Emerging Sources Citation Index (ESCI) Eğitim/Spor Bilim Alanıyla İlgili Uluslararası Alan İndeksi Olduğuna Dair

ÜAK ETİK KOMİSYON KARARI 

Başvuru Dönemi       : Ekim 2020

Komisyon               : Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

Adayın Bilim Alanı     : Spor Bilimleri

İddiaya Konu İhlal     : Yanlış Beyan (m.4/2-j) ve Akademik Teamüllere Aykırılık (m.4/2-k)

İddianın özeti          : Jüri üyesi ESCI’nın spor bilimlerinde alan endeksi olmadığını iddia etmektedir.

Savunma İstenme Tarihi        : 30.06.2021

Komisyon Kararı       : İddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde savunma yeterli görülerek adayın iddiaya konu yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi. 

Değerlendirme        : ESCI uluslararası alan indeksidir. Eğitim ve Spor Bilimleri Doçentlik Başvurusunda ESCI Uluslararası Alan İndeksi olarak kullanılabilir. Bu itibarla yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve iddia sahibi jüri, jürilikten çıkarılarak, adayın askıya alınan doçentlik süreci devam etmiştir.