Bosna Hersek’te bulunan International University of Travnik ”Insaat Mühendisligi” bölümünden mezun olan müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yapılan başvurunun eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada; Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Insaat programında aldığı önlisans eğitimi sırasında gördüğü dersleri saydırarak 2016-2018 yılları arasında toplam 141 günlük kalış süresiyle egitimini iki yıllık sürede tamamlamak suretiyle anılan okuldan mezun olduğu, International University of Travnik’ten alınan inşaat mühendisliği diploması nazara alındığında, 141 günlük kalış süresinin, inşaat mühendisliği eğitimine ilişkin olarak önlisans eğitimi dolayısıyla saydırılan derslerle birlikte değerlendirilmeden, buna ilişkin rapor ortaya konmadan ve dolayısıyla eğitimin yeterli olup olmadığı hususu göz önüne alınmadığından YÖK’ün işlemi hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesinin iptal kararı aşağıda sunulmaktadır.