Dil ve Konuşma Terapisi mezunu müvekkilin başvurusu diğer ret nedenlerinden farklı olarak asgari müfredat standardının karşılamadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Ret kararının dayanağı olan raporun hukuka aykırı olduğu ayrıntılarıyla iddia edilip ispatlanınca mahkeme Mayıs ayında tarafımıza tebliğ ettiği karar gerekçesinde eğitim programının türü, niteliği ve düzeyi konusunda doğan tereddütlerin giderilmesi, sağlıklı ve objektif bir sonuca varılması bakımından başvuru sahibinden veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından bilgi – belge istenerek bir rapor hazırlaması, bu rapor ile eksik olduğu saptanan durumların telafi yolununun, yönteminin belirtilmesi, ders eksikliklerinin yarattığı sonucun ve bunun giderilme usulünun açıkça ortaya konması, muğlak, genel ve subjektif ifadelerle bir değerlendirmeye yer verilmemesinin sağlanması gerektiğini ortaya koyarak işlemi iptal etmiştir.

Söz konusu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

Asgari Müfredat Standardının Karşılamadığı Ret-Mahkeme Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap