DenklikDenklik Başvurusunun Açıköğretim Eğitimi Nedeniyle Reddi

Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan davacı müvekkilin diplomasına denklik verilmesi istemiyle yaptığı başvuru , eğitimin açıköğretim olması dolayısıyla reddedilmiş ve işbu kararın iptali istemi ile Ankara 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Mahkemede yapılan savunmada özetle ; Türkiye’deki açık öğretim ile Bulgaristan’daki açık öğretim eğitimin aynı olmadığı alınan eğitimin örgün eğitim ile uzaktan eğitim arasında yer alan bir eğitim türü olduğu belirtilmiştir.

Ankara 2. İdare Mahkemesi kararında;

‘‘ Bu durumda, davacının yurt dışında aldığı eğitimin niteliği, ilgili üniversiteden ve ilgili ülke makamlarından araştırılması suretiyle detaylı inceleme ve araştırma yapılarak tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulmaksızın, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak davacının aldığı eğitimin açık öğretim olarak kabul edilmesi suretiyle denklik talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. ’’ Şeklinde değerlendirmede bulunmuş ve açıklanan nedenlerle, 30/09/2021 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

1 Yorum

  1. Bizim ülkemizde Açıköğretim bölümlerinde mühendislik fakülteleri yok. Burada 2 tane mantık hatası var.
    1. Açıköğretim’e neden denklik verilmiyor? Sebebi yok. Örneğin şöyle olması lazım. A kişisi işletme bölümü B ülkesinde Açıköğretim modeli ile eğitimini aldı. Ülkemizde denkliği alırken bizdeki Açıköğretim işletmeye denk bir statüde denklik olması lazım.
    2. A kişisi B ülkesinde mühendislik veya İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Üniversiteye devam şekli bazen üniversitede bazen de evden (proje) çalışarak gerçekleşti. Bu eğitim modeline kendi dillerinde bir isim “X” verdiler.
    Şimdi bizim ülkemize geliyor. Mühendislik/Öğretmenlik vb. bölümlerinin Açıköğretim şekli var mı? Yok. Fakat bitirdiği bölüm şekli olan X’i ne hikmetse Açık Öğretim olarak çeviriyorlar. A kişisinin X olarak bitirdiği mühendisliği önce bizde eşiti olmadığı halde önce zorla Açık Öğretim’e eşitliyorlar. Sonra zaten bu Açık Öğretim’e eşit diye üstüne denklik vermiyorlar. Bürokrasinin paradoksları 

    X öğretim modeli Açıköğretim değil! Olsa bile bölümün (mühendislik/öğretmenlik), bizdeki Açıköğretim’de eşdeğeri yok. Burada ilk hata çeviri yapılırken yapılmış ve öyle de halen devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap