İşçi virüse yakalandığı takdirde raporlu ise bu rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmadığı sürece işverenin haklı fesih imkanı bulunmamaktadır. İhbar süresi de işyerindeki kıdemine göre belirlenir. Eğer işçi işyerinde 6 aydan daha az çalışmışsa ihbar süresi 2 hafta, eğer işçinin kıdemi 6 aydan 1 buçuk yıla kadarsa ihbar süresi 4 hafta, 1 buçuk yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta, 3 yıldan fazla bir çalışma mevcutsa 8 haftadır. İşçi çalıştığı süreye bakarak kıdemine göre ihbar süresini tespit ettikten sonra ihbar süresi+6 haftaya kadar raporlu olarak işe gelmemesi işveren tarafına herhangi bir hak doğurmayacaktır.

SALGIN SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARILMA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

İş Kanununa göre, işçi salgının sebep olduğu ekonomik zorluk yüzünden veya işin durması sebebiyle işten çıkarıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu yüzden eğer işçinin işyerinde 1 yıldan daha fazla çalışması mevcutsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

DAVA AÇARSAM İŞE İADEM MÜMKÜN MÜDÜR?

Eğer işçinin çalıştığı yerde 30’dan fazla işçi çalışmaktaysa, ayrıca işçinin burada en az 6 aylık bir kıdemi bulunmaktaysa ve iş sözleşmesi belirsiz süreli ise işçi işten çıkarıldıktan sonra işe iade davası açabilecektir. İşçi salgın sebebiyle ücretsiz izne çıkarılmayı kabul etmediği için işten çıkarılmışsa bu durumda da işe iade davası açabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus işçinin fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorunda olduğu hususudur. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.