İşsizlik maaşı hesaplama aracımız ile ilgili bölümleri doldurarak kolaylıkla güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, bir işte çalışırken işini kaybeden ve iş aramakla meşgul olan kişilere devlet tarafından ödenen bir tür nakdi yardımdır. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin geçimini sağlaması için belirli bir süre boyunca ödenir.

İşsizlik maaşı, çalışma isteği ve yeteneği olan ancak işini kaybetmiş kişilere maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir tür nakdi yardımdır. İşsizlik maaşı, kişinin işsiz kaldığı süre boyunca geçimini sağlayabilmesi için belirli bir süre ve miktarla ödenir. Bu yardım, kişinin son dört aylık kazançlarına dayanarak hesaplanır ve kişinin brüt kazancının %40’ı kadarını kapsar. Ancak, bu miktar aylık asgari ücretin %80’ini geçemez. İşsizlik maaşı, damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. Bu şekilde, işsiz kalan bireylerin ve ailelerinin geçimini sağlamalarına yardımcı olmak için düzenlenmiş bir sosyal güvenlik önlemidir.

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

İşsizlik sigortasının temel amacı, işsizlik riskine maruz kalan sigortalı işçilere bir geçim kaynağı sağlamaktır. Bu, işsiz kalan bireylerin belirli bir süre boyunca gelir kaybını en aza indirmeyi ve kendilerinin ve ailelerinin mali durumunu korumayı amaçlar.

Ancak, işsizlik maaşının miktarı ve süresi, işsizlik ödeneği alıcısını çalışma isteğini azaltmamalı veya tembelliğe teşvik etmemelidir. Bu nedenle, işsizlik maaşı hesaplama belirli kriterlere göre yapılır ve ödeneğin belirli bir düzeyde tutulması sağlanır.

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar işsizlik sigortası ile ilgili yasalara göre belirlenir. Bu koşullara bakacak olursak:

 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca sürekli bir hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde belirli bir süre boyunca (en az 600 gün) işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden sonra belirli bir süre içinde (30 gün) İŞKUR‘a başvurulması gerekmektedir.
 • İşsizlik maaşı için başvuran kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının %40’ı kadar ödeme yapılır.
 • İşsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt miktarının %80’ini geçemez.
 • İşsizlik maaşı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesintisine tabi değildir.

Bu koşullar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve her ülkenin kendi işsizlik maaşı sistemine özgü kuralları bulunmaktadır. Bu nedenle işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin ilgili ülkenin yasalarını ve kurallarını dikkatlice incelemesi önemlidir. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2024 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı:

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi

Oranı

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay 2024 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan 20.002,50 8.001,00 0,00759 7.940,27
Son 4 Ay 25.000 TL ile Çalışan 25.000,00 10.000,00 0,00759 9.924,10
Son 4 Ay 41.000 TL ile Çalışan 41.000,00  16.002,00(*) 0,00759 15.880,54
(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

 

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere geçici bir ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen bir ödenektir. Ancak bu destek belirli şartlara bağlıdır ve herkes tarafından alınamaz. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli koşulları karşılamak gerekmektedir.

 • Öncelikle, işten çıkarılan kişinin işsiz kalmasının kendi isteği veya kusuru dışında olması gerekmektedir. Yani, işten çıkarılma işçinin kusuruyla gerçekleşmişse işsizlik maaşı alma hakkı doğmaz.
 • Ayrıca, işten çıkarılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında, işten çıkarılma durumunda işçi işsizlik maaşı için başvurabilir.
 • Başvurular, işten çıkarılma tarihini takip eden 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik ortamda yapılmalıdır. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı takdirde işsizlik maaşı alma hakkı kaybedilir.

Sonuç olarak, işsizlik maaşı alabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekmektedir ve her durumda bu koşulların dikkatlice incelenmesi önemlidir. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞINI NASIL ALBİLİRİM?

Başvuru süresi olan 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanın önemi ve sonuçları oldukça önemlidir. İşsizlik maaşı için gerekli şartları sağlayanların, bu süreyi kaçırmamaları ve başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresini kaçırmak, işsizlik maaşı hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabilir.

İŞKUR’un online başvuru sistemi, başvuruyu fiziksel olarak gitmeden de gerçekleştirmeyi mümkün kılar, bu da işlemleri daha kolay ve hızlı hale getirir. Ancak, mücbir sebepler dışında 30 günlük süre içinde başvurulmaması durumunda, bu süre boyunca işsizlik maaşı almak için hak kazanılan günler, başvuru yapılmayan her gün için azalabilir veya toplam hak sahipliği süresinden düşülebilir. Bu nedenle, işsizlik durumunda başvuruyu ivedilikle yapmak önemlidir.

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İşsizlik maaşı, kişinin kendi isteği dışında ve kusuru olmadan işsiz kaldığı durumlarda destek sağlamak amacıyla verilir. Bununla birlikte, işsizlik maaşı almak için belirli prim günü ve çalışma şartları da bulunmaktadır.

Öncelikle, işsizlik maaşı almak isteyen kişinin hizmet akdi sonlandırılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı için başvuru süresi, hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içindedir. Bu süre içinde İŞKUR’a başvurulması gerekmektedir. Başvuru, şahsen yapılabilir veya İŞKUR’un online platformları aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. İki yöntemden birini seçerek başvurunun yapılması, işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY SÜREYLE YATAR?

İşsizlik maaşı almak için belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme koşulları bulunmaktadır. Bu koşulları karşılayan sigortalı işsizler belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alma hakkına sahip olurlar.

Örneğin, işsizlik maaşı alabilmek için gereken sigortalılık süresi ve ödenen prim gün sayısı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primini ödeyen bir işçi, 180 gün işsizlik maaşı alma hakkına sahip olurken, 900 gün çalışan bir işçi bu süreyi 240 güne çıkarabilir. 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve primini ödeyen bir işçi ise 300 gün işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca işten çıkarılmanın kişinin kendi kusuru dışında olması ve iş sözleşmesinin sona ermeden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında işsizlik maaşı talep edilebilir. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

İşsizlik ödeneği alırken, belirli durumların meydana gelmesi halinde bu durumların İŞKUR’a bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumlar şunlardır:

 • İkamet adresinin değişmesi
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması
 • Silahaltına alınılması
 • Yurtdışına çıkılması
 • Bir işte çalışmaya başlanması veya
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi

Bu durumlar meydana geldiğinde, işsizlik ödeneği alan kişinin 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimler, işsizlik ödeneğinin düzenli olarak devam etmesini sağlamak ve durumun güncellenmesini sağlamak amacıyla önemlidir.

Ayrıca, işsizlik ödeneği alan kişilerin, kendi kusuru veya bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri ödemeleri gerekmektedir. Bu, işsizlik ödeneği alan kişilerin ödemelerinin doğruluğunu takip etmeleri ve olası hataları veya eksiklikleri derhal bildirmeleri gerektiğini gösterir. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için belirli prosedürler bulunmaktadır. Başvuru, hizmet sözleşmesinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen giderek veya İŞKUR’un resmî web sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. Başvurunun mücbir sebepler dışında 30 gün içinde yapılmaması durumunda, bu süre boyunca işsizlik maaşı alma hakkı azalabilir veya toplam hak sahipliği süresinden düşülebilir.

İşsizlik maaşı almak için adayların iş almaya hazır durumda olmaları gerekmektedir. Başvuru yapıldığında, kişinin iş arayan kaydı yapılarak veya güncellenerek, danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim gibi hizmetlerden faydalanması sağlanır. Bu nedenle, vekâletname ile başvuru yapılamaz.

İşsizlik maaşı yanında, işsizlik sigortası kapsamında ödenmesi gereken sigorta primleri (genel sağlık sigortası primleri) de sunulan hizmetler arasındadır. Ayrıca, işsizlik maaşı alıcılarına yeni iş bulma ve meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme programları gibi destekler de sağlanabilir. Bu hizmetler, işsizlik dönemini atlatmaya ve yeniden işgücü piyasasına entegre olmaya yardımcı olmayı amaçlar.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan yardım ve hizmetlerden yararlanabilmek için üç temel koşul bulunmaktadır. İlk koşul, iş ilişkisinin sona ermesinin yasalarda belirtilen kriterleri taşımasıdır. İkinci koşul, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. Son olarak, başvurunun İŞKUR’a şahsen yapılması gerekmektedir.

İŞKUR, sigortalı işsizlere işsizlik ödeneği ve diğer hizmetleri sağlamakla görevlendirilmiştir. Kanunlarla belirlenen bu hizmetleri yerine getirmek ve gereken ödemeleri yapmak İŞKUR’un yasal bir görevidir. Bu nedenle, İŞKUR’un bu hizmetlerden kaçınması veya gecikmesi mümkün değildir. İŞKUR, sigortalı işsizlere adil ve etkin bir şekilde hizmet sunarak işsizlik dönemlerinde destek olmayı amaçlar.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan yardım ve hizmetler, işsizlik dönemini atlatmak ve iş bulma sürecini desteklemek amacıyla çeşitlilik gösterir.

 • Sigorta Primlerinin Kurum Tarafından Ödenmesi (Genel Sağlık Sigortası Primleri): İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlerin genel sağlık sigortası primleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenir. Bu şekilde, işsizlik ödeneği alanlar ve aileleri genel sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu ödemeler, işsizlik ödeneğinin alındığı süre boyunca devam eder ve işsizlik döneminde hastalık ve analık primlerini de kapsar.
 • Yeni İş Bulma: İŞKUR, işsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere iş bulma konusunda yardımcı olur. İŞKUR, iş arayanlarla sürekli iletişim halinde olur, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve uygun iş fırsatları sunar. İŞKUR’un görevi, işsizlik ödeneği alan kişilere en kısa sürede iş bulmalarına yardımcı olmaktır. İş tekliflerini haklı bir sebep olmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilebilir.
 • Aktif İşgücü Hizmetleri Kapsamında Kurs ve Programlar: İşsizlik ödeneği alanlar, iş bulma olanaklarını artırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek için meslek edindirme ve geliştirme programlarına katılabilirler. Bu programlar, işsizlik döneminde mesleki becerilerini artırmak isteyenlere destek olur ve İŞKUR tarafından düzenlenir. Bu şekilde, işsizlik ödeneği alan kişiler, iş bulma şanslarını artırarak işgücüne tekrar katılabilirler.

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZ?

İşsizlik sigortası kapsamı dışında kalan birçok sigortalı grubu bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Memurlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar: Kamu sektöründe memur statüsünde çalışanlar, işsizlik sigortası kapsamında değillerdir.
 • Hakimler ve savcılar: Hakimler ve savcılar, kendi özel statülerine sahip olduklarından işsizlik sigortası kapsamında değillerdir.
 • Yüksek öğretim kurumlarında çalışanlar: Üniversitelerde ve diğer yüksek öğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, işsizlik sigortası kapsamında değildirler.
 • Bağ-kur sigortalıları: Bağ-kur, esnaf, tüccar ve zanaatkarlar için sosyal güvenlik kapsamıdır ve işsizlik sigortası kapsamında değildir.
 • Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar: Sözleşmeli çalışmayan veya belirli bir iş akdine tabi olmayan çalışanlar işsizlik sigortası kapsamında değildirler.
 • Askerlik hizmetini yerine getirenler: Askerlik hizmetini yerine getiren erler, erbaşlar ve yedek subaylar işsizlik sigortası kapsamında değillerdir.
 • Stajyer öğrenciler: Meslek liselerinde veya yüksek öğrenimde staj yapan öğrenciler işsizlik sigortası kapsamında değildirler.
 • Ceza infaz kurumlarında çalışan hükümlüler: Ceza infaz kurumlarında çalışan hükümlüler, işsizlik sigortası kapsamında değillerdir.
 • Yurtdışında çalışan Türk işçiler: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan Türk işçileri, işsizlik sigortası kapsamında değillerdir.

Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLDİĞİ HALLER NELERDİR?

İşsizlik ödeneği alan kişilerin belirli koşullara uymaları gerekmektedir. Bu koşulların ihlali durumunda ödemelerin kesilmesi söz konusu olabilir. Bu durumlar:

 • İŞKUR tarafından teklif edilen işi kabul etmeme: İşsizlik ödeneği alan kişilere uygun iş teklif edilmesi durumunda, son çalıştıkları işe benzer ve ücret ve koşulları uygun olan bir işi reddetmeleri halinde, ödemeleri kesilebilir.
 • Kayıt dışı çalışma: İşsizlik ödeneği alırken kayıt dışı olarak başka bir işte çalışan kişilerin ödemeleri kesilebilir.
 • Emeklilik aylığı almaya başlama: İşsizlik ödeneği alırken herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayan kişilerin ödemeleri, emeklilik nedeniyle kesilebilir.
 • Meslek geliştirme eğitimine katılmama: İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme veya edindirme eğitimini reddeden veya kabul etmesine rağmen devam etmeyen kişilerin ödemeleri kesilebilir.

Bu tür ihlallerin sona ermesi durumunda, ödemeler tekrar başlatılabilir. Ancak, ödeme süresi başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YENİDEN BAŞLATMA DURUMU NEDİR?

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve daha sonra tekrar işsiz kalınması durumunda, önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılmaya devam edilebilir. Ancak, bu süre boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması durumunda ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir. Yani, önceki hak sahipliğinden kalan süre tamamlanmadan, yeni hak sahipliğine dayalı olarak sadece yeni süre kadar ödeme yapılır. Bu durumda, İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren sadece yeni hak sahipliği süresince ödemeler gerçekleştirilir. Güvenilir ve doğru bir şekilde işsizlik maaşı hesaplama için işsizlik maaşı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı hesaplama konusunda uzman bir Ankara Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2017/18380 E., 2018/18328 K.

“A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, uzun yıllar maaşından işsizlik ödeneği kesilen davacının işsiz kalınca 10.06.2013 tarihinde davalı kuruma işsizlik ödeneği için başvurduğunda kendisine işsizlik maaşı bağlandığını, ancak kısa süre sonra 05.06.2013 tarihinde şirket ortaklığının tespit edildiği gerekçesiyle işsizlik maaşının kesildiğini, ancak müvekkilinin söz konusu dönemde şirket ortaklığı kaydının olmadığını, müvekkilinin almakta olduğu işsizlik maaşının haksız ve hukuka aykırı biçimde kesildiğini ileri sürerek, söz konusu işlemin iptalini ve hak kazandığı işsizlik maaşının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, işsizlik ödeneği için kuruma başvuran davacının gelir getirici işte çalışmadığını taahhüt etmesine karşın, … sistem dokümanından anlaşılacağı üzere şirket ortaklığı sebebi ile … sigortalı gözüktüğünü, hal böyle olunca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 52.maddesi uyarınca işsizlik ödeneğinin kesildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, hizmet akdine bağlı olarak çalışmakta iken hizmet akdi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren davacının aynı zamanda tacir ve anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olmasının işsizlik ödeneği verilmesine engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1)Dava, davacının almakta olduğu işsizlik ödeneğinin kesilmesi nedeniyle Kurum işleminin iptali ile işsizlik ödeneğinin tahsiline ilişkin olup, Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davanın yasal dayanağı 4447 sayılı Kanun’un 46 ve devamı maddeleridir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun genel gerekçesinde “İşsizlik sigortası bir iş veya işyerinde çalışırken, … istek, yetenek, … ve yeterliliğinde olmasına karşın tamamen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden çalışanlara bir yandan yeni bir iş bulunmasına gayret edilirken, diğer yandan da bunların işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını kısmen de olsa karşılayarak, kendisinin ve ailesinin zor duruma düşmesini önlemek amacıyla belli süre ve ölçüde ödemeyi kapsayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulmuş zorunlu bir sigorta koludur.

İşsizlik sigortasının önemli unsurlarından birisi de işsiz kalan sigortalılara mesleklerine uygun, en son çalıştıkları işin … ve ücret koşullarına yakın bir iş bulunamadığı takdirde meslek değiştirme ve yetiştirme eğitimlerinin verilmesi de önemli öğelerindendir.

Sigortalı işsizlere, işsizlik ödeneği vermek suretiyle gelir sürekliliğini sağlamak işsizlik sigortasının bir yönünü oluşturmaktadır. Diğer bir yönü ise sigortalı işsizleri işe yerleştirmek ya da yeniden istihdam şansı elde edebilmeleri için gerekli olan meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi vermektir. Bütün bunlar göz önüne alındığında işsizlik sigortası ile iş ve işçi bulma hizmetlerinin birbirinden farklı düşünülmesinin imkansızlığı ortaya çıkmaktadır.

Sistemin amacı işsizlerin gelir kayıplarını bir ölçüde de olsa gidermenin yanı sıra iş gücünü sürekli, etkin ve verimli çalıştırarak insangücü israfını en aza indirmektir.” açıklaması ile Kanunun işsizlik sigortasının amacını kabul şekli açıkça belirtilmiştir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 4447 sayılı kanunun gerekçesinde belirtilen ilkelerde de açıklandığı üzere; işsizlik sigortasının ilk amacı, işsizlik ile karşılaşan sigortalı işsize gelir güvencesi sağlamaktır. Günümüzde işsizlik sigortaları işsiz kalanları ekonomik güvenceye kavuşturmanın yanında iş bulma ve mesleki eğitim verme gibi sosyal hizmetleri de kapsamına almış bulunmaktadır. İşsizlik ödeneği; işsizlik sigortasının işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara ekonomik güvence sağlama aracıdır.

İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın ilk koşulu; işsiz kalmak olduğundan öncelikle kimlerin işsizlik sigortası kapsamında işsiz sayılacağının çözümlenmesi gereklidir.

… Ticaret Siciline tacir olarak kayıtlı olan bu firmanın 11.03.2014 tarihi itibariyle iflasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle gelir getirici bir işte çalışmakta iken işsizlik sigortasından yararlanma talebinde bulunmak mümkün olmadığından, davacının işsizlik ödeneği bağlandığı dönemde tacir ve anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

2) Kabule göre davalı Kurumun harçdan muaf olduğunun gözetilmemesi de hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA…”

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016/34411 E., 2019/16620 K.

“A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde 28.06.2006 tarihinden iş akdinin feshedildiği 08.07.2014 tarihine kadar kesintisiz şekilde aşçı olarak çalıştığını, davalı işyerinin ekonomik krizi bahane ederek 14.08.2009 tarihinde SGK’ya tüm işçileri işten çıkarmış gibi göstererek 14.08.2009-02.12.2009 tarihleri arasında hiçbir işçinin sigorta primini ödemediğini ve işçileri SSK’dan işsizlik maaşı alması için yönlendirdiğini, işçilerin aldığı işsizlik maaşlarını aylık ücretlerinden mahsup ederek kalan miktarı işçilere ödediğini, müvekkilinin bu tarihler arasında çalışmaya devam ettiğini, fesih tarihinde 2.000,00 TL. net ücretle çalıştığını, müvekkilinin iş akdini haklı nedenle feshettiğini ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem tazminatı ile fazla mesai, genel tatil, yıllık izin ve ücret alacakları ile asgari geçim indirimi alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının ilk işe giriş tarihini kabul etmediklerini, SGK kayıtlarının esas alınması gerektiğini, davacının 24.08.2006 tarihinde işe girdiğini, davacının çalışmasının kesintisiz olmadığını, davacının müvekkiline ait işyerinde 2 dönem şeklinde çalıştığını, davacının 14.08.2009 tarihine kadar çalışarak bu tarihte davalı şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkartıldığını, davacıya bu tarihe kadar olan ödemelerinin yapıldığını, davacının ibraname vererek ayrıldığını, İŞKUR’dan işsizlik maaşı aldığını, 02.12.2009 tarihinde yeniden işe aldığını, davacının vasıfsız eleman olduğunu, iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır…

3-Davacı işçinin asgari geçim indirimi alacağının bulunup bulunmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Hükme esas 12.07.2015 tarihli kök raporda, bordro sunulmayan dönemler için asgari geçim indirimi hesaplaması yapılmıştır. Ne var ki, davalı vekilince rapora itirazda bu dönemlere ait bir takım bordrolar sunulmuş olup, söz konusu bordrolar davacı imzasını içermemektedir.

Yukarıdaki 2 numaralı bozma bendinde belirtildiği üzere, davacının maaş hesabına ait kayıtlar ilgili bankadan getirtilerek söz konusu imzasız bordrolardaki tutarların banka kanalı ile davacıya ödenip ödenmediği araştırılmalı ve davacının asgari geçim indirimi alacağının bulunup bulunmadığı buna göre saptanmalıdır.

Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA…”