Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Üroloji

İddiaya Konu İhlal    : Haksız Yazarlık (m.4/1-e), Klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak

İddianın özeti             : * Yazarlar farklı merkezlerdendir. Yazarların makaleye katkıları belirgin değildir.

 * Materyal ve metod bölümünde çalışmanın retrospektif olduğu belirtilmiş ancak tek ya da çok merkezli olduğu belirtilmemiştir. Hastaların hangi merkez ya da merkezler tarafından sağlandığı açık değildir. Çalışma için etik kurulu raporu yoktur. Çalışmanın hangi tarih aralığında gerçekleştirildiği de belirtilmemiştir.

Savunma İstenme Tarihi     : 06.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.