Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan müvekkilinin denklik belgesi verilmesine yönelik başvurusunun, hukuk alanında yapılacak olan seviye tespit sınavından 100 üzerinden 40 ve üzerinde puan alınması halinde denklik işleminin yapılacağına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işleminin iptali için tarafımızca açılan davada iptal kararı verilmiştir. 07.11.2019 tarihinde tebliğ edilen karar;

“Her ne kadar, davalı idare tarafından Hukuk Alt Komisyonu raporunda davacının Hukuk alanında aldığı eğitimin yeterli olmadığı, bu sebeple seviye tespit sınavında başarılı olması halinde denklik verilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığı anlaşılmakta ise de, Hukuk Bilim Alanı Danışma Komisyonu raporu incelendiğinde, davacının başvurusunun bireysel olarak somut bir değerlendirmeye tâbî tutulduğu hususunda herhangi bilgi ve belgeye rastlanmadığı, dosya kapsamında anılan alt komisyonca ülkemizdeki yükseköğretimin düzeyi ve içeriği ile davacının mezun olduğu yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği arasında ne gibi farklılıkların tespit edildiği yönünde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği görülmektedir.”

Şeklinde gerekçelendirilmiştir. Ayrıca mahkemeden özellikle tanınırlığı kalkan üniversitelerin mezunları hakkında tanınırlık kalkmadan önce diğer hukuk mezunları gibi ders tamamlama kararı verildiği hususu vurgulanmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen bu karar aşağıda sunulmakla birlikte son zamanlarda hakimlere brifing veren YÖK’ün hukuksuzluğunu görmezden gelmeyen gerçek hukukçuların hala var olduğunu göstermektedir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi Hukuk STS İptal Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap