Yabancılar HukukuÇ 113 Tahdit Kodu Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Ç 113 tahdit kodu yasa dışı yollarla ülkeye giriş veya çıkış yapanlar hakkında konulan tahdit türüdür. Bu tahdit kodu, bu kişilere iki yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmalarını engeller ve aynı zamanda idari para cezası uygulanır. İdari para cezası ödenirse, sadece iki yıl boyunca giriş yapılamaz, aksi takdirde beş yıl daha giriş yasağı uygulanır. İdari para cezasına karşı açılacak dava ile bu durumun düzeltilmesi mümkündür.

Söz konusu tahdit kodu ile ülkeye girişi engellenen kişiler İdare mahkemesine dava açarak tahdit kodunu kaldırabilir. Bu makalede Ç 113 Tahdit kodu ve kaldırılması için bilgiler verilecektir.

Ç 113 TAHDİT KODU NEDİR?

Ç 113 tahdit kodu Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmiş veya yine yasa dışı yollarla çıkış yapmış olan yabancı kişiler hakkında konulan kod çeşididir. Yabancı Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmiş ya da çıkmışsa bu durumda yabancı hakkında iki yıl süreyle giriş yasağı kararı alınır ve sisteme bu tahdit kodu işlenir. Bu hususta tüm tahdit kodlarının kaldırılması makalemize bakabilirsiniz.

Ç 113 TAHDİT KODU NEDEN KONUR?

Ç 113 tahdit kodu özelinde özellikle ifade etmek gerekir ki, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan vb. Orta Asya ülkeleri ile Afrika ülkelerinden Türkiye’ye binlerce yasadışı göçmen gelmektedir. Sınırda bu şekilde yakalanan ya da bir şekilde Türkiye’ye fark edilmeden girip Türkiye içinde yakalanan yabancılar hakkında bu kod tesis edilmektedir.

Ç 113 tahdit kodu yasadışı ülkeye girişlerin önünü kesmek, kaçak göçmenlerin durumunu tespit etmek maksadıyla konulmaktadır. İlerleyen süreçlerde özellikle Avrupa’ya geçen göçmenlerin bulundukları 3. Ülkeden geri Türkiye’ye dönmeleri durumunda havalimanı veya sınır polisleri tarafından kaçak geçiş yaptıklarının tespiti bu kodlar ile mümkün olacaktır.

Ç 113 TAHDİT KODU KİMLERE KONUR ?

Ç 113 tahdit kodu yasadışı yollardan ülkeye giriş veya çıkış yapan kişiler hakkında konur.

Ç 113 TAHDİT KODU NASIL KALDIRILIR ?

İdare tarafından tesis edilen bütün tahdit kodları aleyhine dava açılması mümkündür. Ç 113 Tahdit kodunu havalimanında öğrenen yabancı bu tahdit kararına istinaden verilen sınır dışı kararındaki Bilgilendirme formunu almasından itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

Bununla beraber hakkındaki Ç 113 tahdit kodunu yazılı olarak öğrenmemiş yabancı da Göç İdaresi Başkanlığına karşı itirazda bulunabilir. İtiraz sonucu olarak ret cevabı gelmesi durumunda 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir. Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Talep, dava dilekçesi ile mahkemeye sunulmaktadır. Mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, Ç 113 tahdit koduna ilişkin idari işlemler dava sonuçlanıncaya kadar askıya alınmaktadır.

Yabancı hakkında ayrıca sınır dışı kararı verildiğinde bu işleme karşı da ayrıca dava açmak gerekmektedir. Sınır dışı kararının dayanağı Ç 113 tahdit kodu olması durumunda dava dilekçesinde ayrıca tahdit kodunun hukuka aykırı konulduğu özellikle belirtilmelidir.

MEŞRUHATLI VİZE YOLUYLA GİRİŞ

Meşruhatlı vize, Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancıların, geçerli bir sebep için Türkiye’ye geleceklerini belgelemesi koşuluyla Türkiye’ye giriş yapmasına olanak tanıyan vize türüdür.

Hakkında Ç 113 tahdit kodu konulan yabancı dava açarak tahdit kodunu kaldırma yoluna girebileceği gibi bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan Meşruhatlı vize başvurusunda bulunarak da ülkeye giriş yapabilir. Meşruhatlı vize mevcut Ç 113 tahdit kodunu kaldırmaz ancak giriş yasağına rağmen ülkeye girebilme imkânı getirir.

SINIR DIŞI KARARINA KARŞI DAVA

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı bu karar aleyhine idare mahkemesinde iptal davası açabilir. YUKK m.53 incelenirse; ‘Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.

Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilemez.’ Bu kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere dava açma süresi sınır dışı etme kararının tebliğinden itibaren yedi gündür.

Sınır dışı etme kararı ile yabancı hakkında tahdit kodları da tesis edilebilir. İptal davası yabancının lehine sonuçlanırsa idari işlem iptal edilir. Böylece sınır dışı etme kararı iptal olacağı gibi bu karara bağlı olarak tesis edilen tahdit kodu ve giriş yasağı da dayanaksız kaldığı için iptal edilmiş olur. Bu durumda Göç İdaresi’nin bu ilgili ç 113 tahdit kodudnu ve giriş yasağını kaldırması gerekir.

Sınır dışı kararı itiraz davası, deport kararını veren valiliğe karşı açılır. Dolayısıyla, davada, yetkili ve görevli mahkeme kararı veren valiliğin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Sınır dışı kararı itiraz davasına karşı idare mahkemesine başvurulabilecek süre kararın tebliğinden itibaren 7 gündür. Sınır dışı kararı itiraz davasında işlemin iptaline ilişkin açılacak davada, mevzuatımızda mahkemenin 15 gün içinde karar vereceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Fakat genel uygulamada bu süre 4-6 ay arasında olduğu görülmektedir.

Mahkemenin bu konuda verdiği karar kesindir, dolayısıyla istinaf veya temyize başvurulamaz. Ancak, iptal davasının reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuruda bulunabilmektedir.

Hakkında deport – sınır dışı kararı alınan kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirecek tahdit kodu da konulacaktır. Deport kararına itiraz için açılacak olan davada  tahdit kodu kaldırılması da talep edilmelidir. Bu durum tahdit kodunun türüne göre farklılık gösterecektir.

Sınır dışı kararının kaldırılmasına yönelik açılacak iptal davası dilekçe örneğine sitemizden ulaşabilirsiniz.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı alınan karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine idari gözetim kararına itiraz dilekçesi ile başvurma   hakkına sahiptir. İtiraz süreci Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da belirtilmiştir.

İdari gözetim kararının yargısal denetimi sulh ceza hâkimi eliyle yapılmaktadır. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine itiraz dilekçesine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz.

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesinin idareye verilmesi hâlinde, itiraz dilekçesi yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi itiraz konusu idari gözetim kararı incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırmaktadır. YUKK, m. 57/6’ya göre Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, başvurusu reddedilse dahi yeni koşulların ortaya çıkması durumunda, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden idari gözetim kararına itiraz dilekçesi ile sulh ceza hâkimine başvurabilmektedir.

İdari gözetim kararına ilişkin detaylı bilgi, “  geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz  ” başlıklı makalede yer almaktadır.

TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASI DAVASI NE KADAR SÜRER

Ç 113 tahdit kodunun kaldırılmasına yönelik idareye yapılacak başvurularda genellikle 30 gün içinde cevap verilmektedir. Gelen cevabın olumsuz olması durumunda 60 gün içinde açılacak idari işlemin iptali davasında genellikle 1 yıl içinde dava sonuçlanmaktadır. Fakat bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir.

Ç 113 TAHDİT KODUNUN KALDIRILMASINDA AVUKAT DESTEĞİ

Ç 113 TAHDİT KODU VE Deport Avukatına Soru SorÇ 113 tahdit kodunun kaldırılmasında hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Söz konusu tahdit kodlarının konulması açısından idarenin işleminin Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Ç 113 tahdit kodunun kaldırılması için hemen arayın: +905079068733

Ç 113 tahdit kodunun kaldırılma sürecinde size yardımcı olacak en iyi Ankara yabancılar avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara yabancılar avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede öncü bir konumdadır. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır.

Yabancılar Hukuku kapsamında kararların tanınması ve tenfizi, mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

Ç 113 TAHDİT KODU
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap