Yabancılar HukukuMeşruhatlı Vize Nasıl Alınır?

Meşruhatlı vize; Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancı kişilerin mevzuat kapsamında belirlenen özel durumlar çerçevesinde Türkiye’ye giriş imkanı veren vize türüdür. Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusu ülkeye girişi yasak olan yabancıların bir alternatif çare aradıkları ve sıklıkla sordukları bir sorudur.

Meşruhatlı vize nasıl alınırdan çok hangi durumlar için alınacağı daha fazla önem arzetmektedir. Bu bağlamda meşruhatlı vizenin özel bazı durumlar sınırında verildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlara eğitim, sağlık, ticaret, ailesel mecburi durumlar örnek olarak verilebilir. Makalemizde meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabını kapsamlı bir şekilde vermeye çalışacağız.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabına geçmeden önce şu hususların dikkatinizi çekeceğini düşünüyoruz:

MEŞRUHATLI VİZE NEDİR?

Meşruhatlı vize nasıl alınırdan önce meşruhatlı vizenin ne olduğunu açıklamada fayda vardır. Meşruhatlı vize, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesindeki sebeplerden bir ya da birkaçı nedeniyle tahdit kodu verilmiş ya da Türkiye’ye giriş yasağı koyulan yabancının bazı özel durumların varlığında ülkeye giriş imkanı sunan vize türüdür. Ancak şu unutulmamalıdır ki; meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu karşılığında verilecek cevap genel bir idari uygulama değildir. Yani ülkeye giriş yasağı olan yabancılar için belirlenen istisnai bir çare niteliği taşımaktadır.

MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunun cevabı; meşruhatlı vize başvurusu, yabancının bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken başvuru sırasında ülkeye giriş yasağına rağmen Türkiye’ye girmesini gerektirecek bir gerekçenin varlığıdır. Bu hususta sunulan gerekçeler aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusu,
 • Aile birleşimi gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusu,
 • Sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize başvurusu,
 • İş ve ticaret gerekçeleriyle ile ilgili meşruhatlı vize başvurusu şeklinde olmaktadır.

EĞİTİM GEREKÇESİYLE MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR?

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu özelleştirerek eğitim için eğitim için meşruhatlı vizenin nasıl açıklayacağız. Buna göre ülkeye giriş yasağı olan bir yabancı kişinin ülkeye girişine imkan veren bir vize türüdür. Bunun sağlanması için ön şart olarak yabancı kişinin Türkiye’deki bir eğitim kurumunda hali hazırda öğrenci olması gerekmektedir. Ancak öğrencinin durumu, giriş yasağının neden konulduğu hususları yine değerlendirelecektir. Yani yabancının salt öğrenci olması meşruhatlı vizenin mutlak olarak alacağı anlamına gelmez. Ancak başvuru koşulu olarak öğrenci olması ve öğrenim belgesi sunması şarttır.

Eğitim amacıyla meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunun cevabı; eğitim amaçlı meşruhatlı vize başvurusu, yabancı öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapılmaktadır. Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde, başvuru anne-babası veya yasal temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusunu öğrenciler açısından yukarıdaki gibi cevaplamamız mümkündür. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki salt öğrenci olmak eğitim amaçlı meşruhatlı vize için mutlak kabul şartı değildir. Yine diğer vize başvuruları gibi değerlendirmeye alınacaktır. Bu gerekçeyle yapılan meşruhatlı vize başvurusu başvuru koşullarının sağlandığı gerekçesiyle her şekilde mutlak olarak verilmez. Çünkü deport edilen yabancı millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halden dolayı deport edilmiş ve giriş yasağı konmuş olabilir. Bu yüzden yapılan meşruhatlı vize başvurusu bir değerlendirme aşamasından geçirilerek kabul veya red değerlendirilecektir

Eğitim gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusunda gerekli belgeler

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusuna cevabımız eğitim amaçlı meşruhatlı vize için gerekli belgelerin neler olduğu hususunun açıklanması ile devam edecektir. Şöyle ki eğitim amaçlı meşruhatlı vize için gerekli belgeler:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş ikamet izni başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Ülkede bulunmayı planladığı süreye yeterli maddi durum gösterir belge,
 • Türkiye’de halihazırda öğrenci olduğunu gösterir öğrenim belgesi,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
 • Yabancı 18 yaşından küçük ise; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname.

AİLE BİRLEŞİMİ GEREKÇESİYLE MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR?

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu özelleştirerek anlatmaya devam edeceğiz bu bağlamda, aile birleşimi için meşruhatlı vize nasıl alınırı açıklamaya devam edeceğiz.

