Denklik sürecinde yaşanan en büyük sorunlardan biri de yurt dışında alınan eğitimin tam karşılığının Türkiye’de bulunmaması sebebiyle denklik alan yada başvuru yapacak olanların talep ettikleri alanın YÖK’çe karşılanmaması sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklarda YÖK mevzuatında belirlenen usullerle hangi alanların eş değer sayılabileceğine, hangi alanların hangi unvanları kullanabileceğine münferiden inceleyerek karar vermektedir. Ortaya çıkan kararlarda Anayasal eşitlik ilkesini ihlal eden sonuçlar çıkabilmektedir. Zira aynı okul ve bölümden mezun olan kişilere farklı karar verilebilmektedir. Akademik hukuk Bürosu olarak bu ayki konu başlığımızda söz konusu duruma ilişkin olarak örnekler verilecektir. Bu hususta hangi alanların neden eşdeğer olması ve hangi alanların hangi unvanları da kullanması gerektiği yönündeki objektif görüşlerinizi bizimle paylaşabilir, aşağıdakilere ekleme yaparak denklik mağdurlarına katkı sağlayabilir, emsal olarak kullanılabilir ve başkaca alanlarla ilgili bilgi edinmek ve bu konuda YÖK’e başvuruda bulunmak için bizimle iletişime geçebilirisiniz.

– Ukrayna : Sivastopol Ulusal Teknik Üniversitesi: Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri : Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile denktir.

– Rusya Federasyonu : Saint Petersburg Devlet Teknik Üniversitesi: Enformatik ve Bilgisayar Teknolojisi : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile denktir.

– Azerbaycan : Devlet Pedagoji Üniversitesi: Özel Eğitimi : Konuşma Terapisi unvanı kullanabilir.

– Belçika : Haute Ecole de LA Ville: Logopedi : Dil ve Konuşma Terapisti unvanı kullanabilir.

– Avusturya : Universitaet Salzburg: Genetik : Biyoloji Bölümü ile denktir.

– Azerbaycan : Azerbaycan Devlet Neft Akademisi : Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı : Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile denktir.

– Azerbaycan : Azerbaycan Teknik Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup; “Bilgisayar ve Hesaplama Teknolojileri” adı altında denklik belgesi alanların eğitimi “Bilgisayar Mühendisliği” programına eşdeğerdir ve “Bilgisayar Mühendisi” unvanı kullanabilir.

– Azerbaycan : Azerbaycan Teknik Üniversitesi: Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi : Bilgisayar Mühendisliği Programı ile eşdeğerdir.

– Hollanda : Hogescholl Rotterdam : Pedagoji: Okul Öncesi Öğretmenliğine eşdeğerdir.

* Yukarıdaki bilgiler ve daha fazlası müvekkillerin denklik süreçleri sırasında şifahen elde edilmiştir.
*Yukarıdaki konuda bilgi edinme için : akademikhukuk.org/bilgi-edinme
*Dava ya da diğer danışmanlıklar için : 0538 873 08 96