YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI YÖK Tanıma ve Denklik iş ve işlemleri ile ÜAK Doktora ve üstü ünvanların denkliğinde uzmanlaşmış avukattır. Denklik başvuru evrakları, denklik başvuru süreçleri, denklik üniversite teyit işlemleri, denklikte üniversite görüşü istenmesi işlemleri, diploma denklik komisyon inceleme işlemleri ve kurul sonrası işlemlerin her birindeki süreçleri bilen ve takibini sağlayan ve bu konuda uzmanlaşmış avukattır.

Bu yazıda ön lisans, lisans ve yüksek lisans denklik süreçlerinde uzman olan avukatın seçilmesi hususunda dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedilecektir. Doktora denklik ve daha üst ünvanların denkliği ile ilgili diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz.

DİPLOMA DENKLİK KONUSUNDA AKLINIZA TAKILANLAR MI VAR?  ➽ HEMEN AVUKATA SOR 

1. DİPLOMA DENKLİK HUKUKİ SÜREÇLERİ

Diploma denklik hukuki süreçlerini yürüten YÖK diploma denklik avukatı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi bünyesindeki memurlarla sözlü görüşme ve dilekçe teatisi içerisine girer. YÖK diploma denklik avukatı, denklik süreçlerini iyi bildiğinden sadece dilekçe, sadece referans ya da sadece dava yoluyla yetinmez. Zira denklik başvurusunun öncesindeki hazırlık ayrı, denklik başvurusu ayrı ve başvuru sonrası yaşanan uyuşmazlıklar ile sorunlar ayrı değerlendirilerek birden fazla seçenek üretilerek gidilir.

2. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

YÖK Diploma denklik sürecinde bir çok yol, seçenek ve hizmet türü tanımlanabilirse de genel olarak 3 şekilde denklik sürecinde hizmet verilmektedir.

2.1. DİPLOMA DENKLİK BAŞVURUSU

Denklik başvurusu YÖK Denklik sitesinde yer alan evrakların tamamlanması ile önce online sonra bizzat gidilerek yapılır. YÖK diploma denklik avukatı bu evrakların hangileri olduğunu, nasıl toplanması gerektiğini, nasıl noter onayından geçirilmesi gerektiğini anlatarak müvekkili bilgilendirir. Bunun sonrasında ise toplanan evraklar kapsamında online olarak başvuru YÖK diploma denklik avukatınca yapılır.

Yapılan başvuru ile randevu tarihi alan YÖK diploma denklik avukatı, YÖK tarafından istenen belgelerle YÖK Denklik Dairesinde hazır bulunur. Denklik dairesi tarafından orijinalleri görülmek istenen belgeleri göstererek “görüldü” işlemi yaptırır ve başvuruyu tamamlar. Başvuru tamamlandığında dair tarih ve sayı içeren barkod alınarak müvekkile gönderilir.

2.2. DİPLOMA DENKLİK KARARLARINA İTİRAZLAR

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nde yer alan ret sebepleri ve SYBS kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Yönetmeliğin 4. Maddesinde yer alan istenilen belgelere ilişkin uyuşmazlıklarla, üniversitelerin ya da programların tanınmasına ilişkin 5. Madde kapsamındaki uyuşmazlıklarla, başvuruların incelenme sürecini konu edinen 6. Madde çerçevesindeki uyuşmazlıklarla ilgili yazılı bir şekilde itiraz edilebilir.

YÖK diploma denklik avukatının asıl itiraz konusu edindiği hususlar ise 7. Madde kaynaklıdır. Bu madde kapsamında doğrudan denklik alacağını düşünen kişilerin sorunlarıyla, sınavsız denklik alacağını düşünen kişilerin sorunlarıyla, sınav yerine ders tamamlama ya da staj uygulaması verilmesini isteyen kişilerin sorunlarıyla ya da ret kararı verilen kişilerin sorunlarıyla ilgili itirazlardır.

2.3. DİPLOMA DENKLİK DAVALARI

Diploma denklik davalarının neler olduğu aşağıda ayrıntılı olarak yazılacaktır. Ancak aşağıdaki başlıklar haricinde YÖK diploma denklik avukatı olarak en çok karşılaşılan dava konularını sıralayacak olursak; Denklik başvurusunun reddi işlemlerine karşı iptal davaları, SYBS işlemlerine karşı iptal davaları, Okul tanıma işlemlerine karşı iptal davaları, denklik sürecinin uzaması işlemlerine karşı zımnen reddin iptali davaları olarak sınıflandırılabilir.

Bu tür davalardan en çok açılanlar ise m.7 gereği ret işlemlerine karşı açılmaktadır. Yurt dışında kalış süresi yetersizliği ya da eğitim düzeyi ve içeriğinin yetersizliği şeklinde alınan kararlara karşı açılan davalardır.

3. YURT DIŞI DİPLOMA DENKLİK DAVALARI

Yurt dışı diploma denklik avukatının öncelikli görevi YÖK denklik işleminin mahiyetini müvekkile anlatmaktır. Bu durum ise açılacak davanın hangi mevzuata istinaden açılması gerektiğinin tespiti ile olur. Bu bakımdan diploma denklik davaları kapsamında en sık açılan dava konu başlıkları şu şekildedir.

 • YURT DIŞINDA KALIŞ SÜRESİ AZLIĞINDAN RET DAVALARI
 • EĞİTİM DÜZEY VE İÇERİĞİNİN YETERSİZLİĞİ
 • EĞİTİME BAŞLANILAN YIL ÖSYM SINAVINA YADA ALAN SIRALAMASINA GİRİLMEMESİ
 • GIYABİ EĞİTİM İLE İLGİLİ RET KARARLARINA AÇILAN DAVALAR
 • ÜNİVERSİTENİN TANINMAMASI İLE İLGİLİ DAVALAR
 • SYBS İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR
 • DENKLİK SÜRECİNİN UZUN SÜRMESİ SEBEBİYLE AÇILAN TAM YARGI DAVALARI
 • ZIMNEN REDDE KARŞI AÇILAN DAVALAR

4. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI SEÇİMİ

1.Adım: Ne ile karşılaşacağınızı bilin

İlk adım, diploma denklik davası esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizin için bazı örnekler:

 • Okul Tanıma ile İlgili Konular

Okulun tanınıp tanımadığı denklik süreci için ön koşul olduğundan YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInın davasında kesin olarak karşılaşılacağı olan konulardandır.

 • Üniversite Teyit ile İlgili Konular

Üniversitenin teyit edilmesi denklik başvurusu yapıldıktan ve belgeler incelendikten sonra yapılan ilk işlem olduğundan YÖK diploma denklik avukatının bu hususlara vakıf olduğunun araştırılması ve danışmanlık alınması gereken hususlardandır.

 • SYBS ile İlgili Konular

SYBS bilindiği üzere sınav, staj ders tamamlama vb yükümlülüklerin tamamı anlamına geldiğinden YÖK diploma denklik avukatının bu hususlarda ya da doğrudan denklik verilmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında bilgi vermesi araştırılması gereken hususlardandır.

 • Denklik Sürecindeki Maddi-Manevi Kayıp ile İlgili Konular

Denklik süresinin uzun sürmesi, denklik işlemi için verilen evrakın kaybı veya farklı bir durum sebebiyle uğranılan maddi-manevi zararların söz konusu olması, uzman rehberliğinde bilinmesi ve hazırlıklı olunması gereken konulardandır.

2.Adım: Uzmanlık ve Deneyim Araştırması Yapın

İkinci adımda, uzmanlaşmış bir YÖK diploma denklik avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında diploma avukatının web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz. Örneğin, internet üzerinde “YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI” araması yapıp yerel avukatların internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.Adım: İlk Görüşmeleri Önceden Planlayın

Seçme ihtimaliniz olan avukatlarla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Diploma Denklik Davalarında ne kadar deneyimlisiniz?
 • Denklik süreceğinde bana sunacağınız en doğru strateji ne olacaktır ve beklentilerimizin ne kadarını karşılayabileceksiniz?
 • Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplanacağını öğrenebilir miyim?
 • Diploma Denklik Davasının ne kadar süreceği ve ne şekilde sonuçlanacağın hakkında önceden bir tahminde bulunmanız mümkün mü?

4.Adım: Ankara Diploma Denkl Avukatı Ücretlerini Anlayın

Dördüncü adımda, YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.Adım: İşbirliği ve İletişim

YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve diploma denklik sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme, YÖK kararı veya yeni mevzuat düzenlemesi olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve avukatınızdan bu konuda hızlı randevu alabilmelisiniz. Aynı zamanda avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.Adım: En Doğru YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInı Seçmek

Sonuç olarak, diploma denklik avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir avukat araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru yök denklik avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, diploma denklik davası sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

5. DİPLOMA DENKLİK DAVALARINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

YÖK dava ve itirazlarında avukat tutmak zorunlu değildir. Yurt dışı diplomaları denklik ve tanıma hukuku gerçekten oldukça karmaşık ve teknik bir alan olduğu için uzman bir avukatın rehberliği ve desteği çok önemlidir. Bu hukuk dalıyla ilgili davalarda doğru adımları atmak, gerekli belgeleri ve prosedürleri takip etmek, hatta davanın sonuçlanmasını sağlamak oldukça kritik olabilir. Eğer bu alanda bir dava ile karşı karşıyaysanız veya diploma denklik hukuku ile ilgili herhangi bir işlem planlıyorsanız, alanında uzman bir YÖK diploma denklik avukatının danışmanlığı sizin için büyük bir fayda sağlayabilir.

Diploma denklik davalarının genellikle eğitim hakkının ihlali gibi ciddi hak ihlalleri içermesi, bu alanda hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini ve uzman bir YÖK diploma denklik avukatının rehberliğini gerektirmektedir. Doğru adımların atılmadığı durumlarda maddi kayıpların yanı sıra hak kayıpları da yaşanabilir. Bu sebeple imar hukuku alanında uzman avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.

Ayrıca, lisans denkliğine ilişkin davalarla ilgili değil; doktora denklik işlemleri, doçentlik denklik danışmanlık hizmetleri gibi pek çok alanda da uzman bir YÖK diploma denklik avukatının desteği gerekebilir.

6. DİPLOMA DENKLİK DAVASI HARÇLARI VE MASRAFLARI

Diploma denklik davası için gereken harç ve masrafları her yıl yenilenmektedir. 2024 yılı için diploma denklik davasında gereken harç ve masraf kalemleri kısaca şunlardır: başvurma harcı, yürütmeyi durdurma harcı karar harcı, istinaf harcı, tebligat giderleri ve diğer gider avanslarıdır. 2024 yılı için davanın ilerleyen aşamalarında çıkması muhtemel giderler haricinde dava harç ve masrafları 4-5 bin TL civarındadır.

7. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI ÜCRETİ

Diploma Denklik Avukatı ücreti davanın niteliğine, denklik ret işleminin gereçe ve mahiyetine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Diploma Denklik avukatı isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak Ankara’daki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller, avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Diploma Denklik davalarına, idari işlemin iptali ve idari işlem ile eylemden kaynaklı tazminat talepleri konu edildiğinden mahiyeti itibariyle idari yargıda görülen dava ve işler kapsamındadır. Ankara Barosu En Az Ücret tarifesine göre idari yargıda görülen dava ve işler için diploma denklik avukatının aşağı-yukarı baz aldığı fiyatlar şu şekildedir.

DİPLOMA DENKLİK AVUKATI ÜCRETİ

8. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA EMSAL KARARLAR

 • Hukuk mezunun denklik başvurusu sonucunda verilen Seviye Tespit Sınavı (STS) işleminin iptaline dair:

DİPLOMA DENKLİK AVUKATI ÜCRETİDİPLOMA DENKLİK DAVASI

DİPLOMA DENKLİK AVUKATI

 

 • Gıyabi eğitimin açıkça örgün eğitim kapsamına girdiği gerekçesi ile verilen ret kararının iptaline dair:

“Dosyanın incelenmesinden; davacının, 2004 yılında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Maliye Bölümünden aldığı lisans diplomasına denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptıgı 04.11.2014 tarihli başvurusunun, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen Bakü Büyükelçiliğinin 27/02/2015 tarihli ve 7540544 sayılı yazısı ekinde, davacının aldığı eğitimin gıyabi oldugunun belirtildiğinin tespit edilmesi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.2015 tarihli kararıyla reddine karar verildiği, bu kararın 31.03.2015  tarihli yazı ile davacıya bildirildiği, davacının 15.03.2017 tarihli dilekçesi ile gördüğü eğitimin, gıyabi olmakla beraber Türkiye’deki açık ögretim ile aynı olmadıgı,

….Üniversitenin ana ve ek binalarında, öğretim üyeleri ile karsılıklı etkileşime dayalı olarak, aynı mekanda bulunmak zorunluluğu altında yürütüldüğü, sınavların örgün ögretimde olduğu gibi yapıldığı, sadece ders saatlerinin örgün ögretime göre daha kısa oldugunu belirterek denklik başvurusunun 20/02/2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği kapsamında tekrar değerlendirilmesini talep ettigi, başvuru evrakının ilgili Komisyon tarafından, anılan Yönetmeliğin 7/5-b maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi sonucunda, davacının lisans eğitiminin tamamını gıyabi olarak aldığı tespit edildiğinden,

…daha önce alınan kararda bir degisiklik olmadıgı yönünde görüş belirtildiği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.11.2017 tarihli toplantısında aynı gerekçeyle başvurunun reddine karar verildiği, bu kararın 30/11/2017 tarihli ve E.83489 sayılı yazı ile bildirilmesi üzerine anılan islemin iptali istemiyle dava açıldığı, davada Dairemizin 28/03/2019 tarih ve E:2019/78, K:2019/815 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın gerekçesinde, ” davalı idarece,

….davacının başvuru dilekçesinde yer alan gördüğü eğitimin, gıyabi olmakla beraber Türkiye’deki açık ögretim ile aynı olmadığı, Üniversitenin ana ve ek binalarında, ögretim üyeleri ile karsılıklı etkileşime dayalı olarak, aynı mekanda bulunmak zorunluluğu altında yürütüldüğü, sınavların örgün ögretimde olduğu gibi yapıldığı, sadece ders saatlerinin örgün ögretime göre daha kısa olduğu şeklindeki iddialar da dikkate alınarak, davacının diploma aldıgı Üniversite’den gerek davacının gördüğü gıyabi eğitimin seklinin açıkça ortaya konulması, gerekse davacının gıyabi eğitiminin %70’ini örgün egitim seklinde alıp almadığı hususlarının teyit edilmesi suretiyle islem tesis edilmesi gerekirken,

…bu yönde bir inceleme ve araştırma yapılmaksızın, salt Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen Bakü Büyükelçiiliginin 27/02/2015 tarihli ve 7540544 sayılı yazısı ekinde, davacının aldığı eğitimin gıyabi olduğunun belirtilmesi esas alınarak, davacının denklik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu islemde hukuka uygunluk, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” ifadelerine yer verildiği, bu defa da davacı tarafından, anılan mahkeme kararının uygulanarak tarafına denklik belgesi verilmesi istemiyle 29/06/2022 tarihinde davalı idareye başvurulduğu, başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

DİPLOMA DENKLİK KARARLARIYÖK DİPLOMA DENKLİK DAVALARI

YÖK DENKLİK AVUKATI

 • Yurt dışında kalış süresinin yetersiz olduğundan bahisle verilen ret kararı:

“Bu durumda, davacının 2015-2017 yılları arasındaki eğitim süresi boyunca toplam 192 gün Kosova Cumhuriyetinde bulunarak okula devam ettiği ve ülkemiz üniversitelerindeki her dönem için ortalama 70 iş günü eğitim süresi yönündeki genel uygulama dikkate alındığında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Ön Lisans programında aldığı derslere ait kredileri de kredi transferiyle saydıran davacının, 192 gün yurt dışı kalış süresinin lisans düzeyindeki 3 (üç) yıllık bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süre olduğu kanaatine varılmakla,

….yurt dışındaki kalış süresi dikkate alınarak hukuk alanındaki eğitim kazanımlarını elde edebilmesi için eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediğinden, İdare Mahkemesi kararı da sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.

YÖK DENKLİK YÖNETMELİĞİ

YURT DIŞI DİPLOMA DENKLİK YÖNETMELİĞİ

DİPLOMA DENKLİK YÖNETMELİĞİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE DÜZEYİNİN YETERSİZ OLMASI

 

 • Eğitime devam zorunluluğu ve yurt dışında kalış süresine dair:

“Bu durumda, ülkemiz uygulamasında eğitime devam süresiyle ilgili düzenleme yapma yetkisinin üniversite senatolarına bırakıldığı ve üniversite senatoları tarafından genel bir uygulama olarak ekonomi eğitimi için bir dönemde 70 is günü eğitim süresinin arandığı, davacının aranan % 70 devam zorunluluğu ile 14/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde degisiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 1.maddesiyle söz konusu Yönetmeliğin 7.maddesinin 6.fıkrasının (d) bendinde yapılan degisiklikteki

” … lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-ögretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmaz.” hükmü dikkate alındığında, 2014-2015, 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında toplam 300 gün (309 gün kalış süresinin 9 günü diploma almak amacıyla yurt dışında bulunulduğundan toplam yurt dışı kalış süresinden düşüldü) yurt dışında kalış süresinin lisans düzeyindeki bir öğrenim için makul sayılabilecek bir süre olduğu kanaatine varılmakla,

…yurt dışındaki kalış süresi dikkate alınarak ekonomi alanındaki eğitim kazanımlarını elde edebilmesi için eğitime devam süresinin yetersiz olduğundan bahisle diplomasına denklik belgesi verilmesine iliskin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu islemde hukuka uygunluk, aksi yöndeki degerlendirmeye dayanılarak davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

DENKLİK YURT DIŞINDA KALIŞ SÜRESİ

LİSANS DENKLİK İPTAL DAVASI

 

DENKLİK İPTAL DAVASI AVUKATI

 • Transkriptin incelenmediği ve derslerin alındığının araştırılmadığına dair:

Uyusmazlıkta, dava dosyası içerisinde yer alan, davacının mezun oldugu üniversite tarafından düzenlenen not d.kümü (transkript) incelendiginde, aldıgı dersler arasında; ekonomiye giris, muhasebe temelleri, finansal muhasebe, dıs ticaret ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar,

yönetim muhasebesi, parasal ekonomi, matematik ve bilgisayara giriş gibi dersler olduğu görülmüştür.

Buna göre, davacının mezun olduğu bölümde aldığı derslerin içeriği ile Türkiye’deki ekonomi programındaki temel derslerin içerikleri karşılaştırılmak suretiyle davacının yukarıda aktarılan Yönetmelikte aranan eğitimin düzeyi, içeriği ve örgün eğitim ögretimin kabulü için aranan şartları sağlayıp saglamadığı yönünde degerlendirme ve raporlandırma yapılması gerekirken, bu yapılmaksızın davacının sadece Türkiye’deki ekonomi programındaki temel dersleri almadığı gerekçesiyle eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

yok diploma denklik avukatı

YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI

YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI 

9. DİPLOMA DENKLİK KONUSUNDA AVUKATA SOR

Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak size en uygun iletişim kanalı ile diploma denklik itiraz yada dava ile ilgili bütün konularda avukata sor ve avukata online danışma hizmetimizden faydalanabilir avukata ücretsiz soru sorabilirsiniz.

Diploma denklik konusunda sıkça avukata sorulan sorulara örnek vermek gerekirse;

 • Diplomatik denklik nedir ve nasıl sağlanır?
 • Diplomatik denklik hakkına sahip öğrencilerin eğitim süreçleri nasıl işler?
 • Diplomatik denklik kapsamında eğitim alan öğrenciler için vize ve oturum izni işlemleri hakkında bilgi verir misiniz?
 • Diplomatik denklik öğrencilerinin sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık sigortası hakkında bilgi alabilirim.
 • Diplomatik denklik çocukları için eğitim kurumlarına kayıt ve mezuniyet süreçleri nasıl yürütülür?
 • Diplomatik denklik statüsündeki öğrencilerin disiplin soruşturmaları veya hukuki anlaşmazlıklarla başa çıkmaları için hukuki destek sağlıyor musunuz?
 • Diplomatik denklik öğrencilerinin akademik unvanları ve diplomaları hakkında nasıl danışmanlık alabilirim?
 • Diplomatik denklik öğrencilerinin uluslararası hukukla ilgili sorunlar veya anlaşmazlıklar hakkında hukuki yardım sunuyor musunuz?

10.  YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. YÖK’ün Ankara’da bulunması denklik işlemleri için Ankara’dan avukata ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir. YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve diploma denklik sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; avukatınıza, söz konusu diploma denklik davasıyla alakalı herhangi bir gelişme, yeni bir düzenleme veya düşünceniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATInızdan bu konuda hızlı bir randevu veya gerekirse teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

Özel uzmanlık konusu olan denklik süreçlerinde işini en iyi yapan YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden YÖK DİPLOMA DENKLİK AVUKATI ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte İstanbul avukat ekibimiz için  HEMEN İLETİŞİME GEÇİN 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap