Başvuru Dönemi       : Mart 2020

Komisyon                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı   : Yönetim ve Strateji

İddiaya Konu İhlal    : İntihal (m.4/1-a),

İddianın özeti         : Çalışmalarında intihaller bulunan doçent adayının etik inceleme geçirmesi gerektiği düşünülmektedir. Aynı çalışmada farklı aşırmalar bulunduğundan çalışmanın hepsinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Savunma İstenme Tarihi: 17.12.2020

Komisyon Kararı    : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.