Ankara iş avukatı, Ankara müvekkil çevresinde genellikle İş Kanunu kapsamındaki iş ve davalara bakan avukatlara anılış biçimidir. Aslında mevzuatta ve yasal uygulamada avukatlık mesleği açısından yalnızca Ankara iş avukatı şeklinde bir branşlanma yoktur. Ancak ekseriyetle bu davalara bakan avukatlar bu isimle anılmaktadır.

ANKARA İŞ AVUKATI KİMDİR?

Ankara iş avukatı İş Hukuku açısından işçi ve işveren arasında ortaya çıkan bütün uyuşmazlıkların çözümü noktasında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında hak ve alacaklar ve diğer konuların çözümü bağlamında görev alan vekil kişidir. Hem işçi hem işveren açısından hak kayıplarının önüne geçilmesi ve uyuşmazlığın adil bir biçimde çözümlenmesi için alanında uzman bir Ankara iş avukatından destek alınması bizce elzemdir.

ANKARA İŞ AVUKATI  DAVA VE İŞLEMLERE BAKAR?

Ankara iş avukatı, işçi avukatı sıfatıyla işçilere işçiyi korumaya yönelik her türlü hukuki desteği sağlayarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçiye sağlanan bütün haklarını alması için vekillik eder.

Ankara iş avukatı, işveren avukatı sıfatıyla iş sözleşmesinin hazırlanması, işverene karşı açılabilecek her türlü   davanın takibi, işverenenin haklarının korunmasıyla ilgili her türlü hukuki yardım ve davaların açılma ve takip edilme süreçlerini işveren adına yapar ve takip eder.

Ankara iş avukatının verdiği hizmetleri maddeleyecek olursak;

  • İşçi açısından işçilik alacakları(ihbar ve kıdem tazminatı, UBGT alacakları, fazla mesai alacakları, bakiye ücret alacağı, AGİ alacakları vb.) için arabulucuk süreci ve akabinde dava açılması, dava açılması,
  • İş kazasından kaynaklı tazminat davaları,
  • İşe iade davası açılması ve takibi,
  • İşçi ve işveren açısından hakların korunması yönünde hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Mevzuata uygun iş sözleşmelerinin kapsamlı olarak hazırlanması,
  • İşveren temsilcisi olarak işveren adına tüm hukuki iş ve işlemlerin takibi süreçleri,
  • İşveren vekili olarak iş davalarının takibi,
  • İş Kanunu kapsamında tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlanmasıdır.

İŞ DAVALARI NE KADAR SÜRER?

İş davalarının ne kadar süreceği hususunda kesin bir süre söylemek mümkün değildir. Açılacak davanın niteleğine, davanın bakılacağı mahkemenin yoğunluğuna davada davacı ve davalı adına yapılması gerekli usuli işlemlerin pratik ve zamanında yapılması gibi değişkenlere bağlıdır. Ancak ülkemiz şartlarında ortalama olarak iş davaları ilk derece mahkemesi- istinaf ve yargıtay aşaması da hesaba katıldığında 3-5 yıl aralığında sürebilmektedir. Her davanın kendine özgü teknik hukuki teknik detayları olduğu gibi iş davalarının da kendine özgü pratik detayları vardır. Bu bağlamda alanında uzman Ankara iş avukatı ile süreci yürütmek süre ve hak kayıplarının önüne geçecektir.

ANKARA İŞ AVUKATI ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

İş mahkemelerinde avukatın ücretini kimin ödeyeceği dava açacak olanlar tarafından merak edilen konulardandır. Öncelikle hem davacı hem davalı taraf kendi avukatlarıyla en başta anlaştıkları tutarları ödemek zorundadırlar. Bundan ayrı olarak davayı kaybeden tarafın ödeyeceği karşı vekalet ücreti vardır. Bu durumda  hükmedilen karşı vekalet ücreti  Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi  gereğince; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde düzenlenmiştir. Özetle karşı vekalet ücreti davayı kazanan tarfın avukatına davayı kaybeden tarafça ödenir.

İŞ DAVALARINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

İş davalarının  avukatla takip edilme zarureti bulunmamaktadır. Ancak iş davaları hukuki tecrübe ve bir çok teknik hukuki bilgi gerektirmektedir. Davanın açılış sürecinden kararın kesinleşmesine kadar ki süreçte yapılacak iş ve işlemlerin hak kayıpları yaşanmadan, süreler kaçırılmadan tam olarak yapılması açısından  mutlaka uzman Ankara iş avukatlarınca yapılması çok önemlidir.( Medeni Yargılama Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu)

İŞ DAVALARINI AVUKAT İLE TAKİP ETMENİN AVANTAJLARI

İşveren açısından;

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi ve işveren arasında düzenlenen İş sözleşmeleri, iki tarafa da borçlu kılan sözleşmelerdendir; işçi, ücret karşılığında  iş yapmayı, işveren ise ücret ödeme borcu üstlenmiş olur. Bu noktada işveren çalıştıracağı işçi ile düzenleyeceği iş sözleşmesini iş hukukunda yetkin ve uzman tecrübe sahibi bir avukatla hazırlayarak süreci yürütmesi hukuki açıdan sözleşmeyi sağlam hukuki zemine kavuşturacaktır. Böylelikle hukuka aykırılık teşkil eden bir sözleşme hazırlanmamış olacak ve ilerde tazminat, cezai sorumluluk vb. hukuksal kayıpların önüne geçilmiş olacaktır.

İşçi açısından;

İşçi açısından işçilik alacakları (ihbar ve kıdem tazminatı, UBGT alacakları, fazla mesai alacakları,bakiye ücret alacağı, AGİ alacakları vb.) için arabulucuk süreci ve akabinde dava açılması, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları, işe iade davası açılması ve takibi, işçi kişiler için hayati önem arzeden durumlardır. Aynı zamanda sayılan her bir iş ve dava ciddi bir hukuki uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlerdir. Yapılacak en küçük hata veya kaçırılan, unutulan bir süre telafisi imkansız zararlara yol açabilir. Bu da yıllarca büyük fedarkarlıkla çalışılan işin karşılığı olan maddi  haklarının kaybına sebeb olabilir. Bu açıdan    hakların korunması yönünde hukuki bilgi ve tecrübeye sahip uzman Ankara iş avukatları ile bu süreçlerin yürütülmesi bizce zorunludur.

İş hukuku davaları iş hukukundan kaynaklı hukuki bilgi ve hukuki pratik donanım olmaksızın açılıp takip edildiğinde çok fazla hak kaybına uğranılan alanlardan biridir. Bu davalarda yalnızca İş Kanunu kapsamında  yürütülen davalar değildir. İş Hukuku mevzuatının yanı sıra Yargıtay İçtihatları da bu davlarda oldukça sık uygulama alanı bulmaktadır. Bu yönüyle iş davalarının bu hususlara hakim Ankara iş avukatı aracılığıyla takibi her yönüyle büyük avantaj sağlayacaktır.

ANKARA İŞ AVUKATINA SORU SOR

ANKARA İŞ AVUKATI

İşçiler ve işverenler, İş hukuku kapsamında  yaşadıkları uyuşmazlıklar ve iş hukuku hususunda takıldıkları veya merak ettikleri hususlarda hukuki danışmanlık hizmetlerini Ankara iş avukatından talep edebilirler. Bu talepler için en hızlı ve pratik yoldan Ankara iş avukatına ücretsiz soru sorabilirler. Verdiğimiz bu hizmet sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak Ankara iş avukatından açıklayıcı bilgi alabilirler. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak, herkesin online hukuki destek alabilmesi için avukata sor hizmeti sunmaktayız. Danışmanlık almak için avukata sor formu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ankara iş avukatımıza soru yöneltebilirsiniz. Ankara iş avukatımız genellikle aynı saat içinde telefon veya e-posta ile geri dönüş yapmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap