Başvuru Dönemi       : Ocak 2021

Komisyon                   : Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Su Ürünleri

İddiaya Konu İhlal    : Haksız yazarlık (m.4/1-e)

İddianın özeti         : Şikayet/ihbar dilekçesinde çalışmaların XXXX/XXXX/0X/02/04 nolu çalışmalardan üretildiği, proje ekibinde yer alan XXX’nin bu çalışmalarda yer almadığı, XXX’nin harita hazırlamak için kullanılan coğrafi bilgi sistemini(CBS) kullanan tek uzman olduğu ve dolayısıyla çalışmalarda isminin olmamasının ihlale sebebiyet verdiği ileri sürülmüştür.

Savunma İstenme Tarihi     : 02.09.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.