İmar ve Gayrimenkul Hukuku

Deprem Hasar Tespit Dilekçe Örneği

Deprem hasar tespi dilekçesi ile ilgili konuya geçmeden önce DEPREM TAZMİNAT DAVASI başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Ne İşe Yarar ?

Deprem afeti sonucunda yıkılan ya da farklı hasar durumları oluşan yapılarla ilgili olarak yapılacak işlemler için yapıların hasarlarının tespiti büyük önem arzetmektedir. Zira binaların ve diğer yapıların hasar oranlarına göre devlete bağlı kurumlar işlem tesis edecektir. Bu bakımdan deprem hasar tespit dilekçesi verilerek hasar tespit talebinde bulunulabilir.

Deprem Hasar Oranları

  • Hasarsız Binalar: Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
  • Az Hasarlı Binalar: Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
  • Orta Hasarlı Binalar: Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
  • Ağır Hasarlı Binalar: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının / ayrılmaların olduğu binalardır. “Ağır” hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.
  • Acil Yıkılacak Binalar: Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

Deprem Hasar Tespiti Nedir ?

Deprem hasar tespiti, verilecek deprem hasar tespit dilekçesi sonucu, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği zararın değerlendirilerek hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Hasar Tespit Çalışması Nedir Nasıl Yapılır? adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Deprem Hasar Tespit Neye Göre Yapılır ?

Deprem hasar tespit dilekçesi verilmesi ya da re’sen yapılacak işlemle Deprem hasar tespitini ancak mühendis, mimar ve diğer yardımcı personellerden oluşacak uzman ekipler yapabilir.  Alanında uzman olan ve gerekli belgelere sahip olan ekip depremin etkili olduğu çevrede zarar gören binaları gözlemleyerek ne şekilde zarar gördüğünü, yapıların kullanılabilir olup olmadığı ve hasarın hangi derecede olduğunu belirler.

Hasar Tespit Sorgulaması Nereden Yapılır?

Deprem Hasarlı Bina tespit tespit ve İtiraz dilekçeleri hakkında bilgi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurmuş olduğu sistem üzerinden edinilmektedir. Bu hizmet, vatandaşların ve ilgili kurumların, bina hasar durumlarını sorgulamasına olanak sağlar.

Bina hasar tespit sorgulaması Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Hasar Tespit ve Değerlendirme Sistemi” butonu altında, Hasar Tespit Sorgulama bölümünde yer alır. Bu linke tıklayarak, istenen bilgilerin doldurulmasıyla deprem hasar tespiti sorgulaması yapılabilir.

Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Sonrası İtiraz Edilebilir mi ?

Görevlendirilecek farklı bir teknik heyetçe olay mahalline gidilerek yine gözlemsel bir çalışma olan hasar tespit işlemi gerçekleştirilip; nihai olan değerlendirme itiraz hasar tespiti yapılır. E-devlet (turkiye.gov.tr) veya hasartespit.csb.gov.tr adresi üzerinden bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenen kişiler hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından 1 aylık itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız, e-Devlet ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabilecek olup yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespiti yapılarak sonuçlar kesinleşecektir. Adresle ilgili sorun yaşayan kişiler, Valilik ve Kaymakamlıkların önünde bulunan afet koordinasyon müracaat merkezlerine müracaat edeceklerdir.

Deprem Hasar Tespit Dilekçe Örneği

Depremden dolayı binaların yada diğer yapıların hasar gördüğünü düşünen kişiler yada halihazırdaki durumunu tespit ettirmek isteyen kişiler bu şekildeki bir dilekçe ile idareye başvuru yapabilir. Bu açıdan aşağıya 2 adet örnek verilmiştir.

Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Örnek-1

                                                                                                                                                                                                           ……/……/2023

                                                                                             T.C.

                                                                …………………… KAYMAKAMLIĞINA

 

 TALEPTE BULUNANIN    :

T.C. Kimlik No            :

Adı Soyadı                 :

Adresi                         :

İletişim                        :

TAŞINMAZIN                     :

Adresi                         :

Ada No                       :

Parsel No                    :

KONUSU                     : Deprem Hasar Tespit Dilekçesi

AÇIKLAMALAR               :

06/02/2023 tarihinde 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki farklı deprem deprem/afet sonucu

……………………….. İli ………………….. İlçesi ……………………… Mahallesi …………………… Sokağı ………….. Numara

evimde/işyerimde hasar oluşmuştur. Can ve mal güvenliği açısından gerekli olan hasar tespit çalışmalarının yapılması

hususunda bilgi ve gereğini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                                      Ad Soyad

                                                                                                                                                                          İmza

Deprem Hasar Tespit Dilekçe-1 word haline burdan ulaşabilsiniz : Deprem Hasar Tespit Dilekçe Örneği

 

Deprem Hasarlı Bina Tespiti Dilekçesi Örnek-2

 

 

                                                                        ………..KAYMAKAMLIĞINA

……… İlinde ……/……../2023 tarihinde meydana gelen ……. merkezli deprem dolasıyla, …………………. Köyünde/Mahallesinde

bulunan evimde hasar oluşmuştur. Can ve mal güvenliği açısından gerekli olan hasar tespit çalışmalarının yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim. ……./……/ 2023

                                                                                                                                                                              ADI-SOYADI:

                                                                                                                                                                                  İMZA:   

 

 

ADRES:                                                                                                                                                                                         

TEL NO:        

 

Deprem Hasar Tespit Dilekçe-2 word haline burdan ulaşabilsiniz : Deprem Hasar Tespit Dilekçesi Örneği

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap