Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Halk Sağlığı Hemşireliği

İddiaya Konu İhlal    : Haksız yazarlık (m.4/1-e), Çarpıtma (m.4/1-c)

İddianın özeti             : * Jüri üyesi raporunda kısaca iddiaya konu A.14 ile E.4, D.4 ile E.15, D.6 ile E.14 kodlu makale ile poster bildiride yer alan yazarların isimlerinin ve sıralamalarının değiştirilmesi hususunun haksız yazarlık olabileceğini ileri sürmüştür.

* Jüri üyesi raporunda ayrıca E.4 kodlu bildiride örneklem sayısının 300, A.14 kodlu makalede ise 354 olduğunu belirterek çarpıtma olabilecek bir durum olup olmadığının açıklanmasını istemiştir.

 Savunma İstenme Tarihi     : 15.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.