Öncelikle Türkiye’den en çok öğrenci giden ve mağduriyetin en çok yaşandığı okulların hangileri olduğunu belirtmekte fayda var. İltisaklı olduğu için reddedilenlerin dışında bu okulların başlıcaları Travnik Üniversitesi, Struga Ünversitesii, Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Travnik Üniversitesi(2017)., MİT(2017) ve Fon(2017) Üniversitesidir.. YÖK’ün bir üniversiteyi tanımaması için önemli, geçerli, nesnel ve objektif şekilde araştırma yaparak tanımama gerekçesini açıklaması gerekiyor. Bu bağlamda YÖK’te, Makedonya ve Bosna Hersek’e giderek incelemeler yapmış ve rapor oluşturmuştur. Rapora binaen;

 • 2015 in Şubat ayında alınan kararla bu okulların tanınırlığının kaldırılması
 • 2015in Haziran ayında halen bu okullarda okuyanlara doğrudan denklik verilmemesi ve sınava sokulması ve bu okullara girenlerin Türkiye’ye dönüp başvuru yaptıklarında başvurularının reddedilmesi kararları alınmıştır.

Ancak rapora baktığımızda gerekçe olarak şunları görmekteyiz;

 • Rivayet ve duyumlara göre hareket edilerek hazırlandığı,
 • İsmi belli olmayan kişilerden posta ve mail aldıkları için hazırlandığı,
 • Başarısız öğrencilerin bu okulları tercih ettiği,
 • O ülkelerde gezerken halinde karşılaşılan kişilerle yapılan konuşmalardan yola çıkılarak hazırlandığı,
 • Ucuz olduğu ileri sürülerek sırf bu yüzden eğitim görmek için bu okullara gidenler ve bizzat bu okulların yaftalandığı anlaşılmıştır.

Görüldüğü üzere bilimsel kurumların başı olan YÖK, ortaya herhangi bir somut değerlendirme, karşılaştırma koymadan bu okulların tanınırlığı kaldırmıştır. Yani bu okuldan mezun olan öğrenci üniversite mezunu sayılmamakta, lise mezunu sayılmaktadır. Hatta bu karar alınmadan önce hukuk devleti ilkesi gereği tanındığını bilerek gidenlerin haklarının yendiği ve başvurularının sürüncemede bırakıldığını da gördük. Bizim bu konuda söylemek istediğimiz aslında şu; sen tanımıyorum diyerek anadoludaki az bir öğretim elemanı olan üniversitelerden bile kalitesiz olduğunu söylüyorsun. Ve de bunu söylentilere dayalı olarak yapıyorsun. Bu ne hukuka ne de hakkaniyete sığar. Onun için buradan Bu okulların sahiplerine, Türkiye’deki temsilcilerine ve özellikle öğrencilerine seslenmek zaruriti hasıl olmuştur. Bu işlemler ulusal ve uluslararası hukuka aykırıdır, birlikte hareket ederek bunlar aşılabilir. Bu mağduriyetlerle birlikte mücadele edebiliriz. Zaten biz bu konularda çokça çalışma yaptığımızdan boş durmadık ve araştırmalarımız sonucunda YÖK’ün bu okullar için hazırlamış olduğu rapora mahkemelerin karşı olduğunu ve lehimize kararların olduğunu biliyoruz. Sırf rivayetlerle alınan tanımama kararına karşı gerekli mücadele verilmektedir. Zira özellikle Travnik Üniversitesinin tanınırlığına dair alınan bu karar önem arzetmekte ve bu konudan muzdarip olan herkesle sorunun çözümleri hakkında ne yapılabileceğini anlatmak isteriz.

Bu bağlamda Travnik ve dolayısı ile Struga ve Avrupa tanınmamasıyla ilgili yargı kararlarına bakıldığında; Türkiye’de denklik işlerini yapmaya yetkili kurum olan YÖK’ün Lizbon Sözleşmesini ihlal ettiği, hukuk devleti ve ahde vefa ilkeleri gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeveye uymadığı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanında yine denklikle uğraşanların bildiği üzere mahkeme böyle söylentilere dayalı bir rapora dayanarak sts verilemeyeceğini, ancak objektif bilimsel bir değerlendirme sonucu verilebileceğini anlatarak bu husustaki kararları iptal etmiştir.

Sonuç olarak YÖK’ün 2015in Haziran ayında almış olduğu “tanınmıyoruz ve sts’ye girmeleri gerekiyor” yönündeki kararı hukuka aykırı olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Yani Travnik mezunlarına doğrudan sts vereceğim diyemezler. Travnik Üniversitesi yargı kararına göre tanınmaktadır. YÖK’ün bununla ilgili verdiği kararlar yüzünden hakları zayi olan bu üniversitelere ve bu üniversitede hem eğitim görenlere hem de mezun olanlar için elimizdeki önemli argümanlarla hukuksal yolları kullanılabilir.

***Konu ile ilgilenenlerin eleştirilerini dikkate aldığımız için bu şekilde dipnot koyma gereği duyduk. Tabi ki bütün tanınmayan üniversiteleri yazmadık, en çok öğrenci gidenleri yazdık. Tabi ki her biri ile ilgili tarihler farklıdır. Genel gerekçeleri ortaya koyduk. Her bir okul için ayrıntılı bilgiler bizde mevcuttur. Zira bu bir bilgilendirme makalesidir.

4 yorum

 1. YÖK duyurular kısmında Makedonya’ da bulunan Struga ve Avrupa Üniversitelerinin tanınması kalkmasından önce üç ay süre verilerek incelenmesine fakat bu süre zarfında yatay geçiş yapılmasına müsaade edilmesine, sürenin dolmasından sonra üç ay daha ek süre verilmesine karar verilmiştir. İkinci sürenin bitiminden sonra ise aynı anda Makedonya’ da ki bu üniversiteler ile hiç araştırma yapılmaksızın ve incelemeye tabi tutulmayıp, süre verilmeksizin Bosna-Hersek’ teki Travnik Üniversitesinin de tanınması 2015 Şubat ayında kaldırılmıştır.

  Haziran 2015 tarihinde ise bu üniversitelere mezuniyetleri akabinde yapılacak STS’ nda başarılı olmaları halinde denklik işlemlerinin yapılmasına haksızca karar vermiştir.

  Ben konuyu Travnik Üniversitesi üzerinden ele almak istiyorum.

  Madem YÖK’ na göre bu üniversitenin tanınmasını kaldıracak olumsuz bir kusuru vardı, neden STS kararı ile hakları geri verilmek isteniyor? Bu üniversitede okumak için öğrenciler Bosna-Hersek’ e giderken YÖK tarafından Travnik Üniversitesi tarafımızca tanınmaktadır diye yazı verilirken, şimdi ise STS’ da başarılı olunması halinde verilmiş olan haklarını alabilirler denilmekte. Yani verilmiş olan hakları tekrar kendilerine STS karşılığı verilmektedir.

  25.08.2016 tarihli YÖK’nun duyurusunda daha önce tanınan bir Üniversitenin tanınması daha sonra iptal edilebilir fakat iptal edilen üniversitelerde daha önce öğrenime başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmaktadır denmesine rağmen Travnik Üniversitesi öğrencilerine STS dayatılmaktadır. Bu nasıl bir ayrımcılıktır?

  Neden Makedonya’ da ki Struga ve Avrupa Üniversitelerine altı aylık inceleme süresi verilirken, Bosna-Hersek Travnik Üniversitesine hiçbir süre verilmeden o üniversitelerle aynı anda tanınması kaldırılmıştır? Makedonya’ da ki üniversitelere verilen altı aylık süre içerisinde o üniversitelerde okuyan öğrencilere yatay geçiş hakkı verilirken neden Travnik Üniversitesinde okuyan öğrenciler bu haktan mahrum edilmiştir?

  Neden Travnik Üniversitesinde öğrenim görürken disiplinsizlikleri yüzünden Üniversiteden atılıp, işledikleri suçun ağırlığı sonucu ülkeden deport edilen üç öğrencinin Büyükelçiliğe yapmış olduğu yalan yanlış beyanlar göz önünde bulundurulurken, hiçbir araştırma yapmaksızın nasıl bu kadar öğrencinin geleceği karartılmak istenmiştir?

  Neden tanınmanın kalkmasından sonra YÖK Yönetim Kurul Üyesi Prof. Mehmet Şişman başkanlığında bir ekip gönderilerek Travnik Üniversitesi incelendi görünümü verilerek rapor hazırlanmıştır da, tanınmanın kalkmasından önce bir ekip gönderilerek araştırma yapılmamıştır?

  Neden bu disiplinsiz üç öğrenci tarafından Büyükelçiliğe yapılan şikayet elçilik yetkilileri tarafından üstün körü incelenmiş ve burada okuyan öğrencilerin kaderi ile oynanmaya kalkılmıştır?

  Neden bu üç öğrenciden ikisi ve bir öğrenci velisi Türkiye’ ye döndükten sonra malum yapının himayesinde bulunan BUGÜN televizyonuna çıkartılıp, malum yapı sayesinde Travnik Üniversitesini karalayıcı haber yaptırılmıştır?

  Travnik Üniversitesinin tanınması Şubat 2015 tarihinde kaldırıldı dendiğinde bu üniversitede okurken tanınma kalktı korkusu ile üniversiteden kaydını sildirip okuldan ayrılan öğrenciler olmuşken, Haziran 2016 tarihinde STS şartı ile denklik işlemi yapılabilir kararı ile bu arada geçen sürede korkuyla öğrenimlerini bırakan öğrencilerin geleceği ile neden oynanmıştır?

  Neden hak aramak için açılmış yüzlerce dava YÖK’ nun aleyhine sonuçlanıp mahkeme kararı ile denklik vermek zorunda kalınıyorken ve haksızlıkları mahkemelerce tescilleniyorken hala kaybettikleri davalara benzer mezuniyetleri emsal görüp direk denklik vermeye bile tenezzül edilmiyor?

  Travnik Üniversitesi ile anlaşarak bu üniversiteye öğrencilerin gitmesine aracılık yapan Eurostar adlı aracı kuruluş, üniversite ile işbirliği içindeyken bu üniversitenin tanınması kalkmıştı. Daha sonra tanınma kalkınca üniversite ve Eurostar aralarında Türkiye’ den öğrenci getirme anlaşmasını bitirdiler. Eurostar adlı aracı kuruluş bildiğim kadarıyla bu kez İnternational Travnik Üniversitesi ile anlaşma yapmış. Ne zamanki aracı kuruluş bu üniversiteye öğrenci götürmeye başladı, o zamana kadar bu üniversiteyi tanıyan YÖK, bu aracı kuruluş öğrenci götürmeye başladıktan sonra bu üniversiteyi tanımama kararı almış. Acaba YÖK aracı kuruluş ile bir husumete mi düştü de, hangi üniversite ile anlaşıyor ise bu üniversitelerin tanınmasını kaldırıyor? Acaba bu aracı kuruluşun bilmediğimiz ülkelerde ki üniversiteler ile başka anlaşmaları var mı? Eğer varsa o üniversitelerin tanınmasıda mı YÖK tarafından kaldırıldı? Bunu da bilmiyoruz. Eğer durum böyle ise arada kalan oralarda okuyan öğrenciler harcanmıyor mu?

  Bu saatten sonra STS kararı çıkmış üniversitelerde okuyan öğrenci ve ailelerine düşen ise haklarını mahkemede arayıp STS nın uygulanmaması için dava açmak ve haklılığımızı en üst mercilere yazılı olarak bildirerek hakkımızı aramaktır.

  Saygılarımla.

 2. Bu kadar bilinçli olan kişilere ve bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bu yazılara gerçekten ihtiyacımız var. Sevgi ve saygı bizden..

 3. Sevgi ve saygınıza teşekkürler.
  Sizden ricam STS iptali ve denklik ile ilgili gelişmelerden beni haberdar edebilir misiniz?Teşekkür ederim.

 4. Merhaba hocam. Uluslararasi travnikte 2. Sinifta hukuk okuyorum. Taninirlik kalkti. Gecis yapacagiz. Denklik asamasinda fark dersleri alabilecegimiz bi okul oneriniz var mi. Donusunuz icin simdiden tesekkurler…

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap