Kocaeli 2. Agir ceza mahkemesinde  yargilanan muvekkil hakkinda ardisikli aranma iddiasi ile  acilan davada Yerel Mahkemece Beraat kararı verilmistir.

Mahkemece yargılama aşamasında sunulan dilekçede Hat sahibinin müvekkil üzerine olup kullanımının Kızına ait olduğu ifade edilmiştir. Bu husus da tarafımızca dosyaya sunulan Belgelerle ispat edilmiş ilk Duruşmada Savcılık mütalaasına istinaden Beraat Kararı verilmiştir. Karar Ek te sunulmuştur.

T.C.

KOCAELİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO      : 2021/XXX Esas

DURUŞMA TARİHİ        : 03/02/2022

CELSE NO       : 1.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:

Her ne kadar sanık  hakkında  FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan eylemine uyan TCK 314/2 maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın örgütün  gizli iletişim programı olan ve  münhasıran  örgüt üyelerince kullanılan bylock programını kullanmadığı, Bankasya’ya destek amaçlı para yatırmadığı, sanığın ardışık arandığı iddia edilen telefon numarasının sanığın kızı …. tarafından kullanıldığının tespit edildiği,  sanığın örgüt üyesi olduğuna örgütle organik bağ kurarak sürekli,çeşitli, ve yoğunluk gerektiren eylemlerde bulunduğuna örgütün kuruluş amaçlarını faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiğine  dair savunmasının aksini ispatlayan mahkumiyetine yeterli açık, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın isnat edilen suçtan CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince Beraatine karar verilmesi mütalaa olunur dedi.

Sanık müdafiinden esas hakkındaki savunması soruldu:

Mütalaya katılıyoruz, müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz dedi.

Sanıktan esas hakkındaki savunması soruldu: Avukatımın beyanlarına katılırım dedi.

Sanıktan son sözü soruldu: Beraatimi talep ederim dedi.

Dosya incelendi. Duruşmaya son verildi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

AYRINTILARI GEREKÇELİ KARARDA AÇIKLANACAĞI ÜZERE:

Her ne kadar sanık  …… hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda eylemine uyan

TCK 314/2 madde gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de;

sanığın inkara yönelik savunmasının aksini ispatlayan mahkumiyetine yeterli açık, kesin ve inandırıcı

delil elde edilemediğinden sanığın isnat edilen suçtan CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince

BERAATİNE,

CMK 141/2 ve 232/6 maddeleri uyarınca sanığın gözaltında  kaldığı günler için tazminat hakkı

olduğunun sanığa bildirilmesine, (bildirildi)

10.250 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

Verilen karar gereğince sanık hakkında CMK 109/3-a madde gereğince verilen yurt dışına çıkış

yasağının ve imza atma şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına,

Masraf yükletilmesine yer olmadığına,

Yüze karşı verilen kararlarda tefhimden, yoklukta verilen kararlarda tebliğden itibaren 7 gün

içerisinde mahkememiz kalemine müracaatla, zabıt katibine beyanda bulunarak düzenlenecek

tutanak ya da verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda

bulunabileceğine ilişkin sanık ve müdafiinin yüzlerine karşı, C.Savcısı XXX’nın huzurunda

oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı.03/02/2022

Konuya ilişkin diğer aramalar:

 • Ankesör beraat,
 • Ankesör beraat kararları 2021,
 • Ankesör beraat 2022,
 • Ankesör beraat kararları 2020 ,
 • Ardışık arama beraat 2021,
 • Ankesör davaları 2021,
 • Ankesör davaları beraat,
 • Ankesörlü beraat,
 • Ankesörlü telefon beraat,
 • Ardışık arama beraat,
 • Ankesör beraat kararları 2021,
 • Ardışık arama beraat 2021,
 • Ankesör beraat,
 • Ardışık arama beraat yargıtay kararı,
 • Ardışık arama beraat kararları,
 • Ankesörlü telefon davaları beraat,
 • Ankesör beraat emsal karar,
 • Ankesörlü telefon davaları sonuçları,
 • Ankesörlü telefon davaları sonuçları 2021,