Yabancılar HukukuTürkiye’ye Girişte Tahdit Kodunun Kaldırılması

Türkiye’ye girişte tahdit kodu konulduğunun öğrenilmesi ve tahdit kodunun kaldırılması yolları yabancıları ve önceden vatandaş olan kişileri mağdur etmektedir. Bu bakımdan tahdit kodu kaldırma davası önem kazanmıştır. Tabiki önce tahdit kodunun hangi sebepten konulduğunun bilinmesi gerekir. Başka bir anlatımla tahdit kodunun ne anlama geldiği bilinmeden ve resmi makamlardan sorgulanmadan tahdit kodu kaldırılması davası açılmamalıdır.       

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI DAVASI

Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik konumundan dolayı transit geçiş yapmaktadır.

Hukuk büromuzun yabancılar hukuku avukatları tarafından hazırlanan bu yazımızda söz konusu tahdit kodlarının kaldırılması sürecinden ve bu kodların ne anlama geldiğinden  bahsedeceğiz.

Ülkeye girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklular Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta, Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır. Tahdit kodlarının birçok konuş nedeni olabilir. Tahdit süresi kişilerin mevcut durum ve dosyalarına göre değişiklik göstermektedir. Yabancı üzerinde Tahdit kodu 5 aydan 5 yıla kadar sürebilmektedir.

Söz konusu tahdit kodlarının konulması açısından idarenin işleminin Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması davası için hemen arayın: +905079068733

TAHDİT KODU LİSTESİ: HANGİ TAHDİT KODU KONULABİLİR? 

V-69 TAHDİT KODU (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

V-71 TAHDİT KODU (Adreste bulunamayan yabancı kişiler),

V-70 TAHDİT KODU (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler),

V-77 TAHDİT KODU (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler),

V-84 TAHDİT KODU (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler),

G-78 TAHDİT KODU (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler),

G-87 TAHDİT KODU (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler),

Ç-113 TAHDİT KODU (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler),

Ç-114 TAHDİT KODU (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler),

Ç-115 TAHDİT KODU (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler),

Ç-116 TAHDİT KODU (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler),

Ç-117 TAHDİT KODU (Kaçak çalışan yabancı kişiler),

Ç-118 TAHDİT KODU (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

Ç-119 TAHDİT KODU (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu),

Ç-120 TAHDİT KODU (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu),

Ç-135 TAHDİT KODU (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler),

Ç-137 TAHDİT KODU (Terke davet edilen yabancı kişiler),

Ç-138 TAHDİT KODU (INAD yolcu / Inadmissible Passenger),

Ç-141 TAHDİT KODU (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler),

K TAHDİT KODU (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler),

N-99 TAHDİT KODU (Interpol kodu),

O-100 TAHDİT KODU (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı),

N-82 TAHDİT KODU (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

TAHDİT KODU KALDIRILMASINA KONU OLAN KODLAR NE ANLAMA GELİYOR? 

Ç-114 tahdit kodu (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)

Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olmanız halinde suçlu olup olmamanıza bakılmaksızın hakkınızda 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-115 tahdit kodu (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-116 tahdit kodu (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı davranan veya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye tekrardan girişleri 1 boyunca engellenir.

Barlar, gece klüpleri vb. yerlerden alınan yabancı kadınlar hakkında kolluk kuvvetlerince yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacıyla mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ şeklinde yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmekte ve yabancılar bu sebeple sınır dışı edilebilmektedir. Elbette ifade edilen bu durumda gerçekten fuhuş amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların olmadığına anlamına gelmez. Ancak maalesef uygulamada bütün yabancılar bir torbaya doldurulmakta hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-117 tahdit kodu (Kaçak çalışanlar)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konularak 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-118 tahdit kodu (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların, ikamet iznini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanarak Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-119 tahdit kodu (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde Ç-119 tahdit kodu işlenerek 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-120 tahdit kodu (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir. Esasen yukarıda da izah ettiğimiz üzere vize ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar yeni düzenleme ile çeşitlendirilmiştir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-135 tahdit kodu (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davranan yabancılara idari para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-136 tahdit kodu (Seyahat masraflarını ödemeyenler)

Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanır ve Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafların ödenmesi istenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-137 tahdit kodu (Terke davet edilen yabancılar)

Göç idaresi tarafından belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların bu sürelerde Türkiye’yi davet etmemesi halinde haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenerek Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-138 tahdit kodu (İnad yolcu)

Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumlarının fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Uluslararası uçuşlarda, uçuşun sona ermesi ile yolcular ilk etapta pasaport kontrolüne tabi tutulmaktadır. Bu noktada, herhangi bir sebeple ilgili ülkenin sınır polisi yolcunun ülkeye girişini uygun görmezse yolcu INAD olmaktadır ve seyahatini gerçekleştirdiği havayolunun ilk uçuşu ile seyahatinin başladığı noktaya geri gönderilmektedir.

ICAO tarafından ortaya konulan ve en kabul görmüş tanımıyla INAD yolcu; yetkilileri tarafından, bir ülkeye girişine izin verilmeyen ya da verilmeyecek olan kişidir (ICAO, 2017: s.1-3). Bir yolcu, seyahat ettiği ülkenin kuralları gereği geçerli bir pasaport, gerekliyse geçerli bir vize ve bunların dışında ekstra bir yükümlülük varsa yerine getirmek zorundadır. Aksi halde INAD yolcu kabul edilebilir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-141 tahdit kodu (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı)

Türkiye’de yada yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli yada idari kanun ihlalinden dolayı ülkemize girişi “İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI” tarafından yabancının pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı edilirken yada giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda Göç İdaresi tarafından uygulanan tahdit kodudur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

V-69 tahdit kodu (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’de ikamet izni alıp da daha sonra ikamet kurallarına uyulmadığı takdirde örneğin; ikamet için gerekli evrakların sahte olması gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konulur ve kişiye 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

V-71 tahdit kodu (Adreste bulunamayanlar)

Resmi makamlara bildirilen adreste bulunamayanlar hakkında V-71 tahdit kodu konulur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

V-70 tahdit kodu (Sahte evlilik)

Türkiye’de ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi halinde haklarında V-70 tahdit kodu konularak 5 yıl kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

V-77 tahdit kodu (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

Ahıska Türkü olduğunu belirterek başvuru yapan kişilerin gerekli araştırmalar sonucunda Ahıska Türkü olmadığının anlaşılması halinde V-77 tahdit kodu konularak bir daha Ahıska Türkü başvurusu yapamaması amacıyla konulur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

V-84 tahdit kodu (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)10 gün içinde ikamet izni almak koşuluyla giriş yapan yabancı vatandaşların 10 gün içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

G-78 tahdit kodu (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak süresiz olarak Türkiye’ye girişleri engellenir. Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar. Bunun için hukuki sürece hakim ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmakta fayda vardır. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

G-87 tahdit kodu (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Yabancı kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler sınır dışı edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin sınır dışı edilmesiyle kendi ülkelerinde hayatları risk altında olmaktadır.

Daha önce Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir dava da hakkında G-87 tahdit kodu konulan kişinin sınır dışı edilmesi halinde hayatının risk altına gireceği ve kişinin genel güvenlik açısından kesin bir tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilerek bu işlem iptal edilmiş ve kişi sınır dışı edilmemiştir. Burada önemli olan zamanında davayı açabilmek ve bu konularda yetkin ve donanımlı bir avukatla çalışmaktır. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ç-113 tahdit kodu (Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit kodu konularak 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamazsınız ancak idari para cezasını ödememeniz halinde 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye girişiniz engellenir.

İdari para cezası da bir idari işlem olduğu için yargı yolu açıktır. Doğru zamanda doğru mahkemede dava açılması gerekir. Bu konuda yazdığımız Ç 113 Tahdit kodu nasıl kaldırılır makalemize göz atabilirsiniz. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

K tahdit kodu (Kaçakçılıktan arananlar)

K tahdit kodu genelde kaçakçılık suçlarını işleyen ve hakkında yakalama kararı çıkan yabancılar için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Hatta ve hatta yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konabilir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

N-99 tahdit kodu (İnterpol kodu)

N-99 İnterpol tahdit kodu kendi ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir. Giriş yasağı konulmasın konusunda takdir yetkisi devlete aittir. Bu esasen ciddi bir kod türü olmasına rağmen tarafımızca çokça kaldırıldığı olmuştur. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

0-100 tahdit kodu (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)

‘Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı’ tahdit kodudur. Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı şikayet, rutin kontrol gibi uygulama ile tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 tahdit kodu uygular. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

N-82 tahdit kodu (Girişi önizne bağlı yabancı)

N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi mümkün değildir. Hakkınızda Türkiye’ye girişte tahdit kodu var ise Tahdit kodunun kaldırılması davası için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’YE GİRİŞTE TAHDİT KODU NASIL KALDIRILIR?

Hakkında tahdit kodu nedeniyle Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar veya mavi karta sahip olan kişiler pasaport kontrolü sırasında pasaport bilgileri üzerinden yapılan incelemede Emniyet veya Göç İdaresinin sistemlerinde ülkeye girişlerinin sakıncalı olduğuna dair ibare, tespit olması durumunda ülkeye alınmamaktadırlar.

Bazen idarenin keyfi uygulamaları ile kişilerin ülkeye girişlerine engel konulabilmektedir. Örneğin İstanbul Havalimanına inen Mavi Kartlı veya Yabancı uyruklu kişinin aktarma yapacağı ülke veya Türkiye’deki şehir dikkate alınarak fiziki görüntüsüne göre kamu düzenine tehdit oluşturabileceği şüphesi ile tahdit konulabilmektedir.  Bu hususta hukuk büromuzca takibini yaptığımız müvekkillerimizden Mahkeme kararı ile Türkiye’ye giriş yasağını kaldırdığımız  birçok kişi vardır.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili konular 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 9 ve 10. maddelerine göre:

1- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini  yasaklayabilir.

2- Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.

3- Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.

4- Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.

5- Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.

6- Giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam ya da valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

TAHDİT KODU NASIL KALDIRILIR?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan kişiler üzerlerinde TAHDİT kodu olduğunu öğrendikten sonra kaldırılabilmesi için önlerinde 2 yol bulunmaktadır.

1- Göç İdaresi Başkanlığı’na Başvuru

Türkiye’de bulunan Uluslararası havalimanlarının hepsinde Göç merkezleri bulunmaktadır. Bunlar havaalanının bulunduğu İl Göç İdaresine bağlı bulunmaktadır. Burada tahditin öğrenilmesi üzerine dilekçe ile başvurularak idari işlemin kaldırılması talep edilebilir.

Tahdit kodu kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir. Zira ilgili dilekçenin geçerli ulusal mevzuata uygun olması son derece önemlidir.

2- İdari Dava

İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı konulması durumunda bu işlemlerin iptali istemiyle birlikte tahdit kodu da dava konusu yapılabilir. Dava ile tahdit kodunun değil, tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin; idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin ya da ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

Hukuk Büromuzca açılan davalar yürütmeyi durdurma talepli olmaktadır. Dolayısıyla davanın yürütmenin durdurulması açısından sonuçlanması bir hayli kısalmaktadır.

Sitemizin Yabancılar Hukuku  bölümünde  bu konuda aldığımız Emsal Mahkeme kararları sunulmuştur.

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI HUKUKİ YOLLAR

İdari gözetim sınırdan geri çevirme ve sınır dışı etme kararlarının uygulanabilmesi ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının değerlendirmesi sırasında belli şartların varlığı halinde uygulanan bir tedbir yöntemidir. Ceza hukuku kapsamında yer alan gözaltı ve tutuklamanın dışında, güvenlik ve terörizm sebepleri ile önleyici alıkoyma ve düzensiz göçü sınırlamak için alıkoyma olarak da tanımlanabilmektedir.

İdari gözetim ve idari gözetime alternatif yükümlülükler YUKK m.57-58 ve YUKKUY m.59 ve m.61 hükümlerinde açıklanmıştır. Hükümlere göre idari gözetim kararı sınır dışı kararına ek olarak verilecektir. Hakkında alınan sınır dışı kararına ek olarak idari gözetim altına alınabilecek yabancılar;

– “Kaçma ve kaybolma riski bulunan”

– “Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlâl eden”

– “Sahte ya da asılsız belge kullanan”

– “Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan” – “Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan” yabancılardır.

İDARİ GÖZETİM KARARI SÖZ KONUSU İSE İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ – 2024 BAŞLIKLI AYRINTILI YAZIMIZI OKUYABİLİRSİNİZ.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASINDA AVUKAT DESTEĞİ

türkiye'ye girişte tahdit kodu, tahdit kodunun kaldırılması davası ve Yabancılar Hukuku Avukatına Soru SorTahdit kodunun kaldırılmasında hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Söz konusu tahdit kodlarının konulması açısından idarenin işleminin Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması için hemen arayın: +905079068733

Tahdit kodunun kaldırılma sürecinde size yardımcı olacak en iyi Ankara yabancılar avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara yabancılar avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede öncü bir konumdadır. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır.

Yabancılar Hukuku kapsamında kararların tanınması ve tenfizi, mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'YE GİRİŞTE TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

2 yorum

  1. Selam aleyküm. Ben Türk vatandaşı ile evliyim. Türkiye giriş yasağım var ç 105 tahtid kodu konulmuş. ve şuan havalimanına geldiğimde öğrendim girmeme izin vermediler inad yolcu dediler. Ben ne yapabilirim

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap