Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile düzenlenen eylemler kapsamında göreve içki içip geldiği iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açılarak görevden çıkarılan memur işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi E: 2012/948 K:2012/2199 sayılı dosyasında görüşülen hususlar sonucu mahkemenin kararı ile  işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek talep reddedilmiştir. Kararı kanun yoluna götüren memur içki içmediğini iddia etmiş ve karara itiraz etmiştir.

Danıştay 5. Dairesi E:2016/16937 K: 2017/21331 sayılı kararında kısaca olay sırasında sadece alkolmetre ile yapılan ölçümün bulunduğunu, eylemden tam olarak emin olunabilmesi için kan testi yapılarak kandaki alkol oranının tespitinin yapılması gerektiğini değerlendirmiştir.

Danıştay, polis memuruna isnat olunan eylemin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamaması nedeniyle, idare mahkemesi kararını bozmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap