Diploma Denklik Başvurusu ve Denklik Belgeleri – 2023

Diploma denklik başvurusu belirlenen evraklar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) kurumlarına yapılmaktadır. Bu makalemiz yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denkliği ile ilgili konuları içermekte olup lise denkliği ve diğer derecelerin denklikleri ile ilgili değildir. Diploma Denklik Belgeleri Nelerdir ? Mezuniyet Tanıma Belgesi – MTB Nedir ? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki…

Dünya Üniversite Sıralaması ve YÖK Denkliği – 2023

Dünya üniversite sıralaması hem ülkemizde hem de dünyada her yıl takip edilmektedir. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması birçok kurum tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde oluşturulsa da YÖK, kabul ettiği sıralama kuruluşlarını ayrıca açıklamıştır. YÖK, kabul ettiği dünya üniversite sıralama kuruluşlarında yer alan ilk 1000 üniversite, ilk 500 üniversite, ilk 400 üniversite şeklinde aldığı kararlar ile denklik…

Yükseköğretim Hukuku – 2023

Yükseköğretim hukuku, akademisyenlerin yükseköğretim öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarında çalışan personellerin ve diğer kişilerin, Yükseköğretim Kurulu(YÖK), Üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul ve Tubitak görev kapsamına giren konularda yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan bir alandır. Yükseköğretim hukuku birkaç özel hukuk işlemi haricinde mahiyeti itibariyle idare hukukunun alt dalı sayılmaktadır. Yükseköğretim Nedir ? Ortaöğretim sonrasında verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bu…

Bulgaristan'dan Alınan Doktora Unvanının Denkliği Hakkında BİM Kararı

Bulgaristan’dan Alınan Doktora Unvanının Denkliği

Yurtdışında alınan doktora unvanının denkliği hususunda ilgili mevzuatta eksiklikler bulunmakta olup bu konu çalışma kapsamında da anlaşılacağı üzere idare mahkemelerinin kararlarına konu olmaktadır. Özellikle yapılan idari işlemin üstü kapalı (zımni) ret kısmının anlaşılamaması veyahut yanlış anlaşılması uyuşmazlıkların sayısının artmasına neden olmaktadır.  Bölge İdare Mahkemesi Kararı Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Spor Akademisi ”Vasil Levsky” Psikoloji, Pedagoloji ve…

Diploma Denklik, Mezuniyet Tanıma ve Kurum Tanıma Belgeleri

Diploma Denklik, Mezuniyet Tanıma ve Kurum Tanıma Belgeleri

Yurtdışında alınan eğitimin yurtiçinde de geçerli sayılabilmesi ve tabiri caizse “iş yapabilmesi” için denklik adı verilen hukuki kuruma başvurmak zorunludur. Bu kurumun genel işleyişi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu dayanak alınarak çıkarılan Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre belirlenmektedir. Buna göre yapacağınız bir başvuru aracılığıyla yurtdışında aldığınız eğitimin…

Denklikle Alakalı Üniversitelerarası Kurul Kararları

Denklikle Alakalı Üniversiteler Arası Kurul Kararları

Doktora Unvanın Denkliği Hakkında Karar Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.2014 tarihli toplantısında, “Üniversitelerarası Kurul denklik başvurularını incelerken Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerden uzaktan eğitim, online eğitim, açık öğretim gibi yaygın öğretim programlarından değil sadece örgün eğitimlerden alınan doktoraların kabul edilmesini esas alır.” karar verilmiştir.       Sanata Yeterlilik Denkliği Hakkında Karar Üniversitelerarası Kurul’un 19.01.1995 tarihli toplantısında, ABD’de alınan…

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği Yapılacak denklik başvurusu açısından sisteme yüklenmesi gereken belgeler şu şekilde sayılmıştır: a) Sanatta yeterlik diplomasının aslı ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi;  b) Sanatta yeterlilik eğitimleri için yapılan başvurular için başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda,  1)Yüksek lisans Türkiye’de tamamlanmış ise yüksek lisans diplomasının aslının…

Yurtdışında Alınan Doktor Unvanının Denkliği

Yurtdışında Alınan Doktor Unvanının Denkliği

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanın Denkliği Nasıl Alınır? Yurtdışında alınan doktora unvanının denkliği için gereken belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na sunulmalıdır (YÖK Yönergesi, m.4).  Doktora diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi,   Yüksek lisansla birleştirilmiş doktora eğitimleri için yapılan başvurular bakımından, başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, lisans diplomasının noter ya da Türk dış…

Süre Azlığı Doktora Denklik Mahkeme Lehe Kararı

Yurt Dışında Kalış Süresi Yetersizliği Nedeniyle Verilen 17.05.2022 Tarihli Karar Yakın doğu üniversitesinde doktora eğitimini tamamlayıp denklik işlemleri için başvuran müvekkil hakkında davalı idarece Süre azlığı nedeniyle Red kararı verilmiştir. Ankara 13. İdare Mahkemesinde tarafımızca işlemin iptali istemi ile açılan davada yerel Mahkeme davalı idare ÜAK’ ın işlemini İPTAL etmiştir. Kararın bir kısmı aşağıda paylaşılmıştır.…

Denklik Başvurusunun Açıköğretim Eğitimi Nedeniyle Reddi

Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan davacı müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvuru , eğitimin açıköğretim olması dolayısıyla reddedilmiş ve işbu kararın iptali istemi ile Ankara 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Mahkemede yapılan savunmada özetle ; Türkiye’deki açık öğretim ile Bulgaristan’daki açık öğretim eğitimin aynı olmadığı alınan eğitimin örgün eğitim ile…