Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Nükleer Tıp

İddiaya Konu İhlal    : Tekrar Yayım(m.4/1-ç), Dilimleme (m.4/1-d), Yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek(m.4/2-a)

İddianın özeti             : * Jüri üyesi raporunda ilk olarak iki makalenin materyal-metot, konu, araştırma yapılan kliniğin ve yazarların aynı olduğunu, cerrahi şekli, cerrahi sonrası veriler ve sonucun görünümlerinin benzer olduğunu ileri sürmüştür

 * Jüri üyesi raporunda diğer iddialarının yanında A.1, ve D.2 kodlu eserlerin çalışma aralığı ile vakaların kesişmiş olabileceğini ve A.1 kodlu makalede etik onay no olmadığını ileri sürerek dilimleme iddiasında bulunduğu düşünülmektedir.

Komisyon Tarihi      : 15.10.2020

Komisyon Kararı      : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap