İşsizlik maaşı, sigortalı işçilere koşulları sağlamaları halinde işsiz oldukları dönemde ödenen geçici ödemedir. Dolayısıyla şartları sağlamayan işçiler işsizlik ödeneği alamayacaktır. Ayrıca yapılan işsizlik ödeneği geçici bir ödemedir, sürekli işsiz kalan işçi sürekli işsizlik ödeneği almamaktadır. Bu yazımızda sizlere işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği ve işsizlik sigortası konusu anlatacağız. İşsizlik maaşının tanımı yapıp şartlarını açıklayacağız. İşsizlik ödeneği alan ve almayan meslek gruplarını sıralayacağız. İşsizlik ödeneği başvuru şekli, süresi ve tutarı hakkında sizlere bilgilendirmede bulunacağız. Ayrıca bu süreçte Ankara iş avukatı ne tür bir role sahip olacak sorusuna cevap arayacağız.

Yazımız içerisinde işsizlik ödeneği ile ilgili yargı kararlarını inceleyeceğiz. Bu konudaki yüksek mahkemelerin görüşlerine yer vereceğiz. Ankara iş avukatı yargı sürecinde önemli bir işleve sahip olacaktır. Özellikle işsizlik ödeneği yargılama sürecinde Ankara iş avukatı çok kritik katkılar sunmaktadır. Bu sebeple işsizlik ödeneği ile ilgili Ankara iş avukatı uzman desteği alınması çok ciddi faydalar sağlayacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, sigortalı işçilere çalışırken ödenen sigorta karşılığında işsiz kaldıkları dönemde ödenen geçici bir ödemedir. Dolayısıyla işsizlik ödeneği bir nevi sigorta hizmeti sonucunda ödenen tazminattır. İşsizlik ödeneği ile temel referans kaynağımız  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu olacaktır. Ankara iş avukatı da İş hukukuna hakim olduğu için işsizlik ödeneği ile ilgili detaylı bilgiye sahiptir.

Tanımda da yer aldığı üzere bu maaşı sadece işçiler almaktadır. Özellikle kamu görevlileri olarak adlandırılan memur ve diğer devlet görevlileri işsizlik ödeneği almamaktadır.  İşçilerin işlerini kaybetmeleri riski daha fazla olduğu için işçilere işsiz kaldıkları dönemde ödenen bir ücrettir. Böylece işçilerin iş bulana kadar maddi zorluk çekmemeleri, evlerini geçindirmeleri ve sosyal hayattan kopmamaları amaçlanmaktadır.  Bütün işsiz kalan işçilerin işsizlik ödeneğini hak etmesi mümkün değildir. Ödeneğin istismar edilmemesi amacıyla işsizlik ödemesi alınabilmesi için kanunla bazı şartlar getirilmiştir.

Sigortalı işçiler, işveren ve devlet İşsizlik Sigortası Fonuna işsizlik sigortası primi ödemektedir. Bu fon aracılığı ile şartları taşıyan işçiler de işsizlik sigortası ödeneği almaktadır. Dolayısıyla işverenler işçilere işsizlik maaşı ödememektedir. İşsizlik sigortası işçiler için zorunlu bir uygulamadır. Bu nedenle sigorta sistemine dahil olunmaması veya sistemden çıkılması mümkün değildir. Hukuk büromuzun Ankara iş avukatı ekibi iş hukuku uyuşmazlıklarını çözmek için yoğun mesai harcamaktadır. Şimdi sizlere işsizlik maaşı alma şartlarından bahsedeceğiz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle işçi olmak gerekmektedir Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kamu görevlilerin işsizlik ödeneğinden faydalanması mümkün değildir.  Ankara iş avukatı ekibimiz iş hukukuna hakim olduğu için bu süreçte sizlere profesyonel avukatlık hizmet sunacaktır.

İşsizlik ödeneğinden faydalanma şartları aşağıdaki şekildedir;

 • İşçinin kendi isteği dışında işten çıkması
 • İşten çıkmanın işçinin kusuru dışında meydana gelmesi
 • Hizmet sözleşmesi bitmeden önce son 120 gün hizmet sözleşmesi ile çalışması
 • İşçinin hizmet sözleşmesi bittikten sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a veya elektronik olarak başvuruda bulunması

İşçinin haklı bir nedenle iş sözleşmesi sona erdirmesi sonucunda işçi işsizlik ödeneğinden faydalanabilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konu ile ilgili bir karar vermiştir.  İşçilik alacakları ödenmeyen işçi iş sözleşmesini feshetmiştir. Ayrıca işçi mahkemeye başvurarak alacaklarını talep etmiştir. Dava sonucunda ilk derece mahkemesi işçilik alacakları ödenmediği için işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğini tespit etmiştir.

Söz konusu dava temyiz incelemesinden de geçerek kesinleşmiştir. Dolayısıyla mahkeme kararı kesin hüküm niteliğindedir. Türkiye İş Kurumu ise bahse konu işçiye işsizlik ödeneği ödememiştir. Yargıtay haklı nedenle feshin varlığı kesin hüküm niteliğinde olduğundan işsizlik ödeneğinin ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2017/12072 Esas,  2019/12091 Karar)

İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi işsizlik ödeneği alamayacaktır. Yargıtay’ın incelemesine konu olan bir olayda işçi hastaya ait kanı barkod olmadan laboratuvara vermiştir. İşyerinde yapılan soruşturma neticesinde işveren işçinin iş sözleşmesini feshetmiştir. İlk derece mahkemesi yapmış olduğu inceleme neticesinde işyerini haklı bulmuştur. Yargıtay da ilk derece mahkemesi kararını doğru bularak işçinin işsizlik ödeneği alamayacağına hükmetmiştir.

İşsizlik ödeneği alırken tekrar işe giren işçiler işsizlik ödeneği almaya devam edemezler. Ayrıca işsizlik ödeneğinin bazı hak düşürücü nedenlerle sona ermesi de mümkündür. Ankara iş avukatı işsizlik maaşı alma şartları konusunda detaylı bilgiye sahip olduğu için bu süreçte profesyonel destek sağlamaktadır. Bu nedenle Ankara iş avukatı danışmanlık hizmetinden faydalanılması elzemdir. Bir sonraki konuda işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılacağını anlatacağız.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU

İşsizlik maaşı alma şartlarına sahip işçi işsiz kaldıktan sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR’a başvurmalıdır. Ayrıca Sigortalı işsiz elektronik olarak www.iskur.gov.tr internet adresinden de başvuru yapabilir. 30 gün geçtikten sonra yapılan başvurular için sigortalı işsizin işsizlik ödeneği alma süresi düşmektedir. Ancak mücbir sebepler nedeniyle başvurunun gecikmesi sigortalı işsizin haklarına zarar vermeyecektir. İşsizlik maaşı başvurusu yapacak işçiler bu başvuruları şahsen yapması gerekmektedir. İşçi vekaletname aracılığı ile başvuru yapamamaktadır.

İşsizlik ödeneğinin bir diğer önemli şartı ise işçinin iş almaya hazır olmasıdır. Bu sırada İŞKUR görevlileri işçiyi iş arayan olarak kaydetmektedir. İşçi bu sırada danışmanlık, işe girme ve mesleki eğitim hizmetleri almaktadır. İşsizlik maaşı başvuru sürecinde Ankara iş avukatı olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN HAKLARI

İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar işsizlik ödeneğinin yanı sıra başka haklara da sahip olurlar. Söz konusu haklar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından takip edilmektedir. Bu başlık altında diğer hakları açıklayacağız. Ankara iş avukatı ekibimiz de işçilerin bu hakları en iyi şekilde savunmaktadır.

İşsizlik ödeneği alan işsizin genel sağlık sigorta primleri de ödenmektedir. İşçi işsiz kaldığı süre boyunca sağlık sigortası imkanından mahrum kalmayacaktır. Bu süre zarfında kendisinde ve ailesinde yaşanabilecek rahatsızlıklar karşısında güvenceye sahip olacaktır. Böylece iş bulana kadar işçinin maddi ve manevi sorunlar yaşamasının önüne geçilecektir.

İşsizlik ödeneği sürekli yapılan bir ödeme olmadığı için işçinin bir an evvel iş bulması gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinin amacı da iş bulana kadar işçiye maddi yardımda bulunmaktır. Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği başvurusu ile birlikte işçinin iş arama kaydını oluşturur. İşsizlik maaşı alan işçiye Türkiye İş Kurumu bu sırada iş arar. Türkiye İş Kurumu söz konusu işçiye uygun iş bulduğu zaman işçi işe başlamayı reddederse işsizlik ödeneğini kesecektir.

İşsizlik ödeneği alan kişiye sunulan bir diğer imkan ise eğitimdir. Bu eğitim ile işçinin iş bulması ve tekrar işini kaybetmemesi hedeflenmektedir. Eğitim mesleğini geliştirme, yeni bir meslek edinme ve yetiştirme ile ilgi olacaktır. Böylece işçi, vasıflı bir işçi olarak iş hayatında daha profesyonel imkanlara sahip olacaktır. Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği alan kişilerin haklarını yakından takip etmekte ve müvekkillerimize sürekli hukuki destek sağlamaktayız.

İşsizlik ödeneği ile ilgili davalarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Zira Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş mahkemelerini bu konuda görevli olduğuna hükmetmiştir. Somut olayda yüksek mahkeme işsizlik sigortasının İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile yakından ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple görevsizlik kararı veren iş mahkemesinin kararını bozmuştur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/14779 Esas,  2015/21428 Karar) Hukuk büromuzun Ankara iş avukatı ekibi işsizlik ödeneği davalarında uzmandır. Ankara iş avukatı ekibimiz ile dilediğiniz zamanda iletişime geçerek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ

Bu başlık altında işsizlik maaşı süresinin ne kadar olduğunu inceleyeceğiz. İŞKUR, işsizlik ödeneği ödeme süresini işçinin son 3 yıl içerisindeki sigorta süresine göre hesaplamaktadır. Böylece daha fazla sigorta süresine sahip işçiler daha uzun süre işsizlik maaşı almaktadır. İŞKUR süreyi hesaplarken hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içerisindeki sigorta süresini dikkate alır. Ayrıca işçinin işsizlik sigorta primi ödemesi şarttır.

İşsizlik ödeneği alan işçinin söz konusu sigorta süresi 600 gün ise işsizlik ödeneği ödeme süresi 180 gündür. Sigorta süresi 900 gün ise işsizlik ödeneği ödeme süresi 240 gündür. Söz konusu Sigorta süresi 1080 gün ise işsizlik ödeneği ödeme süresi 300 gündür. Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği süresinin hesaplanması ve itirazlar konusunda hukuki destek vermekteyiz.

İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI

İşçiler arasında en çok merak edilen konulardan bir tanesi işsizlik ödeneği miktarıdır. İşsizlik ödeneği miktarı da işçinin aldığı ücrete göre değişmektedir. Türkiye İş Kurumu bu miktarın hesaplanmasını 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca yapmaktadır. Böylece kanun koyucu işçiler arasında daha adil bir işsizlik ödeneği miktarı benimsemiştir. Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği miktarı günlük olarak hesaplamaktadır. İşsizlik ödeneği miktarı hesaplanırken baz alınan ücret işçinin son 4 aylık brüt ücretidir. Dolayısıyla işçi günlük brüt ücretinin yüzde kırkı kadar işsizlik maaşı alacaktır.

İşçinin alacağı maksimum işsizlik ödeneği miktarı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’dir. Vergi makamları işsizlik ödeneğinden hiçbir vergi ve kesinti almamaktadır. Ancak vergi makamları işsizlik ödeneğinden damga vergisini almaktadır. Dolayısıyla 2023 yılı için asgari ücretli bir işsizin alacağı işsizlik ödeneği miktarı 5.325,07 TL’dir. 15.000 TL brüt ücret ile çalışan bir işsizin alacağı işsizlik ödeneği miktarı 5.954,46 TL’dir. 30.000 TL brüt ücret ile çalışan bir işsizin alacağı işsizlik ödeneği miktarı 10.650,15 TL’dir. Bu rakam aynı zamanda maksimum işsizlik ödeneği miktarıdır.

İşsizlik maaşı miktarından damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Bununla beraber işsizlik ödeneğine sadece nafaka borçları için haciz konulması mümkündür. Ayrıca işsizlik ödeneğinin başka birisine devredilmesi mümkün değildir.  Hukuk büromuz Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği miktarının hesaplanmasında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ

Türkiye İş Kurumu işsizlik maaşı başvurularını bir sonraki ayın sonuna kadar sonuçlandırır. İşsizlik ödeneğinin ödeme günü ise her ayın 5’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın söz konusu tarihi öne almaya yetkisi vardır. Hukuk büromuz Ankara iş avukatı ekibimiz ile işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği ödemeleri işçinin kuruma bildirdiği IBAN numaralarına yatırır. İşçinin hatalı IBAN bildirmesi durumunda Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği ödemelerini PTTBank’a yatırır. Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği ödenmesi ile ilgili hukuk büromuz ile iletişime geçerek hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYACAK KİŞİLER

Kanun koyucu İşsizlik Sigortası Kanunu’nda işsizlik ödeneğinden faydalanamayacak meslek gruplarını belirlemiştir. Buna göre bu kişiler diğer şartları yerine getirse işsizlik ödeneğinden faydalanamayacaktır. Ankara iş avukatı ekibimiz işsizlik ödeneği ile ilgili işlemlerinin büyük bir titizlikle takip etmektedir.

İşsizlik ödeneğinden faydalanamayacak meslek grupları şunlardır;

 • Devlet memurları, sözleşmeli personel,
 • Türk Silahlı kuvvetleri personeli,
 • Uzman Erbaş, Uzman Jandarma,
 • Hakim ve Savcılar,
 • Üniversite öğretim görevlileri,
 • DMK’ya göre çalışan geçici personel.

Görüldüğü üzere işsizlik ödeneğinden faydalanamayacak kişiler kamu görevlileridir. Kamu görevlilerinin genellikle statüleri gereği işlerine kaybetmeleri zordur. Ancak bir kamu görevlisinin ihraç olması halinde işini kaybetmesi söz konusu olabilir. Ayrıca kendi isteği ile işten çıkan çalışanlar da halihazırda işsizlik ödeneği alamamaktadır. Bu sebeplerle işsizlik ödeneği sadece işçiler sınırlı bir uygulamadır. Hukuk büromuz Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği konusunda profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Halihazırda gelir getirici işlerde çalışan kişiler de işsizlik ödeneğinden faydalanamayacaktır. Yargıtay’ın görüşüne göre tarım sektöründe çalışıp düzenli sigorta primi ödeyen kişiler işsizlik ödeneğinden faydalanamaz. Somut olayda  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tarım Bağ Kur primlerini ödeyen kişilerin işsizlik ödeneği almasında kanuni bir dayanağın olmadığını vurgulamıştır. Bu sebeple tarım sektöründe çalışan ve düzenli sigorta primi  ödeyen kişiler işçiler işsizlik ödeneği alamayacağına karar vermiştir. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/1321 Esas,  2019/268 Karar) 

İŞSİZLİK MAAŞININ KESİLMESİ

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda işsizlik ödeneğinin kesilmesini gerektiren bazı haller bulunmaktadır. Bu hallerden birisinin gerçekleşmesi halinde Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği kesecektir. Söz konusu haller şunlardır;

 • İşçinin Türkiye İş Kurumu’nun teklif ettiği işi haklı sebep olmadan reddetmesi. Ancak Türkiye İş Kurumu’nun teklif ettiği işin mesleğine uygun ve son yaptığı işin ücret ve çalışma şartlarına yakın olması gerekir. Ayrıca teklif edilen işin oturduğu belediye sınırları içerisinde olması şarttır.
 • Görevli müfettişler ve denetim elemanlarının yaptığı denetimlerde işçinin işsizlik ödeneği aldığı sırada gayri resmi olarak çalışması. Söz konusu iki halde Türkiye İş Kurumu işçinin aldığı işsizlik ödeneğini yeniden başlatmamak üzere kesmektedir.
 • İşçinin işsizlik ödeneği alırken yaşlılık aylığı almaya başlaması.
 • İşçinin Türkiye İş Kurumu’nun teklif ettiği kurslara haklı haklı sebep olmadan reddetmesi. Türkiye İş Kurumu’nun yaptığı çağrılara vaktinde cevap vermemesi. Türkiye İş Kurumu’nun kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri süresinde ibraz etmemesi. Bu hallerin bitmesi halinde Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneğini tekrar başlatmaktadır. Fakat ödeme süresi işsizlik ödeneğinin ilk başladığında geçerli olan tarihi geçmeyecektir.

Ayrıca işçinin işsizlik ödeneğini alırken gerçekleşen bazı durumları Türkiye İş Kurumu’na bildirmesi gerekir. Bu durumlar ikametinin değişmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, istirahat raporu alması, askere gitmesi şeklindedir. Ayrıca bu durumlara yurt dışına çıkma, bir işte çalışmaya başlama veya işe iade kararı verilmesi de bu durumlar arasındadır. İşçi bu bildirimi 15 gün içerisinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine veya ALO171’e yapmalıdır. İşçi kendi kusuru ile aldığı fazla işsizlik ödeneklerini faizi ile birlikte Türkiye İş Kurumu’na ödemelidir.

İşsizlik maaşı alırken tekrar işe giren işçi yine işsiz kalırsa tekrar işsizlik maaşı alabilecektir. Ancak bu sefer bir önceki işsizlik ödeneğinden kalan süre kadar işsizlik ödeneği alabilecektir. Ankara iş avukatı olarak işsizlik maaşının kesilmesi ile ilgili olarak hukuki süreçleri takip etmekteyiz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İşsizlik Ödeneği, işsiz kalan işçiye geçici bir süre yapılan ödemedir. Kamuoyunda işsizlik maaşı olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik Sigortası Kanunu işsizlik ödeneği ile ilgili hususları düzenlemektedir. Dolayısıyla söz konusu kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler işsizlik ödeneği kapsamında ödeme alabileceklerdir.

Çalışan her işçi işsizlik sigortası kapsamında sigortası primi ödemektedir. Söz konusu primler de işsizlik sigortası fonunda toplanmaktadır. İşsiz kalan işçiler işsizlik ödeneklerini bu fondan almaktadır. Ayrıca işçilerin genel sağlık sigortası primleri de bu fon aracılığıyla ödenmektedir. Ankara iş avukatı olarak işsizlik ödeneği ile ilgili müvekkillerimize ve danışanlarımıza uzman avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası, işsiz kalan işçilere işsizlik ödeneği ödenmesi için oluşturulan bir sigorta türüdür. Söz konusu sigorta türü zorunlu bir sigortadır. Bu nedenle işçilerin işsizlik sigortasına dahil olmaması veya işsizlik sigortasından çıkması mümkün değildir.  İşsizlik sigortasında toplanan paralar ile işsiz kalan işçilerin işsizlik ödenekleri ve Kanunda belirtilen diğer harcamalar yapılmaktadır.

İşçiler için işsizlik sigortası bir nevi güvence niteliğindedir. Bu sigorta aracılığı ile işçiler en zor zamanlarında maddi sıkıntı yaşamamaktadırlar. Kanun koyucu işsizlik sigortasının istismar edilmemesi için de bazı şartlar getirmiştir. Hukuk büromuz Ankara iş avukatı ekibimiz ile işsizlik sigorta işlemlerinde profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Bu bölümde sizlere işsizlik alacağı ile ilgili Yargıtay kararlarını açıklayacağız. Ankara iş avukatı olarak güncel Yargıtay kararlarını titizlikle takip ediyoruz. Böylece müvekkillerimizin lehine olan hususları tespit ederek davaların müvekkillerimiz lehine sonuçlanması için azami gayret gösteriyoruz.

5510 sayılı Kanun madde 4 gereği şirket ortakları da sigorta yaptırmalıdır. Bu nedenle şirket ortaklığı kişilerin işsizlik maaşı almalarına engel bir durumdur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konu ile ilgili verdiği kararında gelir getiren bir işte çalışan kişinin işsizlik ödeneği talep edemeyeceğine hükmetmiştir. Dolayısıyla işsizlik ödeneği almasını kabul eden ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/18380 Esas,  2018/18328 Karar)

İşsizlik ödeneği alacağı nedeniyle işverene dava açılması husumetin yanlış tarafa yönlendirilmesi sebebiyle davanın reddi ile sonuçlanmaktadır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi somut olayda verdiği bir kararda davanın İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yöneltilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu sebeple işverenin davalı olduğunu kabul eden ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/18010 Esas,  2018/24688 Karar)

Yargıtay’ın uygulamasına göre işsizlik ödeneği alacağının tespiti davasının açılmasında davacının hukuki yararı bulunmamaktadır. Yüksek Mahkeme işsizlik ödeneği alacağı için davacının eda davası açma hakkı bulunduğunu vurgulamıştır. Sonuç olarak ilk derece mahkemesi davacının hukuki yararının bulunmaması nedeni ile tespit davasını reddetmelidir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2020/4748 Esas,  2021/2171 Karar)

İşsiz kalan işçi, işe iade davası açması sonucunda tekrar işe dönmesi durumunda çalışmadığı süredeki dört aylık maaşını almaktadır. Bu hususu dikkate alan Yargıtay bu şekilde işe dönüp dört aylık maaşını almasını dikkate almıştır. Böylece vermiş olduğu kararında işsizlik ödeneğinin dört aylık kısmının İŞKUR’a iade edilmesine hükmetmiştir. Bu sebeple Yargıtay 22. Hukuk Dairesi   ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/12297 Esas,  2012/4398 Karar)

Ankara iş avukatı olarak güncel mahkeme kararlarını ve bilimsel görüşleri detaylı bir şekilde araştırmaktayız. Hukuk büromuzda bulunan Ankara iş avukatı ekibi en iyi hukuki çözümü bulabilmek için gayret göstermektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI İLE İLGİLİ KONULARDA ANKARA İŞ AVUKATI DESTEĞİ

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik ödeneği ve işsizlik sigortası konuları avukatlık bilgi ve deneyimi gerektiren bir alandır Hukuk büromuz Ankara iş avukatı ekibi ile dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ankara iş avukatı olarak iş hukuku alanında deneyimli ve bilgili bir ekibe sahibiz.. Bu nedenle mutlaka bir Ankara iş avukatı desteğinden faydalanmanızı tavsiye etmekteyiz. Ankara iş avukatı ekibi dilediğiniz zaman ulaşarak hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Ankara iş avukatlarının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. Ankara iş avukatlarından destek İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara iş avukatları ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap