Mahkeme gerekçesinde şu ifadeleri kullanmıştır: “Bu durumda davalı idarece şeffaf bir şekilde belirlenerek adayların erişime açılmış yağmacı/şaibeli dergi listesinin bulunmaması, bu kapsamda davalı idarece ilan edilen “2021 Ocak Dönemi Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları”nda, “- Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,- Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,- Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler .Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir” şeklinde tanımı yapılan yağmacı/şaibeli dergi tanımı ile aynı dergide eserleri yayınlanmış iki aday için farklı değerlendirme yapılmasına sebep olunabileceği de gözetildiğinde söz konusu yayınların beyannamede kullanılmasında hukuka aykırı bir durum olmadığı, dolayısıyla davacının asgari başvuru koşullarını sağladığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” 09.12.2021