Dava, Mart 2019 dönemi su ürünleri bilim alanında doçentlik başvurusu yapan müvekkil tarafından, etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle doçentlik başvurusunun iptal edilmesine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının işleminin iptali için açılmıştır.

Olayda, dava konusu işleme dayanak alınan ve etik ihlalde bulunulduğu belirtilen, A.29 numaralı eserin davacının yüksek lisans tezinden üretilmiş olduğu, A.16 numaralı ve  B.2l numaralı ve B.8 ile B.18 numaralı eserlerde, haksız yazarlık  ve tekrar yayım yoluyla, D.2 numaralı  eserde haksız yazarlık yoluyla, B.7 ve B.l5 numaralı  eserlerde haksız yazarlık  ve  dilimleme yoluyla etik ihlalde bulunulduğuna karar verildiği görülmektedir.

Dava dilekçemizde belirtilen hususlara riayet edilerek oluşturulan bilirkişi raporu müvekkilin etik ihlalde bulunmadığını mahkemeye bildirmiştir. Bu bildirim ardından Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından 06.04.2021 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.