11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Proseförlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4. Maddesine yaptığı ekleme sonucu yurt dışında doktora eğitimi alan kişilerin yurt dışında kalış süresinin inceleneceği ve doktora eğitimi süresince adayların en az; Sosyal Bilimler için 200 gün, Mühendislik, Temel Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve diğer bilimler için 300 gün, Sağlık Bilimleri için 400 gün, öğrenim gördüğü üniversitede bulunmasının aranacağı ilan edilmişti.

Azerbaycan’da bulunan Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde yapmış olduğu doktora sonrasında almış olduğu doktora unvanının Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer sayılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu işleminin öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve akabinde iptali için tarafımızca dava açılmıştı.

Davada, öncelikle sonradan yürürlüğe giren mevzuatın geriye yürümeyeceği, bu hususun hem belirlilik hemde hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca müvekkilimizin eğitiminin bir kısmını ve çalışmalarını Türkiye’de yaptığı ve son olarak bu kapsamda ÜAK’ın gerekli inceleme, araştırma ve raporlandırmayı yapmadığı savunulmuştu.

Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen ve 11.11.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararda mahkeme diğer argümanlarımız yanında özellikle “davacının doktora eğitimine başladığı 01.01.2013 tarihinden ve hatta tamamladığı 20.01.2019 tarihinden sonra kabul edilen aynı Usul ve Esaslarda doktora eğitiminde yurt dışında kalış süresini yeniden düzenleyen hükmüne binaen reddedilmesinin hukuk güvenliği ilkesine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” Şeklinde karar vererek işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Bu itibarla ÜAK’ın sonradan ihdas ettiği yurt dışında kalış süresi uygulamasının bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce eğitime başlayanlar için uygulanamayacağı, bu kararın açıkça hukuka aykırı olduğu, bunun yanında süre uygulaması sonucu telafisi mümkün olmayan zararlar doğması durumunda ise yürütmenin durdurulacağı hususu ortaya çıkmış oldu.

Yorum yapılmamış

  1. ÜAK’ın sonradan ihdas ettiği yurt dışında kalış süresi uygulamasının bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce eğitime başlayanlar için uygulanamayacağı ile ilgili ÜAK ile yaptığımız görüşmelerde olumsuz dönüş alıyoruz. Gün uygulamasının şuan yürürlükte olanın geçerli olduğunu belirtiyorlar. Bunun için ayrıca dava mı açmamız gerekiyor?

  2. ÜAK Esasları durduruldu ise neden dava açmamız gerekiyor? Esasların yürütmesi durduruldu ise bu herkes için geçerli olmalıydı. Ayrıca ÜAK böyle bir kararın olmadığını söyledi. Kuruma henüz ulaşmamış olabilir mi?

  3. Dava düzenlemeye karşı açılmadı, düzenlemenin müvekkile uygulandığı işleme karşı açıldı. ÜAK hukuka aykırı olarak herkese aynı anda uygulamıyor. Ayrıca karar üak’a tebliğ edildi.

  4. Böyle bir davayı kazandık biz de ancak üst mahkemeyi kazandı ÜAK ne yapmamız gerekir anayasa mahkemesine başvurabilir miyiz

  5. Başvurabilirsiniz, aleyhinize olan üst mahkeme kararı ile ayrıntılı açıklamanızı mail olarak atarsanız yardımcı olmaya çalışacağız.

  6. Cevap ÜAK ye tebliğ edildiği halde aynı konu hakkında neden red veriyor. bem 2014 yılında doktoraya başladım, 2020 yılında mezun oldum. buna rağmen gün sayısı nedeniyle red verildi.

  7. Merhaba,
    2020-2021 güz dönemi itibari ile ispanyada doktora yapmaktayım. yüksek lisansımı aynı üniversitede yaptığım için doktora programı derssiz ve sadece tez çalışması yapıyorum. Eğitim süresi en az 2,5 yıl. ancak pandemi nedeni ile tüm tez izleme komiteleri online olarak yapılmakta ve tez konum ispanya dışında olduğu için ispanyada ikamet etmedim. Bu 300 gün yurt dışında bulunma şartını pandemi ve tez konusunu gerekçe aşmak mümkün mü? tarafınızca her hangi bir benzer dava açılmış ve sonuç alınmış mı?

  8. İspanyada aynı şekilde doktora yapan ve ret alan bir müvekkilimiz için dava açtık sorun yaşamamak için ispanyada kalırsanız iyi olur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap