Yabancılar HukukuTürkiye’ye Giriş Yasağı ve INAD Yolcu

Türkiye’ye giriş yasağı, INAD yolcuların kimler olduğu, giriş yasağı durumlarında havalimanındaki durum, INAD yolcu ilan edilince ne yapılması gerektiği, INAD yolcu kararının ve Türkiye’ye giriş yasağının nasıl kaldırılacağı bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilenler Göç İdaresi Başkanlığınca ülkeye girişi sakıncalı olduğu düşünülerek ülkeye alınmamakta, haklarında ayrıca tahdit kodları konulmaktadır. Birazdan da açıklanacağı üzere bu kişiler çoğunlukla Türkiye’ye geldiklerinde havaalanlarında pasaport kontrol aşamasında haklarında giriş yasağını öğrenmekte ve geldikleri ülkelere yollanmaktadırlar.

INAD YOLCU NEDİR?

Uluslararası uçuşlarda, uçuşun sona ermesi ile yolcular ilk etapta pasaport kontrolüne tabi tutulmaktadır. Bu noktada, herhangi bir sebeple ilgili ülkenin sınır polisi yolcunun ülkeye girişini uygun görmezse yolcu INAD olmaktadır ve seyahatini gerçekleştirdiği havayolunun ilk uçuşu ile seyahatinin başladığı noktaya geri gönderilmektedir.

ICAO tarafından ortaya konulan ve en kabul görmüş tanımıyla INAD yolcu; yetkilileri tarafından, bir ülkeye girişine izin verilmeyen ya da verilmeyecek olan kişidir (ICAO, 2017: s.1-3). Bir yolcu, seyahat ettiği ülkenin kuralları gereği geçerli bir pasaport, gerekliyse geçerli bir vize ve bunların dışında ekstra bir yükümlülük varsa yerine getirmek zorundadır. Aksi halde INAD yolcu kabul edilebilir.

Tüm bunları ibraz etmesine rağmen yolcunun, seyahat etmek istediği ülke sınır polisi tarafından ülkeye girişi engellenebilir. Bununla beraber, 10 ülkeye girişine izin verilmeyen kişiler sadece yolcular değil, bir uçuş mürettebat üyesi de olabilmektedir (Ridanovic, 2018).

INAD YOLCU SINIFLANDIRMASI

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği-International Air Transport Association) ülkeye girişine izin verilmeyen yolcuları seyahat evrakı uygun olmayan yolcular, seyahat evrakı sahte olan yolcular ve diğer şeklinde üç genel kategoriye ayırmaktadır (IATA, 2002: s.3).

  • Uygun Evraka Sahip Olmayan Yolcular: Ülkeye girişi uygun bulunmayan, uygun evrakı olmayan yolcular, genellikle giriş veya transit geçiş için devlet tarafından gerekli görülen belgelere sahip olmayan yolculardır ve çoğu zaman geçerli ve süresi dolmamış bir pasaport ve/veya vizenin olmaması durumunu içermektedir.
  • Seyahat Evrakı Sahte Olan Yolcular: Bu yolcular, varışta herhangi bir evrakı bulunmayanlar, kontroller esnasında evrakının sahte olduğu anlaşılan yolcular, başka kişilere ait orijinal seyahat evrakı bulunduran hilekâr yolcular gibi birkaç farklı alt kategoriye ayrılmaktadır. Çoğunlukla, faaliyet gösteren taşıyıcı ve/veya devlet otoriteleri tarafından sınırlarda uygulanan evrak kontrollerini atlatmak için yasadışı yollara başvuran yolcuları içermektedir.
  • Diğer Ret Nedenlerine Sahip Yolcular: Ülkeler sıklıkla geçerli tüm belgelere sahip olan ve taşıyıcı tarafından giriş için tüm koşulları sağlıyor gibi görünen kişileri reddetmektedir. Bunun nedeni genellikle yolcunun maddi kaynaklarının yetersizliği, ülkenin sınır kontrolünde bulunan veri tabanındaki bilgiler ve/veya ilgili diğer faktörlerdir.

INAD yolcunun girişine izin verilmediği noktadan geldiği ülkeye geri götürülmesinde sorumluluk, seyahati gerçekleştiren havayolu şirketine aittir. Bu durumda havayolu, varsa geri dönüş biletini geçersiz kılarak ilk sefer ile yolcunun geri dönüşünü sağlamakla yükümlüdür. Yolcu geçersiz vize ve süresi bitmiş pasaport sebebi ile INAD olmuşsa, ilgili ülke otoriteleri tarafından havayolu şirketine cezai yaptırım uygulanabilmektedir (Bilkay, 2020: s.317).

INAD yolcuların uçuşa kabul edilmesinde karar, ilgili seferin kaptan pilotuna ait (İstanbul Üniversitesi [İÜ], Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2020-2021) olmakla birlikte; pasaport, vize, vb. seyahat evrakları uçuş öncesinde kabin amirine teslim edilir, iniş sonrası ilgili evraklar INAD yolcuyu karşılayan yolcu hizmetleri memuruna teslim edilir (Bilkay, 2020: s.317)

Aksi bir hüküm belirtilmediği müddetçe, Deportee yolcunun seyahat masrafları yolcuyu sınır dışı eden ülkeye ait olmakla birlikte yolcunun uçuşa kabulünde nihai karar refakatçi eşliğinde ya da refakatsiz olduğuna bakılmaksızın ilgili seferin kaptan pilotuna aittir (Bilkay, 2020:s. 319).

Deportee yolcuya seyahati sırasında bir refakatçi eşlik etmiyorsa seyahat dökümanları ilgili seferin kabin amirine teslim edilir ve inişte Deportee yolcuyu karşılayacak yolcu hizmetleri memuru tarafından teslim alınır. Deportee yolcuya seyahati sırasında bir görevlinin eşlik etmesi durumunda ise seyahat evrakları görevlide kalır (İÜ, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2020-2021).

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞINI KİM KOYAR?

Türkiye’ye giriş yasağı kararını Göç İdaresi Başkanlığı veya valilikler tarafından konulur.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI NASIL VE NEDEN KONUR?

Türkiye’ye giriş yasağı yabancılar veya  mavi karta sahip olan kişilerin Türkiye’ye girişlerinde yaşadıkları bir sorundur. Bu kişiler pasaport kontrolü sırasında  pasaport bilgileri üzerinden yapılan incelemede Emniyet veya Göç İdaresinin sistemlerinde ülkeye girişlerinin sakıncalı olduğuna dair ibare , tespit olması durumunda ülkeye alınmamaktadırlar.

İlgili kişiler Tahdit kodları ile  kodlanarak ülkeye girmeleri engellenmektedir.  Tahdit kodlarına ilişkin detaylı yazımızı okuyabilirsiniz. Bununla beraber 6458 Sayılı Kanuna göre yabancı, kamu sağlığına, kamu güvenliğine veya kamu düzenine bir tehdit oluşturma ŞÜPHESİ var ise bu kişi hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konulabilir.

Fakat bazen idarenin keyfi uygulamaları ile kişilerin ülkeye girişlerine engel konulabilmektedir. Örneğin İstanbul Havalimanına inen Mavi Kartlı veya Yabancı uyruklu kişinin aktarma yapacağı ülke veya Türkiye’deki şehir dikkate alınarak fiziki görüntüsüne göre kamu düzenine tehdit oluşturabileceği şüphesi ile tahdit konulabilmektedir.  Bu hususta hukuk büromuzca takibini yaptığımız müvekkillerimizden Mahkeme kararı ile Türkiye’ye giriş yasağını kaldırdığımız  birçok kişi vardır.

HAVAALANINDA ÜLKEYE ALINMAYANLAR NE YAPMALIDIR?

Türkiye’ye girişte yasak ile karşılaşıp ülkeye alınmayan kişiler deport edilmektedir. Genellikle bu kişiler söz konusu yasağı Havalimanlarında öğrenmektedirler. Ülkeye giriş yapamayacağı anlaşılan kişiler bu durumlarda bizimle 24 saat açık Whatsapp hattımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler.

Bu kişiler ülkeye alınmadıklarına ilişkin aşağıda da örneği sunulan KABUL EDİLEMEZ YOLCU FORMUNU muhakkak almalılar. Nitekim bu form yapılan tüm işlemleri resmi olarak göstermekte ve Mahkemelerde Türkiye’ye Giriş Yasağı kararını kaldırırken delil olarak kullanılmaktadır.

Aşağıda örnekleri sunulan kabul edilemez yolcu formlarında kişilerin ülkeye alınmayacakları yazmaktadır.

Bu form ile beraber ülkeye alınmayanların haklarında tesis edilen bu işleme karşı idare mahkemelerinde 60 gün içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır. Davanın açılması doğrudan yurda giriş yasağını kaldırmamakta dava sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

INAD YOLCU FORMU - KABUL EDİLEMEZ YOLCU FORMU

KABUL EDİLEMEZ YOLCU FORMU-INAD YOLCU FORMU

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlgili kişiler Türkiye’ye girişinde herhangi bir yasağın bulunup bulunmadığını emniyetten veya göç idarelerinden öğrenebilir. Ancak yabancının bunu kendisinin sorgulayabilmesi için bizzat Türkiye’de bulunması gerekir. İlgili kişiler yurt dışındaysa avukat aracılığıyla bu sorgulamayı yapabilir. Bu hususta bilgi edinmek isteyen kişiler Yabancılar Hukuku departmanımızdaki avukatlara ulaşarak bilgi alabilirler.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI NASIL KALDIRILIR?

Türkiye’ye giriş yasağı haklarında ülkeye girişe engel durumun olduğunu resmi yazı ile öğrenen kişilerin bu yazıyı almalarından itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açma hakları bulunmaktadır. Bu şekilde yürütmeyi durdurma talepli açılacak olan dava ile söz konusu yasak kalkabilir.

MAHKEME KARARINA İSTİNADEN YURDA GİRİŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR Mİ?

Hakkında yurda giriş yasağı bulunan kişiler ülkeye alınmama işleminin hukuka aykırı olması durumunda idare mahkemesinde açacakları  dava ile hukuka aykırılığın tespit edilmesi ile yasak kararını mahkeme kararı ile iptal ettirebilirler. Bu hususta hukuk büromuzca alınan bazı mahkeme kararlarına https://www.akademikhukuk.org/yabancilar-hukuku/ sitemizden ulaşabilirsiniz.

Örneğin yakın zamanda hukuk büromuzun almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararında Almanya vatandaşı müvekkilin Türkiye’ye girişi sakıncalı görüldüğünden bahisle (INAD) sayılmasına ilişkin İstanbul Valiliği’nin işleminin yürütmesi durdurulmuştur. İlgili karar aşağıda sunulmuştur:

Türkiye'ye giriş yasağı ve ınad yolcu

Türkiye'ye giriş yasağı avukatı ve ınad yolcu

türkiye'ye giriş yasağına itiraz ve ınad yolcu

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KONUSUNDA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI DESTEĞİ

türkiye'ye giriş yasağı ve ınad yolcu

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede öncü bir hukuk bürosudur. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yabancılar Hukuku kapsamında idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

türkiye'ye giriş yasağı, ınad yolcu, TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap