Makedonya South East European Universitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan müvekkil tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun eğitime devam süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddine dair işlem Ankara 16. İdare Mahkemesince iptal edilmiştir.

14 Ekimde tarafımıza tebliğ edilen karar ;

“2014-2015 eğitim yılının birinci döneminde derslere devam edememiş ise de, bu durumun mücbir sebep olarak nitelendirilebilecek olan vize işlemlerinden kaynaklandığı, daha sonra bu derslerin alttan alınarak durumun telafi edildiği,  öte yandan yüksek öğretimde devam zorunluluğunda asgari süre konusunda ölçütün ne olduğuna ilişkin olarak mevzuatta bir belirlemenin yer almadığı, ülkemiz üniversitelerinde öğrenim süresine devam konusundaki takdirin üniversite senatolarına bırakıldığı, davalı idarece, davacının yüksek öğrenimine devam sürecinin ülkemiz üniversiteleri ile karşılaştırılması sonucunda yetersiz olduğuna ilişkin olarak bir saptamada da bulunulmadığı, mevcut durumda, davacının Makedonya’da toplam 382 gün süreyle kaldığı, bu sürenin makul sayılabilecek bir süre olduğu hususu dikkate alındığında; davacının sırf eğitime devam süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Şeklinde gerekçelendirilmiştir.

Karardaki önemli hususlar ise yüksek öğretimde devam zorunluluğunda asgari süre konusunda ölçütün ne olduğuna ilişkin olarak mevzuatta bir belirlemenin yer almadığı, sürenin makul sayılabilecek bir süre olduğu hususu dikkate alındığında; davacının sırf eğitime devam süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı bulunduğu kısımdır.

Sonuç olarak söz konusu yargı kararı aşağıda sunulmakla birlikte YÖK’ün söz konusu hukuka aykırı kararı bir çok gerekçeyle nitelendirilerek aykırı bulunmuştur. Böylelikle hukuksuz YÖK’ün brifinglerine kulak asmayan gerçek hukukçuların az da olsa var oldukları anlaşılmaktadır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap