Korsan taksi, bir taksi plakasına sahip olmadan, kayıtsız ve vergisiz bir şekilde yasadışı yollarla yolcu taşımacılığı yapan sivil araçlardır. Korsan taksicilik yapanların çalışma izni, vergi levhası ve resmi lisansları bulunmamaktadır. 2024 yılı için korsan taksi cezası 32.233,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Erken ödeme yapılması durumunda bu ceza %25 indirimle 24.174,75 TL’ye düşmektedir. Korsan taksi olarak kullanılan araçlar 60 gün trafikten menedilir. Yüksek idari para cezalarının yanı sıra, bazı durumlarda hapis cezaları da gündeme gelebilir.

KORSAN TAKSİ NEDİR?

Korsan taksi, belediyeler tarafından her il özelinde dağıtılan özel ve resmi taksi plakasına sahip olmayan kişiler tarafından kayıtsız ve yasadışı bir şekilde yapılan yolcu taşımacılığıdır. Bu kişiler herhangi bir çalışma iznine sahip değillerdir ve bu sebeple vergi ödemezler. Ehliyeti ve aracı olan çoğu kişi, yüksek vergi ve plaka giderlerinden kaçınmak amacıyla korsan taksicilik faaliyetlerine yönelmektedir.

Korsan taksilerin tercih edilmesinin birkaç ana nedeni bulunmaktadır:

 • Taksi Bulamama: Özellikle yoğun saatlerde ve belirli bölgelerde yasal taksi bulmak zor olabilir.
 • Yüksek Ücret Tarifeleri: Yasal taksilerin ücret tarifelerinin pahalı olması, yolcuları korsan taksilere yönlendirebilmektedir.

Korsan taksicilik faaliyeti yapan kişiler genellikle şu sebeplerle bu yola başvurmaktadır:

 • Vergi Kaçırma: Yasal olarak çalışmanın gerektirdiği yüksek vergi ve plaka giderlerinden kaçınmak.
 • Daha Yüksek Gelir: Kayıt dışı çalışarak daha fazla kazanç elde etmek.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, izin ve ruhsat almadan yolcu taşımanın cezası düzenlenmiştir. Bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve bazen yolculara da ciddi idari yaptırımlar uygulanmaktadır:

 • İdari Para Cezası: Korsan taksi işi yapanlara korsan taksi cezası 2024 yılı için 32.233,00 TL idari para cezası verilmektedir. Korsan taksi cezası %25 indirimle 24.174,75 TL olarak ödenebilir.
 • Araç Men Cezası: Korsan taksi olarak kullanılan araçlar 60 gün trafikten menedilmektedir.
 • Ek Cezalar: Aracın başka birine ait olması durumunda, sürücü ve yolcu dışında araç sahibine de korsan taksi cezası

Korsan taksi kullanan yolcular da korsan taksi cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, korsan taksilerin kullanımını azaltmaya yönelik bir önlem olarak değerlendirilebilir.

Korsan taksi kullanımı ve işletimi hem yasal hem de güvenlik açısından ciddi riskler taşımaktadır. Hem sürücüler hem de yolcular ağır para cezaları ve korsan taksi cezası karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, yasal taksi hizmetlerinin tercih edilmesi, hem kişisel güvenlik hem de yasal sorunlardan kaçınmak adına önemlidir. Yasal düzenlemeler, korsan taksiciliğin önlenmesi amacıyla sıkı bir şekilde uygulanmakta ve cezalar caydırıcı nitelikte olmaktadır.

KORSAN TAKSİ CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’un EK-2 maddesine göre korsan taksi cezası ;

 • KTK EK-2/1 uyarınca; Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek, sürücü ve araç sahiplerine 6.439-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 4.829,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-a uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, sürücülere 32.233-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 24.174,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-b uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, sürücülere 12.977-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 9.732,75-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/3-c uyarınca; 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan sürücülere 6.439-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 4.829,25-TL idari para cezası uygulanır.
 • KTK EK-2/6 uyarınca; Ayırıcı işareti bulunmayan ve 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolculara, 2.143-TL idari para cezası, idari para cezasının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli 1.607,25-TL idari para cezası uygulanır.

Araç, EK-2 Maddesi’nin 3. Fıkrasına göre;

 • bendinin ihlali halinde 60 gün,
 • bendinin ihlali halinde 30 gün,
 • bendinin ihlali halinde ise 15 gün süreyle trafikten men edilir.

KORSAN TAKSİCİLİK FAALİYETİ NEDENİYLE ARAÇ BAĞLAMA CEZASI

Korsan taksicilik faaliyeti sebebiyle kişi, korsan taksi cezası ile yüzleşmekte ve korsan taksicilikte kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten menedilmektedir. Bu yaptırımlar, Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3-a maddesinde düzenlenmiştir.

Araç bağlama cezası, aracın trafiğe çıkışının belli bir süreyle yasaklanması demektir. Korsan taksicilikte kullanılan araçlar, 60 günlük süre boyunca yediemin otoparklarında bekletilir. Bu süre boyunca araç, sahibinin kullanımına kapalıdır ve satışı da yapılamaz.

Kişi, araç bağlama cezasına karşı iptal davası açabilir. İptal davası sürecinde yürütmeyi durdurma talebinde bulunulması ve bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda, kişi 60 günlük süreyi beklemeden aracını yediemin otoparkından çıkartabilir. Yürütmeyi durdurma kararları genellikle bir haftalık süre içerisinde çıkmaktadır; bu süre, idare mahkemesinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Bağlanan aracın satılması, hukuken mümkün değildir. Araç bağlama cezasının şerhi, aracın kaydına işlenir ve bu durum noter huzurundaki satış işlemlerinde ortaya çıkar. Şerh bulunduğu sürece, araç satış işlemleri gerçekleştirilemez.

Korsan taksicilik, hem sürücüler hem de yolcular için ciddi yasal ve mali sonuçlar doğuran bir faaliyettir. Korsan taksi cezasının yanı sıra, araç bağlama cezası gibi yaptırımlar da uygulanmaktadır. Kişilerin, bu tür faaliyetlere yönelmemeleri ve yasal taşımacılık hizmetlerini tercih etmeleri, hem güvenlik hem de hukuki açıdan önemlidir.

Eğer kişi korsan taksicilik yaparken yakalanmışsa ve aracı bağlanmışsa, hukuki süreçleri dikkatle takip etmeli ve gerekirse bir avukattan yardım almalıdır. Yürütmeyi durdurma talepleri ve iptal davaları, araç bağlama cezasına karşı en etkili hukuki yollardır.

UBER VE MARTI TAG KORSAN TAKSİCİLİK FAALİYETİ MİDİR?

Son yıllarda ülkemizde gündemden düşmeyen Uber ve Martı TAG gibi paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin korsan taşımacılık faaliyeti olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu tür hizmetler, henüz yasal bir çerçeveye tam olarak oturtulmamış olduğundan, yasal belirsizlikler ve uygulama farklılıkları söz konusudur.

Ülkemizde, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğine dair kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu tür faaliyetler genellikle mahkemeye taşındığında, hakimler mevcut yasal düzenlemelere göre korsan taşımacılık faaliyetleri üzerinden kararlar vermektedirler. Bu durum, yasal boşlukların ve belirsizliklerin varlığına işaret etmektedir.

Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğinin Önemi

Eğer ülkemizde paylaşımlı yolculuk yönetmeliğine dair bir kanuni düzenleme yapılırsa, Uber ve Martı TAG gibi faaliyetler resmiyet kazanacaktır. Bu yönetmelikle birlikte:

 • Vergi Yükümlülükleri: Kişiler, bu tür faaliyetlerden elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödeyerek ve vergi levhası açarak yasal olarak çalışabileceklerdir.
 • Düzenli Denetim: Bu tür hizmetler düzenli olarak denetlenebilecek ve kalite standartları belirlenecektir.
 • Hukuki Koruma: Hem sürücüler hem de yolcular, yasal çerçevede koruma altına alınacaktır.
 • Korsan Taşımacılığın Azalması: Yasal düzenlemeler ve denetimler sayesinde korsan taksicilik faaliyetlerinin azalması beklenmektedir.

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi durumunda, Uber ve Martı TAG gibi hizmetler hem yasal hem de ekonomik açıdan daha sürdürülebilir hale gelecektir. Bu tür düzenlemeler, paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin güvenilirliğini ve kalitesini artıracak, aynı zamanda kayıt dışı taşımacılığın önüne geçecektir.

Uber ve Martı TAG gibi paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin korsan taşımacılık faaliyeti olup olmadığı konusu, ülkemizde henüz netlik kazanmamıştır. Bu tür hizmetlerin yasal bir çerçeveye oturtulması, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin kanuni düzenlemelerle desteklenmesi durumunda mümkün olacaktır. Böylelikle, bu faaliyetler resmiyet kazanacak, yasal olarak denetlenecek ve vergilendirilecektir. Bu gelişmeler, korsan taksicilik faaliyetlerinin azalmasına ve yolculuk hizmetlerinin daha güvenli ve düzenli hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

KORSAN TAKSİCİLİK NEDENİYLE ARAÇ RUHSAT SAHİBİNE VERİLEN KORSAN TAKSİ CEZASI

Yakın tarihte Anayasa Mahkemesi tarafından verilen önemli bir karar, korsan taksicilik yapıldığının tespit edilmesi ve sürücünün ruhsat sahibi olmaması durumunda, aracın ruhsat sahibine korsan taksi cezası kesilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu karar, cezaların şahsiliği ilkesine dayanmaktadır ve idari yaptırımların sadece fiili işleyene uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır.

 • Cezaların Şahsiliği İlkesi: Anayasa Mahkemesi, cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olarak, ruhsat sahibi olmayan kişilere korsan taksi cezası kesilemeyeceğine karar vermiştir.
 • Detaylı Araştırma Gerekliliği: İdare tarafından, ruhsat sahibinin kusurunun olup olmadığına dair detaylı araştırma yapılmadan korsan taksi cezası hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Bu karar, idare tarafından verilen bazı korsan taksi cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu ortaya koymuştur. Artık böyle bir durumda, kişi Anayasa Mahkemesi kararını ileri sürerek verilen cezanın iptalini idare mahkemesinden talep edebilir.

İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İşlemler

Korsan taksicilik faaliyetinden kaynaklı olarak hükmedilen korsan taksi cezası miktarı oldukça yüksektir. Bu nedenle, korsan taksi cezası kesilen kişinin dava sürecinde daha fazla zarara uğramaması için bazı adımlar atması önerilir:

 • %25 İndirimden Faydalanma: Kişi, korsan taksi cezasının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde %25 indirim hakkını kullanarak korsan taksi cezasını ödemelidir. Bu durumda, kişi 32.233,00 TL yerine 24.174,75 TL korsan taksi cezası ödeyecektir.
 • İdari Dava Açma: Korsan taksi cezası ödendikten sonra, kişi idari dava açarak bu idari işlemin iptalini ve ödediği korsan taksi cezasının geri iadesini talep edebilir.

Anayasa Mahkemesi Kararının Uygulaması

Anayasa Mahkemesi’nin korsan taksi cezası ile ilgili kararı, idari davalarda önemli bir dayanak teşkil edecektir. Korsan taksi cezası maruz kalan ruhsat sahipleri, bu kararı emsal göstererek korsan taksi cezasının iptalini talep edebilirler. Bu durum, haksız yere korsan taksi cezası kesilen ruhsat sahiplerinin haklarını koruyacaktır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu önemli kararı, korsan taksicilik faaliyeti nedeniyle ruhsat sahiplerine korsan taksi cezası kesilmesi durumunda, cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık teşkil ettiğini ortaya koymuştur. Kişiler, bu kararı emsal göstererek korsan taksi cezasına karşı dava açabilirler ve haksız yere ödenen cezaların iadesini talep edebilirler. Korsan taksi cezası tebliğinden itibaren %25 indirim hakkının kullanılması, dava sürecinde maddi zararın azaltılması açısından önemlidir. Bu nedenle, ruhsat sahiplerinin bu süreçleri dikkatle takip etmeleri ve gerekirse hukuki danışmanlık almaları önerilir.

KORSAN TAKSİ CEZASINA KARŞI İPTAL DAVASI VE İPTAL NEDENLERİ

Korsan taksi cezasına karşı itiraz, yetkili idare mahkemesinde mümkündür. Kişi, yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açarak, hem dava sürecinde idari işlemin durdurulmasını hem de dava sonunda idari işlemin iptal edilmesini talep edebilir.

İptal Davası Açma Süresi ve Prosedür

 • Süre: İdari işlemlerde iptal davası açma süresi, cezanın kesilmesinden itibaren 60 gündür. Bu sürenin dolması durumunda kişinin idari dava açması mümkün olmayacaktır.
 • Yetkili Mahkeme: Davanın, idari işlemin uygulandığı yerdeki yetkili idare mahkemesinde açılması gerekmektedir.
 • Yürütmeyi Durdurma Talebi: Dava sürecinde, idari işlemin yürütmesinin durdurulması talep edilebilir. Eğer araç bağlanmışsa, bu talep aracın yediemin otoparkından çıkarılmasını sağlayabilir.

Tespit Tutanaklarının Önemi

Mahkemeler için bu davalarda önemli olan, tespit tutanaklarının doğru ve tam bir şekilde doldurulmuş olmasıdır. Tespit tutanaklarında eksikliklerin bulunması durumunda, mahkemeler delil eksikliğinden kaynaklı olarak, korsan taşımacılık nedeniyle kesilen idari cezaları iptal edebilirler.

İptal Davasının Süreci

 • Dava Açma: Kişi, korsan taksi cezasının tebliğinden itibaren 60 gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır. Bu davanın yürütmeyi durdurma talepli olarak açılması, dava sürecinde idari işlemin durdurulmasını sağlayabilir.
 • Yürütmeyi Durdurma Kararı: Mahkemeler, genellikle yürütmeyi durdurma kararını bir hafta içinde verir. Bu durumda, araç bağlanmışsa, araç otoparktan alınabilir.
 • Davanın Esası: Davanın esasına ilişkin olarak, tespit tutanaklarının tam ve doğru doldurulup doldurulmadığı incelenir. Eksiklik veya hata tespit edilirse, mahkeme idari cezayı iptal edebilir.

İdari Para Cezasının Ödenmesi ve İtiraz

Korsan taksicilikten kaynaklı olarak hükmedilen idari para cezasının yüksekliği nedeniyle, kişi dava sürecinde daha fazla zarara uğramamak için %25 indirim hakkını kullanarak cezayı ödeyebilir. Bu durumda, kişi cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde 32.233,00 TL yerine 24.174,75 TL ödeyerek %25 indirimden faydalanabilir. Daha sonra açılacak idari davada, ödediği ücretin geri iadesini talep edebilir.

Korsan taksi cezası karşı itiraz, hukuki süreçlerin doğru ve zamanında takip edilmesiyle mümkündür. İptal davası açma süresi içinde ve yetkili idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılması önemlidir. Korsan taksi cezası iptal davasında tespit tutanaklarının eksiksiz ve doğru doldurulmuş olması, davanın seyrini belirleyecektir. Ayrıca, dava sürecinde %25 indirimden faydalanarak cezayı ödemek, maddi zararın azaltılması açısından önemlidir. Kişilerin bu süreçleri dikkatle takip etmeleri ve gerektiğinde hukuki danışmanlık almaları önerilir.

KORSAN TAKSİ CEZASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Davacıya ait … plakalı aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca trafikten menedilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile davacıya 2.532,00-TL trafik idari para cezası verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …kamu adına görev yapan polis memurlarının olayı aktarmalarına ilişkin iddiaları içeren, ancak ispatı için beyanı veren yolcunun imzasının bulunmadığı, sürücünün ise beyanının alınmadığı tutanaktan hareketle tesis edilen işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı, işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti… Turizm Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin belgesi kapsamında nitelenecek bir taşıma olmadığı ve izinsiz taksi taşımacılığı niteliğinde olduğu belirtilmiş ise de, …dava konusu işlemlerin tesisi için yetersiz olduğu gerekçesine dayandığı gerekçesi eklenmek suretiyle, istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2918 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen hükmü uyarınca, belediye sınırları içinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için, ilgili belediyeden yapılacak taşımacılığın niteliğine uygun olarak alınmış çalışma izni/ruhsatı veya güzergâh belirleme kararı bulunması gerekmektedir. Bu şart yerine getirilmeksizin ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapılması halinde, ilgililer hakkında 2918 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesinde belirtilen müeyyidelerin uygulanması gerektiği hususunda duraksama bulunmamaktadır…

Bu itibarla; dava konusu işlemlerin sebebi olarak gösterilen “ilgili belediyeden izin/ruhsat almadan ücret karşılığı yolcu taşımak” eyleminin, davacı tarafından gerçekleştirildiği açık olduğundan, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık, anılan işlemlerin iptali yönündeki Mahkeme kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararında da hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … İdarî Dava Dairesinin … tarih ve E: K: sayılı ısrar kararının BOZULMASINA…

KARŞI OY

…Bu durumda, kamu adına görev yapan polis memurlarının olayı aktarmalarına ilişkin iddiaları içeren ancak isnat edilen eylemin ispatı için beyanı alınan yolcunun imzası bulunmayan, sürücünün ise beyanının yer almadığı tutanağa dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, temyize konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara karşıyız.”

“YARGILAMA SÜRECİ:Dava konusu istem: Davacıya ait … plakalı aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca trafikten menedilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile davacıya 3.006,00-TL trafik idari para cezası verilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;…dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;

Olayda, iki trafik polis memuru tarafından düzenlenerek imzalanan tutanakta, araç sürücüsü için “imza etmedi” şerhine yer verildiği, yolcunun ise sadece ismi yazılarak tutanağın imzalattırılmadığı,…hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/10/2020 tarih ve E:2019/5130, K:2020/4663 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlık konusu olayda, trafik ekiplerince yapılan denetim neticesinde tutulan tutanakta, davacının ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığı hususunda tespitlerin yer aldığı, davacının tutanağı imzalamaktan imtina ettiği, bu durumun tek başına tutanağı geçersiz hale getirmeyeceği, gerekçesiyle … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;

Olayda, iki polis memuru tarafından tutulan tutanakta, araç sürücüsü için tutanağı “imza etmedi” şerhi düşülmüş ise de, …, iddiayı içeren, ancak ispatı için beyan sahiplerinin imzalarının bulunmadığı tutanaktan hareketle tesis edilen dava konusu işlemlerin bireyin seyahat özgürlüğü ve mülkiyet hakkını ihlal eder nitelikte olduğu gerekçesi eklenerek, İdare Mahkemesi kararının kaldırılarak dava konusu işlemlerin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğu ve temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

…Bu itibarla; dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararına yönelik istinaf isteminin kabulü ile dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin ısrar kararında da hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılması, dava konusu işlemlerin iptali yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının BOZULMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimKorsan taksi cezası konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Korsan taksi cezası konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap