Denklik286 Gün Kalış Süresinden Ret Verilen Denklik Başvurusu Davası

Davada kısaca, Bosna Hersek’te bulunan Uluslararası Travnik Üniversitesi Makine Mühendisliği alanından mezun olan davacı tarafından, diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle 17.04.2020 tarihinde yapmış olduğu başvurunun yurt dışında kalış süresinden dolayı reddi işleminin iptali istenmiştir.

Müvekkilin ilk dönem kalış süresi 49 işgününün altında olup 4 dönemde 286 gün kalmış olduğu, emsal yargı kararları ve denklik işlemleri gereğince ret kararı verilmemesi gerektiği  bu durumun hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Ankara 10. İdare Mahkemesi kararında;

“Bu durumda, davacının 2016-2018 yılları arasındaki (dört yarıyıl) eğitim süresi boyunca toplam 286 gün Bosna Hersek’te bulunarak okula devam ettiği ve ülkemiz üniversitelerindeki her dönem için ortalama 70 iş günü eğitim süresi yönündeki genel uygulama ile derslere devam süreleri dikkate alındığında, davacının, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO Ön lisans programında görmüş olduğu dersleri intibak ettirmek sureti ile toplam 286 gün yurt dışı kalış süresinin makul sayılabilecek bir süre olduğu kanaatine varılmakla, yurt dışındaki kalış süresi dikkate alınarak Makina Mühendisliği alanındaki eğitim kazanımlarını elde edebilmesi için eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun zımnen reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Şeklinde değerlendirmede bulunmuş ve açıklanan nedenlerle, 16/11/2020 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Akademik Hukuk İletişim
 YÖK Denklik Avukatı

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap