YÖK Alt Komisyonu tarafından için hazırlanan raporda müvekkilin yurt dışında kalış süresi haftasonları ve resmi tatiller çıkarıldıktan sonra 209 gün olarak belirlenmiş ve yapılan başvuru reddedilmişti. İşleme karşı açtığımız dava sonuçlanmış ve 24.05.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararda mahkeme YÖK işlemini iptal etmiştir. Söz konusu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

Süre Ret Mahkeme Kararı