Aile birleşimi için meşruhatlı vize nasıl alınır hususu evli olup eşi Türkiye’de bulunan yabancılar açısından değerlendirme alanı bulmaktadır. Şöyle ki; aile birleşimi ülkeye giriş yasağı bulunan yabancının aile birleşimini sağlamak saikiyle yapılan bir uygulamadır. Yani aile birleşimi için meşruhatlı vize başvurusunda bulunacak olan yabancının Türkiye’ye gelebilme gerekçesi aile birleşimi olmalıdır. Bunun için de Türkiye’de  resmi olarak evli olduğu bir eşinin olması ön şarttır.

Ancak şu husus belirtilmelidir ki; bu gerekçeyle yapılan meşruhatlı vize başvurusu başvuru koşullarının sağlandığı gerekçesiyle her şekilde mutlak olarak verilmez. Çünkü deport edilen yabancı millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halden dolayı  deport edilmiş ve giriş yasağı konmuş olabilir. Bu yüzden yapılan meşruhatlı vize başvurusu bir değerlendirme aşamasından geçirilerek kabul veya red olarak değerlendirilecektir.

Aile birleşimi gerekçesiyle meşruhatlı vize başvurusunda gerekli belgeler

Meşruhatlı vize nasıl alınır? sorusuna cevabımız aile birleşimi amaçlı meşruhatlı vize için gerekli belgelerin neler olduğu hususunun açıklanması ile devam edecektir. Şöyle ki aile birleşimi amaçlı meşruhatlı vize için gerekli belgeler:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Evlilik cüzdanı veya evlilik cüzdanı yerine geçen belge,
 • Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay olması.

SAĞLIK NEDENLERİ İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu cevaplamaya sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize nasıl alınır kısmından açıklamaya devam edeceğiz.

Tahmin edileceği üzere ülkeye giriş yasağı bulunan yabancının tedavi amaçlı meşruhatlı vize için başvurabilmesi olağan karşılanan bir durumdur. Ancak bu durum da diğer haller gibi suiistimale açık bir durumdur. Bu yüzden tedavi talebinin gerekçelendirilmesi ve bu yöndeki beyanların doğruluğunu destekleyici belgelerin sunulması oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda sağlık ve tedavi amacıyla meşruhatlı vize alma şartlarını sıralayacak olursak;

 • Yabancının ikamet ettiği ülke sağlık kuruluşlarından hastalığını ve derecesini ayrıntılı bir şekilde belirten hastane raporu ile başvurması şarttır.
 • Hasta olan yabancının sağlığı ile sorunları ve bu yöndeki bulguları gösterir belgeleri sunması gerekir.
 • Alınan hastane raporunda tedavisinin ancak yurt dışında yapılabileceğine dair ibare mutlaka bulunmalıdır.
 • Yine alınan raporun noter onaylı olarak tercüme edilmiş olması gerekir.
 • Son olarak tedavi için meşruhatlı vize alacak olan yabancının seyahat edebileceğine yönelik doktor onayı gerekmektedir.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusuna mutlak bir cevap vermek mümkün değildir. Yine yetkili makamlar tarafından  başvuru bir değerlendirme aşamasından geçirilerek kabul veya red olarak değerlendirilecektir. Yine millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek durumların varlığı değerlendirme aşamasında öncelikli araştırılacak hususlardandır.

SAĞLIK NEDENLERİ İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize için gerekli olan belgeler de meşruhatlı nasıl alınır sorusunu soran kişilerin merak ettiği sorulardandır. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti (Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay olmalı)
 • Yabancı 18 yaşından küçük ise; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname,
 • Ülkede bulunmayı planladığı süreye yeterli maddi durum gösterir belge,
 • Yabancının ikamet ettiği ülke sağlık kuruluşlarından hastalığını ve derecesini ayrıntılı bir şekilde belirten hastane raporu,
 • Hasta olan yabancının sağlığı ile sorunları ve bu yöndeki bulguları gösterir belge,
 • Alınan hastane raporunda tedavisinin ancak yurt dışında yapılabileceğine dair ibare mutlaka bulunmalıdır.
 • Noter onaylı olarak tercüme edilmiş hastane raporu,
 • Tedavi için meşruhatlı vize alacak olan yabancının seyahat edebileceğine yönelik doktor onay belgesi,
 • Tedaviyi gerçekleştirecek hastane ve doktorların hazırladığı tedavi ile ilgili bilgileri içerir belge.

İŞ VE TİCARET GEREKÇELERİYLE İLE İLGİLİ MEŞRUHATLI VİZE BAŞVURUSU VE GEREKLİ BELGELER

Ticaret ve iş gerekçeleri de meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun diğer cevap kısmını oluşturmaktadır. Açıklamalarımıza bu yönde devam edeceğiz.

Meşruhatlı vizenin verilebileceği diğer bir alan da iş ve ticaret amaçlı girişler içindir. Burada da yine vize vermeye yetkili makam başvuruyu değerlendirecek, özellikle millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek durumların varlığı araştırılacak, akabinde vize verilecektir.

İş ve ticaret gerekçeleri ile ilgili meşruhatlı vize için gerekli olan belgeler de meşruhatlı nasıl alınır sorusunu soran kişilerin araştırdığı hususlardan bir diğeridir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Altı adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti(Yabancının pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay olmalı)
 • Ülkede bulunmayı planladığı süreye yeterli maddi durum gösterir belge,
 • Yabancının Türkiye’de yapacağı ticaret veya işle ilgili belge ve dokümanlar.

MEŞRUHATLI VİZE ALINARAK DEPORT KARARI KALDIRILABİLİR Mİ?

Deport kararı Türkiye’de yasal olarak kalma olanağı olmayan yabancıların ülkeyi terk etmesini zaruri hale getiren sınır dışı edilme kararıdır. Deport kararını kaldırma işlemi için yapılacak işlem itiraz ve sonrasında idare mahkemesine dava açmaktır.

Bunun dışında hakkında deport kararı verilen yabancının Türkiye’ye girebilme veya Türkiye’de kalabilmesinin tek yolu eğer şartları varsa meşruhatlı vize almaktır. Meşruhatlı vize ise yukarıda açıkladığımız gibi eğitim gerekçesiyle meşruhatlı vize, aile birleşimi gerekçesiyle meşruhatlı vize, sağlık nedenleri ile ilgili meşruhatlı vize, iş ve ticaret gerekçeleriyle ile ilgili meşruhatlı vize şeklinde olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387031 tıklayabilirsiniz.

MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR?

Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar “meşruhatlı vize nasıl alınır?” sorusunu çok sıklıkla sormaktadırlar. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar makalemizde yer almaktadır. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu sadece yurda giriş yasağı olan yabancılar tarafından araştırılmaktadır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabına birçok şekilde ulaşılabilir. Ancak Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunun cevabını yalnızca mevzuata bağlı olarak araştırılması eksik bilgilenmeye sebep olabilir. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu Türkiye’ye girmek isteyen yabancıların en çok arattığı sorular arasındadır. Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusu gerek resmi sitelerde gerekse özel kuruluşlar tarafından cevaplanmaktadır.

Meşruhatlı vize nasıl alınır sorusunu bu hususta tecrübeli ve uzman avukatlarımız cevaplamaya çalışmışlardır. Meşruhatlı vize nasıl alınır makalemizi siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunuyoruz.

MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR? SORUSU İLE İLGİLİ YARGI MERCİLERİNİN VERDİĞİ ÖRNEK KARARLAR

 • Türkmenistan vatandaşı olan davacının, geçerli süreli çalışma izin belgesinin iptaline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün vize ihlali nedeniyle sınır dışı edildiği ve meşruhatlı ikamet tezkeresi alımasına gerek olmadığına ilişkin Danıştay kararı aşağıdaki gibidir:

“… İdare Mahkemesince her ne kadar davaya konu işlem ile iptal edilen çalışma izni belgesinin, en geç otuz gün içinde Emniyet makamlarına başvurularak çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alınmaması durumunda geçerlik kazanmayacağına dair şerh ile verildiği, bu izne istinaden Emniyet makamlarından ikamet tezkeresi alınamadığından, söz konusu çalışma izninin hukuken geçerlilik kazanmadığı belirtilmiş ise de; temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 6458 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 27. maddesi uyarınca, geçerli çalışma izninin ikamet izni sayıldığı, dolayısıyla çalışma izni alındıktan sonra ayrıca çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alınmasına gerek olmadığı açıktır.”( Danıştay Kararı – 10. D., E. 2017/144 K. 2021/4588 T. 6.10.2021)

 • İdare tarafından, yabancı hakkında V-70 formalite evlilik tahdit kaydı olduğu, dolayısıyla yabancının kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğu, ayrıca yabancının turizm amaçlı ikamet izni alması noktasında ülkemizde kalışını haklı nedenlere dayandıramadığı, meşruhatlı vize alarak ülkemize girmesi gerektiğine yönelik tesis edilen işleme karşı açılan davanın nihai kararının bir kısmı aşağıdaki gibidir:

“…İdare Mahkemesince her ne kadar davacının evliliğinin formalite bir evlilik olmadığı, boşanma davası da henüz neticelenmediğinden evliliğin halen geçerli olduğu, bu durumda aile ikamet izninin de geçerli olduğu, aile ikamet izni iptal edilen davacı bu defa kısa dönem ikamet izni talep ettiğinden, bu talebin kabul edilerek, davacıya kısa dönem aile ikamet izni verilmesi gerektiği, davacıya kısa dönem ikamet izni verilmesini engelleyecek bir husus bulunmadığı gibi hukuka uygun olmayan bir tahdit kaydına istinaden davacının kısa dönem ikamet izin talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de;

17/08/2013 tarihine kadar geçerli aile ikamet izni bulunan davacının, 6458 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca bu ikamet izni kapsamında vize alarak ülkemize geldikten sonra, söz konusu ikamet izninden kısa dönem ikamet izninine geçmek amacıyla tekrar yurt dışına çıkmasına gerek olmadan valiliğe başvuruda bulunmasında hukuki bir engel bulunmadığı, dolayısıyla davalı idarece davacının başvurusunun esası yönünden incelenerek kısa dönem ikamet izni şartlarını taşıyıp taşımadığı değerlendirildikten sonra işlem tesis edilmesi gerekirken, kısa dönem ikamet izni başvurusunun davacının amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak ülkemize gelmesi gerektiği gerekçesiyle reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”(Danıştay Kararı –  10. D., E. 2016/594 K. 2021/4945 T. 20.10.2021)

 • Yabancı tarafından, kendisine verilen eski ikamet tezkeresinde tahrifat yaptığı ileri sürülmüş ve bu sebeple ifadesi alınmış, söz konusu suçlama ile ilgili olarak idarece bir araştırma yapılmadığı gibi yetkili adli makamlara da bir bildirimde bulunulmadığı, tüm araştırmalarına rağmen hakkında herhangi bir adli soruşturma bilgisi veya belgesine de ulaşamadığı, diğer taraftan 2013 yılında sınır dışı edilmesine karar verilmesini müteakip hakkında 1 yıl süreli yurda giriş yasağı kararı verildiği, ancak 18/04/2013 tarihinde meşruhatlı vize alarak Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapması üzerine hakkındaki yurda giriş yasağının kaldırıldığı, bu tarihten sonra da 2 yıl boyunca tarafına ikamet izni verildiği belirtilerek, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, bu nedenle temyize konu kararın bozulması gerektiği iddiasıyla temyiz edilen karar hakkında verilen nihai karar aşağıdaki gibidir:

“…Uyuşmazlıkta; Türkiye’de bulunan annesi yanında kalmak amacıyla tarafına verilen aile ikamet izinleri uyarınca Türkiye’de ikamet ettiği anlaşılan davacı tarafından, aile ikamet izni süresinin dolacak olması nedeniyle kısa dönem ikamet izni verilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu, bu başvurunun, davacı hakkında Ç-114 tahdit kaydıyla 1 yıl süreli yurda giriş yasağı olduğu, bu sebeple amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak ülkemize gelmesi gerektiğinden bahisle 04/09/2015 tarihli işlemle reddedildiği görülmekle birlikte;

…dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerden, davacı hakkındaki yurda giriş yasağının 18/04/2013 tarihinde kaldırıldığı ve 16/04/2013 tarihinde özel meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen davacıya 02/06/2015 tarihine kadar geçerli aile ikamet izni verildiği anlaşıldığından, işlem tarihi itibarıyla davacı hakkında yurda giriş yasağı bulunmadığı açıktır. Bu itibarla, “davacı hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu” yolundaki davalı idare iddiası, dava konusu işlemin sebep unsuru olarak kabul edilemeyeceği gibi aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmak isteyen davacının, ilgili valiliğe ikamet izin başvurusunda bulunmasına yasal bir engel de olmadığından, amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak ülkemize gelmesi şartının aranamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının kısa dönem ikamet izni başvurusu açısından Kanun’da aranan diğer şartlar yönünden değerlendirme yapıldıktan sonra işlem tesis edilmesi gerekirken, kısa dönem ikamet izni başvurusunun, davacı hakkında 1 yıl süreli yurda giriş yasağı olduğu ve bu sebeple amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak ülkemize gelmesi gerektiğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”(Danıştay Kararı – 10. D., E. 2016/938 K. 2021/4947 T. 20.10.2021)

MEŞRUHATLI VİZENİN ALINMASI KONUSUNDA AVUKATA SOR

Meşruhatlı vize nasıl alınır ve Yabancılar Hukuku Avukatına Soru Sor“Meşruhatlı vize nasıl alınır” için yapılması gerekenler en sık sorulan sorulardan olduğundan hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Meşruhatlı vize alınabilmesi açısından kararların Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Meşruhatlı vize talebinin reddi, Türk vatandaşlığının kazanılması işleminin reddi, İkamet izni başvurusunun reddi, çalışma vizesi talebinin reddi vb durumlarda yapılması gerekenler hususunda uzman avukatlar için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmeye öncelik vermektedir. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır.

Yabancılar Hukuku kapsamında meşruhatlı vize alınması, Türk vatandaşlığının kazanılması, ikamet izni başvurusunun reddi, kararların tanınması ve tenfizi, mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

MEŞRUHATLI VİZE NASIL ALINIR Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap