Başvuru Dönemi       : Mart 2019

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal    : Yanlış ve Yanıltıcı Beyan (m.4/1-j),  Akademik teamüllere aykırılık (m.4/1-k),

İddianın özeti            : C2.2 kodlu kitap bölümünün yer aldığı kitabın editörlü yayımlanan bir kitap olmadığı, 7. Bölüm aday tarafından yazılmış olmasına rağmen tek yazarlı olarak basıldığı, bu bakımdan çok yazarlı çok bölümlü olmayan eser ile etik akademik teamüllere aykırılık ile yanlış ve yanıltıcı beyan şeklinde düzenlenmiş olan yönergenin 4/2-j ve 4/2-k maddelerine aykırı olduğu yönünde değerlendirmede bulunmuştur.

Savunma İstenme Tarihi     : 12.02.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.