Müvekkilin “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” lisans diploması sonrası yapmış olduğu denklik başvurusunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararına istinaden “Fizyoterapi Teknikerliği” önlisans denkliği verilmek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlemin istemiyle açılmıştır.

Her biri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında ders veren öğretim üyelerinden seçilerek oluşturulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alt Komisyonunca öncelikle ülkemizde eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen asgari ders ve kredi miktarı ile ülkemizdeki yükseköğretimin düzeyi ve içeriği ile mezun olunan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği arasında farklılıkların tespit edilerek tamamlama veya başka bir ölçüme tabi tutulması gerekirken direkt ön lisans verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Bizde, müvekkil Goce Delcev mezunuTürkiye-Makedonya arasındaki anlaşmaya istinaden doğrudan denklik talep edeceğiz.

14 Haziranda tebliğ edilen bu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

3 Yıl 180 AKTS Olduğu İçin Ön Lisans Denkliği Verilmesi Mahkeme Kararı