Müvekkilin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden aldığı yüksek lisans diplomasına “Özel Eğitim” alanında denklik verilmesi ve eğitim alınan alanda denklik verilmesi için 1 yıl staj yapması kararı karşısında verilen denkliğin alınan eğitimle ilgili olmadığı, tamamen farklı alanlar olduğu dolayısı ile eğitim alınan alanda denklik verilmesi gerektiği ileri sürülerek dava açılmış ve mahkeme idarenin işlemini iptal etmiştir.

Söz konusu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

Farklı Alandan Verilen Denkliğe Karşı Açılan Dava – Mahkeme Kararı

Mahkeme kararı sonrası YÖK’e yaptığımız başvuruda müvekkile verilen özel eğitim diplomasının iptal edilerek doğrudan Dil ve Konuşma Terapisi denkliği verilmesi, mümkün değilse kısa bir pratik eğitim verilmesi istenmiştir. Talep doğrultusunda sadece 1 dönem Hacettee Üniversitesinde eğitim sonrasında denklik düzenleneceğine dair aşağıdaki yazı gönderilmiştir.