIR DIŞI İTİRAZ AVUKATI

Antalya sınır dışı itiraz avukatı, sınır dışı kanunlarına hâkim olarak müvekkillerini temsil eder ve Antalya sınır dışı itiraz avukatı müvekkillerine sürecin her aşamasında yardımcı olur

Antalya sınır dışı itiraz avukatı, sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdür. Antalya sınır dışı itiraz avukatı, davanın tüm aşamalarında müvekkilini temsil ederler ve hukuki sürecin yönetimini üstlenirler.

Antalya sınır dışı itiraz avukatı, sınır dışı kaldırma davalarında müvekkillerini temsil eden Antalya avukatıdır. Antalya sınır dışı itiraz avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Sınır dışı kaldırma konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Antalya sınır dışı itiraz avukatı, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar. Sınır dışı alanında çalışan Antalya sınır dışı itiraz avukatı, deport kurallarına, deport kaldırma kurallarına ve süreçlerine hâkim bir anlayışa sahiptir.

ANTALYA DEPORT KALDIRMA AVUKATI

Yabancılar belirli kuralları ihlal ettiğinde, özellikle vize kurallarını çiğnediklerinde, ahlaki veya kanuni açıdan sorunlu eylemlerde bulunduklarında veya toplumun sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduklarında sınır dışı edilebilirler. Bu durumda, yabancıların ülkeden sınır dışı edilme kararı deport (sınır dışı) kararı olarak adlandırılır. Deport kaldırma konusunda alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından veya Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İdari mahkemelerde açılan bu davalar, deport kararlarının yasal dayanağını ve uygunluğunu değerlendirir. Yabancılar veya temsilcileri, bu mahkemelerde deport kararlarının iptali için hukuki süreci başlatabilirler. Bu süreçte hukuki temsil ve danışmanlık almak, yabancıların haklarını korumak ve yasal süreçleri doğru şekilde takip etmek açısından önemlidir. Deport kaldırma konusunda alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Antalya sınır dışı itiraz avukatı, Antalya deport kaldırma avukatı, deport kaldırma davalarında müvekkillerini temsil eden Antalya avukatıdır. Antalya sınır dışı itiraz avukatı, Antalya deport kaldırma avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Deport kaldırma konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Antalya deport kaldırma avukatı, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar. Bu alanda çalışan Antalya deport kaldırma avukatı, deport kurallarına, deport kaldırma kurallarına  ve süreçlerine hâkim bir anlayışa sahiptir.

Antalya deport kaldırma avukatı, deport hukukuyla ilgili davalara odaklanmış ve bu alanda deneyim kazanmış olan Antalya avukatıdır. Antalya avukatı genel olarak her türlü davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak pek çok Antalya avukatı, belirli bir alanda uzmanlaşmayı tercih eder ve bu alanda derinleşerek deneyim kazanır. Bu durumda, Antalya deport kaldırma avukatı deport hukukuyla ilgili davalara odaklanarak uzmanlık geliştirirler.

Antalya deport kaldırma avukatı, yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal süreçleri anlamak, onları temsil etmek ve haklarını korumak için özel bir uzmanlık ve deneyime sahip Antalya avukatıdır. Antalya deport kaldırma avukatı, yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal haklarını en iyi şekilde savunmalarına yardımcı olabilir ve gerektiğinde hukuki yollara başvurarak onları temsil edebilir.

HAKKINDA DEPORT KARARI VERİLEBİLEN KİŞİLER KİMLERDİR?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesinde hakkında deport kararı verilebilecek kişiler açıklanmıştır. Bu kişilerden birisi olup olmadığınız konusunda danışmanlık almak için uzman bir Antalya deport avukatına ve Anakara deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır. İlgili kanuna göre “ (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

f) İkamet izinleri iptal edilenler

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar.

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.” Belirtilen kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir. Bu konuda uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

KİMLER HAKKINDA DEPORT KARARI VERİLEMEZ?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. Maddesinde bu konu açıklanmıştır. İlgili kanun ve kimlere uygulanabileceği ile ilgili uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. İlgili kanuna göre “(1) 54’üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.” Belirtilen kişiler hakkında deport kararı verilemez. Eğer bu kişilerden birisi olup olmadığınızı merak ediyorsanız uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İDARİ GÖZETİM KARARI

İdari gözetim kararı, göç yasalarına uymayan veya belirli bir süre içinde ülkeden ayrılması gereken yabancılar için alınan bir tür tedbirdir. Bu karar, yabancıların belirli şartlara uymadığı veya ülkenin göç yasalarını ihlal ettiği durumlarda, sınır dışı edilme süreci tamamlanana kadar uygulanabilir. İdari gözetim konusunda alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

İdari gözetim kararı, yabancıların belirli bir süre boyunca belirli yerlerde (genellikle geri gönderme merkezlerinde) tutulmasını içerebilir. Bu kararın amacı, yabancının ülkeyi terk etmesi için verilen süre içinde durumunun izlenmesi ve gerektiğinde sınır dışı etme sürecinin tamamlanmasıdır. Bu konuda alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Bu süreçte, yabancıya verilen haklar ve süreçler, ülkenin göç yasalarına ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. İdari gözetim kararı alan yabancılar, kararın gerekçesi, süresi ve kendilerine tanınan haklar konusunda bilgilendirilmelidirler. Ayrıca, bu kararlara karşı yasal yollarla itiraz etme hakkına da sahip olabilirler. İdari gözetim kararına itiraz etmek için deport konusunda uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatına, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

İdari gözetim kararı, bir ülkenin göç yasalarını ihlal eden veya belirli şartlara uymayan yabancılara karşı alınan bir tedbirdir. Bu karar, belirli koşulları sağlamayan veya ülke yasalarını ihlal eden yabancılar için geçerlidir. Bu kararın uygulanacağı kişilerden olup olmadığınız konusunda deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. Bu durumlar şunları içerebilir:

  • Kaçma veya kaybolma riski bulunan yabancılar.
  • Türkiye’ye giriş veya çıkış sırasında kuralları ihlal eden yabancılar.
  • Sahte veya asılsız belgeler kullanan yabancılar.
  • Kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit eden yabancılar.
  • Ülkeden ayrılmaları gereken sürede belirli bir mazereti olmadan ayrılmayan yabancılar.

İdari gözetim kararı, valilik tarafından alınır ve bu kararın ardından yabancılar Geri Gönderme Merkezleri’nde tutulurlar. Ancak bu süreç, belirli bir zaman dilimini geçemez. İlk aşamada altı aydan fazla olmamak üzere bu süreç yabancılar için belirlenir. Fakat yabancılar doğru bilgi veya belge sağlamadıkları veya iş birliği yapmadıkları takdirde bu süre, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Bu konuda alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Yabancılar, bu süreç boyunca düzenli aralıklarla değerlendirilir ve idari gözetim kararının devam edip etmeyeceği değerlendirilir. Bu değerlendirmelerde Antalya avukatları veya yasal temsilcileri bilgilendirilir ve kararın gerekçeleri paylaşılır. Bu süreçte yabancıların hakları ve yasal süreçler, ülkenin göç yasalarına uygun olarak takip edilmelidir. Deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

İdari gözetimle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde gözetimin devamına zaruret görülmezse bu durum Bakanlığa bildirilmektedir. Bakanlık da uygun bulursa idari gözetimin kaldırılmasına karar verilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı kişiler yargı yoluna başvurabilir. Yargı yoluna başvururken alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Yabancı kişinin bir Antalya sınır dışı itiraz avukatı, Antalya deport kaldırma avukatı yoksa bu durumda kendisine ya da yasal temsilcisine bildirim yapılır ve süreçte neler yapması gerektiği hakkında da bilgilendirme gerçekleştirilir. Yabancı kişinin kendisi ya da temsilcisi, Antalya avukatı karara itiraz etmek istediğinde mahkemeye başvuru yapması gerekir. Bu durumda ise Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. Sulh Ceza Hakimliği’nin karar verme süresi ise 5 gündür. Sulh Ceza Hakiminin vereceği karar kesin kabul edilir.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF SEÇENEKLER

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. Maddesinin 2. Fıkrasında  “Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.” İfadesine yer verilmiştir.

Bu alternatif yükümlülükler ise,

a) Belirli adreste ikamet etme

b) Bildirimde bulunma

c) Aile temelli geri dönüş

ç) Geri dönüş danışmanlığı

d) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma

e) Teminat

f) Elektronik izleme

(2) Yabancıya birinci fıkradaki yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi durumunda, bu süre yirmi dört ayı geçemez.

(3) 57 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında olup da idari gözetim altına alınmayan yabancılara bu maddenin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden birinin ya da birkaçının getirilmesi zorunludur.

(4) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulduğu, yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilir. Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(5) Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

(6) İdari gözetime alternatif yükümlülüklere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.

(7) Yabancıya teminat yükümlülüğü getirilmesi ve yabancının teminat süresi içerisinde mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’den çıkmaması durumunda teminat Hazineye irat kaydedilir.

(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.” Belirtilmiştir.

Bu konuda uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

DEPORT (SINIR DIŞI) KARARI ALINMASI

Deport veya sınır dışı etme kararı alındığında, yasal süreçlerin takibi ve yabancı kişinin haklarının korunması oldukça önemlidir. Bu sebeple deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Tebligat, yabancı kişiye veya yasal temsilcisine yapılır ve bu süreçte yasal temsilci veya Antalya avukatı olmadığında dahi itiraz etme hakkı ve süreçler hakkında bilgilendirme yapılır.

Yabancı kişi, sınır dışı etme kararına karşı İdare Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahiptir. Bu süreçte dava açılabilir ve yasal süreç devam ederken yabancı kişi sınır dışı edilemez. Mahkeme bu başvuruyu 15 gün içinde değerlendirir ve karara bağlar. Bu karar kesindir.

TÜRKİYE’Yİ TERKE DAVET NEDİR?

Deport (sınır dışı) kararı verilen yabancılara, Türkiye’yi terk etme süresi genellikle 15 günden az olmamak üzere, 30 güne kadar bir süre tanınır. Bu süre zarfında, Türkiye’yi terk etmek isteyen yabancılara çıkış izin belgesi verilir. Bu belgenin alınması için harç ödenmesi gerekmez, ancak yabancının ödenmemiş vize veya tahsil harçları varsa, bu ceza bedelleri ödenmelidir. Ceza ve harçlar konusunda deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Deport kararı kolluk görevlileri tarafından 48 saat içinde uygulanır ve ilgili yabancılar geri gönderme merkezlerinde idari hükümlere tabi tutulabilirler. Bu süreçte yabancıların hakları ve yasal süreçlerin takibi için deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma Avukatından hukuki destek almak önemli olabilir.

DEPORT KARARINA KARŞI YARGI YOLU

Yabancı bir kişiye karşı verilen sınır dışı etme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bu süreçte adım adım yasal prosedürler izlenir ve yabancı kişiye kararla ilgili bilgilendirme yapılır. Yabancı kişiye veya temsilcisine yapılan tebligatla birlikte itiraz süreçleri ve nasıl başvurulacağı konusunda açıklamalar sunulur. Ancak detaylı bilgi için deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Yabancı kişi, tebligatın kendisine, temsilcisine veya Antalya avukatına ulaştığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde idare mahkemesine başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu süre 7 gün olarak belirlenir ve bu süre içinde yargı merciine itiraz edilebilir. İtiraz konusunda detaylı bilgi için deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Başvuru yapıldığında, mahkeme belirlenen süre içinde bu durumu değerlendirir ve kararını verir. Bu karar 15 gün içinde sonuçlanır ve mahkemenin kararı kesindir. Bu süreçte yargılama devam ederken veya dava açma süresi içinde yabancı kişi sınır dışı edilmez. Dava konusunda detaylı bilgi için deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktır.

Yasal prosedürlere uygun olarak hareket edilmesi ve gerektiğinde yasal danışmanlık alınması, yabancı kişilerin haklarını korumak adına önemlidir. Bu süreçte doğru adımların atılması, yasal süreçlerin takibi ve gerektiğinde yargı yoluna başvurulması önemlidir. Bu konuda deport alanında uzman bir Antalya sınır dışı itiraz avukatından, Antalya deport kaldırma avukatına başvurmanız faydalı olacaktı

ANTALYA DEPORT DAVASI MASRAFLARI VE HARÇLARI

Antalya deport davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. Bu harçlar maktu (sabit) harçlardandır. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken deport davasının, harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. Deport davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Antalya deport avukatından dava süreçleri ve ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi almanız dava sonuna kadar rahat etmenizi sağlayacaktır.

ANTALYA DEPORT AVUKATI SEÇİMİ

Antalya deport avukatı seçimi deport dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Antalya deport avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, deport davası esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizin için bazı örnekler:

  • Sınır dışı edilme nedeniniz
  • Sınır dışı edilme süreciniz
  • İdari gözetim kararı (varsa)
  • Terke davet(varsa)

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, uzmanlaşmış bir Antalya deport avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında Antalya deport avukatının web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve Antalya avukatlarının müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz. Örneğin, internet üzerinde “Antalya deport avukatı” araması yapıp Antalya avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Antalya avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

Deport davalarında ne kadar deneyimlisiniz?

Deport süreceğinde bana sunacağınız en doğru strateji ne olacaktır ve beklentilerimizin ne kadarını karşılayabileceksiniz?

Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplanacağını öğrenebilir miyim?

4.ADIM: ANTALYA DEPORT AVUKATI ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Antalya deport avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Antalya deport avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve deport sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Antalya avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Antalya avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Antalya avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU ANTALYA DEPORT AVUKATINI SEÇMEK

Sonuç olarak, Antalya deport avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Antalya avukat araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru deport avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, deport davası sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ANTALYA DEPORT AVUKATI ÜCRETİ 2024

Antalya Deport Avukatı Ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Antalya deport avukatları isterlerse Antalya Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Bu tarife, davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her deport davası farklıdır ve kişiler, Antalya avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Netice itibariyle, Antalya deport davaları mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de Antalya avukata danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Antalya deport avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Antalya deport avukatı için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANTALYA DEPORT AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Antalya Barosu’na bağlı olan tüm Antalya avukatı iletişim bilgileri Antalya Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Deport hukuku konusunda bir Antalya avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Antalya avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ANTALYA DEPORT AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Deport konusunda uzman bir Antalya Deport Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Deport konusunda Uzman Antalya avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap