Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Hematoloji

İddiaya Konu İhlal    : Haksız Yazarlık (m.4/1-e),

İddianın özeti             : * A1 ve B3 numaralı eserlerin haksız yazarlık açısından şüphe oluşturduğu iddia edilerek incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 * D3 numaralı makalenin çalıştığım il dışında yapılmış olan bir anket çalışması olması ve tek isimli bir makale olması nedeni ile etik açıdan şüpheli olabileceğini belirtmiştir.

* D1-D6 nolu makalelerin tümünde, makalelerde yer alan son ismin makalelerin yayınlandığı dergi olan XXX dergisinin yayın kurulunda olduğunu iddia etmiştir ve bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak nezdinde değerlendirilmesinin önem arz etmekte olduğunu ifade etmiştir.

Savunma İstenme Tarihi: 30.11.2020

 Komisyon Tarihi      : 15.01.2021

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.