Dava Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde  Dosya No : 2019/348 Esas Karar No : 2020/52 sayı ile görülmüştür.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: “Sanık XXX’ın kendi kullanımında olan 0 551 XXX nolu hattı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olarak kullandığı ardışık aranma yöntemiyle birden fazla kez arandığı iddiasıyla kamu davası açılmış olsa da, tüm dosya kapsamı incelendiğinde ardışık arama dışında sanık hakkında herhangi bir delilin olmadığı FETÖ kriterlerine ilişkin yapılan tüm sorgulamalarda 07/09/2019 tarihli kolluk evrakında da belirtildiği üzere herhangi bir veriye rastlanılamadığı, sanık İdris ile birlikte ardışık aranılan XXX ve XXX ‘ın sanığın herhangi bir örgütsel faaliyetine şahit olmadıklarını, XXX ‘un ise sanığı tanımadığını beyan ettiği, sanığın alınan savunmasında FETÖ ile irtibatının bulunmadığını, ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirttiği, tüm toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2018/5526 E, 2019/6842 K, sayılı ilamında da belirttiği üzere ardışık aranma durumunun her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi halinde hukuka uygun bir delil olacağından bahsettiği, anlatıldığı üzere ardışık aranma durumunun tek başına mahkumiyete yetmeyeceği, bu sebeple sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyete yeter kesin delil olmadığı anlaşıldığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine” karar verilmesini talep ve mütalaa etmiştir.

SANIK XXX MÜDAFİİ KOVUŞTURMA AŞAMASINDA SAVUNMASINDA: “Biz müvekkilimin hakkındaki ankesörlü ardışık arama iddialarını kabul etmiyoruz. Bu hususta yapılan tespitlerde örgüt imamlarının ankesörlü telefonlarla kendi mensupları yanında hedef saptırmak ve masum insanların da mağduriyetine neden olmak için başka kişileri de aradıkları bilinmektedir. Benim müvekkilim de muhtemelen bu şekilde aranmış olabilir. Kendisi de zaten bu aramaların kimler tarafından yapılmış olabileceğini ayrıntılı olarak izah etmiştir. Zaten aramalara da dikkat edildiği zaman periyodik bir arama söz konusu değildir. 2012 yılında bir kez, 2013 yılında bir kaç kez 2014 yılında bir kaç kez arama mevcuttur. Bu da aramaların ardışık ve periyodik olmadığını göstermektedir. Kaldı ki müvekkilimle birlikte ardışık arandığı iddia olunan kişiler müvekkilimi tanımadığını söylemişlerdir. Mahkemenizin 2019/254 esas sayılı dosyasında müvekkilden daha fazla hakkında delil bulunan bir şahıs hakkında beraat kararı verilmiştir. Anayasa’nın 10. Ve TCK’nın 3. Maddesi uyarınca eşitlik ilkesi gereğince müvekkilimin beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle yapılacak yargılamasında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.” şeklinde savunma yaptığı

görülmüştür.

DELİLLER :

– İddianame

– İfade ve duruşma tutanakları

– Tutulan tutanaklar

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN KANAAT:

Sanık XXX hakkında Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Mahkememize kamu davasının açıldığı açılan bu kamu davasında yapılan yargılama toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin dosyaya yansımış 0551 XXX nolu kullanımındaki hattının sabit hat/ankesör hatlardan 5 ayrı gruptan muhtelif kez arandığı iddiası dışında başka bir iddianın bulunmadığı, yapılan bu aramaların ardışık olmadığı ve Yargıtay’ın ardışık aranma kriterlerini ihtiva etmediği, sanığın savunması sırasında yapılan aramaları açıklamak için tanık dinlettiği, dosyada sanığın savunması ile tanık beyanlarının aksini gösterecek hiçbir delilin bulunmadığından sanık hakkında beraat kararı verilmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Sanık İdris Dal’ın hakkında her ne kadar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 314/2, 58/9. Maddeleri ile 3713 sayılı TMK’nın 5/2 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın yüklenen suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşılmakla CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince yüklenen suçtan BERAATİNE,

Karar verilmiştir.