Adayın Bilim Alanı : Güzel Sanatlar Eğitimi

Başvuru Dönemi : Mart 2020

İddiaya Konu İhlal   : İntihal (m.4/1-a)

İddianın özeti      : Şikayet dilekçesiyle adayın doçentlik dosyasında kullandığı bir makalesinde intihal olduğu iddia edilmektedir.

Komisyon Tarihi       : 10.12.2020

Komisyon Kararı      : Tarafımızca iddialar kapsamında hazırlanan Adayın Savunması yeterli görüldüğünden etik ihlalde bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Değerlendirme          : Doçent olduktan sonra yapılan şikayet sonrasında yukarıda özet halinde sunulmuş olan iddialar çerçevesinde tarafımızca yapılan savunma sonucu “…kaynakça gösterme noktasında dikkatsizlik ve özensizlik olduğu ancak bu durumun etik ihlal olarak değerlendirilemeyeceği…” gerekçesiyle etik ihlal olmadığı kararı verilmiş ve Müvekkil halihazırda doçentlik unvanını almış olduğu için herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmamıştır.