Pendik yabancılar hukuku avukatı olarak, yabancı ülkede yaşayan vatandaşların ve yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’deki tüm hukuki uyuşmazlıklarını çözmekteyiz. Pendik yabancılar hukuku avukatı olarak Türk vatandaşlığının kazanılması, Sınır Dışı – Deport kararına itiraz ve dava, İdari Gözetim kararına itiraz, Deport Kaldırma, Boşanma ve Aile hukuku, Miras Hukuku, Yurt Dışı Tahditleri ve Tahdit Kodları, milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, aleyhe verilen kararların kaldırılması ve itiraz edilmesi süreçlerine ilişkin hukuki hizmetler vermekteyiz.

DEPORT KALDIRMA, DEPORT KARARINA İTİRAZ VE DAVA KONULARINI   HEMEN AVUKATA SOR 

YABANCILAR HUKUKU NEDİR?

Yabancılar Hukuku Türkiye’de bulunan yabancıların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku kapsamı itibariyle esasında oldukça geniştir. Ancak yine de bir liste halinde yabancılar hukukunun kapsamı aşağıdaki gibi belirtilebilir:

 • Yabancıların Türkiye’ye giriş, kalış ve çıkış işlemleri
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izni alması ve çalışma hakları
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi ve tapu işlemleri
 • Yabancıların Türkiye’de evlat edinme, evlenme, boşanma, miras ve nafaka gibi aile hukuku konuları
 • Yabancıların Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapması ve vatandaşlık kazanması veya kaybetmesi
 • Yabancıların Türkiye’de uluslararası koruma talep etmesi ve mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma veya geçici koruma statüleri
 • Yabancıların Türkiye’de doğrudan yatırım yapması ve yatırım teşvikleri
 • Yabancıların Türkiye’de vergi, harç, sigorta ve sosyal güvenlik yükümlülükleri
 • Apostil Şerhi
 • Mavi Kart Başvurusu
 • Turkuaz Kart Başvurusu
 • Deport Kararı
 • Deport Kaldırma

Yabancıların Türkiye’deki iş ve işlemleri temel olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ekseninde yapılmaktadır. Alanında uzman bir deport avukatından yardım alarak bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI

Pendik yabancılar hukuku avukatı,  göç hukuku, oturum izinleri, vize başvuruları, vatandaşlık işlemleri, aile birleşimi, çalışma izinleri ve benzeri konularda uzmanlaşmış bir avukattır Pendik yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’deki hukuki haklarını korumak, yasal süreçlerde rehberlik etmek ve çeşitli göç ve vatandaşlık işlemlerine yardımcı olmak gibi konularda hizmet sunarlar.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Pendik yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye’deki hukuki haklarını korumak ve çeşitli yasal süreçlerde rehberlik etmek amacıyla çeşitli hizmetler sunarlar. Pendik yabancılar hukuku avukatının sunduğu hukuki hizmetlerden bazıları ise;

 • Göç Hukuku Danışmanlığı: Pendik yabancılar hukuku avukatı, Türkiye’de ikamet, oturum izni, vize başvuruları ve göçmenlikle ilgili diğer yasal süreçler hakkında danışmanlık sağlar. Bu süreçlerdeki belge ve prosedürlerle ilgili müvekkillerine bilgi verir ve gereken adımları atmalarına yardımcı olurlar.
 • Oturum İzinleri ve Vize Başvuruları: Pendik yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerinin Türkiye’de oturum izni almak veya vize başvurusu yapmak için gereken belgeleri hazırlamalarına ve başvuru sürecini yönetmelerine yardımcı olur. Pendik yabancılar hukuku avukatı ayrıca, vize reddi durumunda itiraz süreçlerinde destek sağlarlar.
 • Vatandaşlık Başvuruları: Pendik yabancılar hukuku avukatı, Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı uyruklu bireylere yol gösterir, gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve vatandaşlık başvuru sürecini yönetir.
 • Aile Birleşimi İşlemleri: Pendik yabancılar hukuku avukatı, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu bireylerin aile birleşimi başvurularıyla ilgili danışmanlık sağlar. Pendik yabancılar hukuku avukatı bu süreçte gereken belgelerin toplanması, başvuru formunun doldurulması ve başvuru sürecinin takibi gibi adımlarda yardımcı olur.
 • Çalışma İzinleri: Pendik yabancılar hukuku avukatı, Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu bireylere danışmanlık sağlar. Bu süreçte gereken belgelerin hazırlanması, başvuru sürecinin yönetilmesi ve gerekli mercilerle iletişimin sağlanması gibi konularda destek sunar.
 • Yasal Temsil: Pendik yabancılar hukuku avukatı, yabancı uyruklu bireyleri Türkiye’de yasal süreçlerde temsil ederler. Pendik yabancılar hukuku avukatının hukuki hizmet verdiği süreçler arasında mahkemelerde dava açma, hukuki anlaşmazlıkların çözümü, mülkiyet hakkıyla ilgili konuların takibi gibi durumlar bulunabilir.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Ülkemize hem jeopolitik konumu, sürekli göç alıyor olması ve sosyo-ekonomik sebeplerle birçok yabancı ülke vatandaşı ülkemize yerleşmekte ve vatandaşlık başvurularında bulunmaktadır. Son zamanlarda Yabancılar hukuku alanındaki uyuşmazlık sayısında yüksek artış yaşanmaya başlamıştır. Bu durum yabancılar hukuku avukatını daha önemli hale getirmiştir. Pendik yabancılar hukuku avukatı olarak yabancı uyruklu kişilerin karşılaşacağı tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerçek sonuçların ortaya çıkması ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmaktayız.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Pendik yabancılar hukuku avukatı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakmaktadır. Pendik yabancılar hukuku avukatı nitekim, belli konularda da arabuluculuk veya danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Yabancıları, bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanları ilgilendiren her türlü dava ve iş, yabancılar hukukunun kapsamındadır. Bunlar özellikler şunlardır:

 • Vatandaşlık Alma İşlemi
 • Evlilik Yolu İle Vatandaşlık Alma
 • Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Alma
 • Oturma (İkamet) İzni Alma İşlemi
 • Oturma İzni Uzatma
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmaları
 • Oturma İzni İptali
 • Oturma İzninin İptaline İtiraz
 • Çalışma İzninin İptaline İtiraz
 • Apostil Şerhi
 • Mavi Kart Başvurusu
 • Sınır Dışı Kararına İtiraz
 • İdari Gözetim Kararına İtiraz
 • Tahdit Kodları
 • Tahdit Kodlarının Kaldırılması Davası
 • İkamet İzni Başvurusu
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Turkuaz Kart
 • Vize İhlali Cezası
 • Deport Kararı
 • Deport Kaldırma

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ELDE EDİLİR?

Bu hususta vatandaşlığın nasıl kazanıldığına dair yazıya bakılabilir. Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile kazanılabilir.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b) İyi ahlak sahibi olmak,
c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
d) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak gibi
şartlar aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

SINIR DIŞI KARARI İTİRAZ DAVASI

Sınır Dışı – Deport kararı, Göç İdaresi Müdürlüğü veya yabancının yaşadığı il valiliği tarafından verilir.

Hakkında Deport-Sınır dışı kararı alınan ilgili işleme karşı kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesinde deport kaldırma-sınır dışı kararına yabancılar hukuku avukatı ile itiraz iptal davası açarak kaldırılabilir. Deport kaldırma davası açılması halinde dava süresince, yabancı sınır dışı edilmez. Deport kaldırma konusunda daha detaylı bilgi için deport avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Deport kararına karşı itiraz, deport kaldırma davası açılmalıdır. İlgililerin süresi içerisinde yetkili idare mahkemesinde deport kaldırma davası açmaları gerekmektedir. Bu konuda alanında uzman bir deport avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararı itiraz davası,deport kaldırma davası, deport kararını veren valiliğe karşı açılır. Dolayısıyla, deport kaldırma davasında, yetkili ve görevli mahkeme kararı veren valiliğin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Deport kaldırma davasında, idare mahkemesine başvurulabilecek süre kararın tebliğinden itibaren 7 gündür. Sınır dışı kararı itiraz, deport kaldırma davasında işlemin iptaline ilişkin açılacak davada, mevzuatımızda mahkemenin 15 gün içinde karar vereceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Fakat genel uygulamada deport kaldırma davasında bu süre 4-6 ay arasında olduğu görülmektedir. Mahkemenin deport kaldırma davasında verdiği karar kesindir, dolayısıyla istinaf veya temyize başvurulamaz. Ancak, deport kaldırma davasının reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuruda bulunabilmektedir.

Bir kişinin deport edilmesi için belli başlı deport sebepleri vardır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa  6458 sayılı kanuna göre aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

 • İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkûm edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Yukarıda sayılan kişilerden olup olmadığınız konusunda deport avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. Çünkü;

Deport avukatı, deport davalarında tecrübeli, deport kaldırma konusunda uzman olan avukatlardır. Deport avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, deport kaldırma davasında savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Deport alanında çalışan deport avukatı, deport kurallarına ve süreçlerine hâkim bir anlayışa sahiptir.

Deport avukatı, deport hukukuyla ilgili davalara odaklanmış ve bu alanda deneyim kazanmış avukatlardır. Deport avukatı deport hukukuyla ilgili davalara odaklanarak uzmanlık geliştirirler. Deport avukatı, deport kanunlarına hâkim olarak müvekkillerini temsil eder ve deport avukatı müvekkillerine sürecin her aşamasında yardımcı olur. Deport avukatı, sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olan müvekkillerinin haklarını korumakla yükümlüdür. Deport avukatı davanın tüm aşamalarında müvekkilini temsil ederler ve hukuki sürecin yönetimini üstlenirler. Deport avukatları, deport işlemleri sırasında yada deport kaldırma işlemleri esnasında ortaya çıkabilecek hatalardan kaynaklanan hak kayıplarını engellemeye çalışarak, yabancıların potansiyel mağduriyetlerini önlemeye çaba gösterirler.

Deport avukatı, yabancıların haklarını savunmak ve yasal süreçlerde onları temsil etmek amacıyla deport kararlarına karşı hukuki mücadelede yer alan avukatlardır.

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRMA DAVASI

Haklarında yurda giriş yasağı konulmuş olan kişiler söz konusu tahdit kararına karşı kaldırılması talepli dava açmaları gerekmektedir. Bu konuda tahdit kodlarının kaldırılmasına ilişkin yazımız incelenebilir. Bu konuda detaylı bilgi almak için deport avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

YABANCILARIN HAKLARI NELERDİR?

Türkiye’deki yabancıların hakları, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Pendik yabancılar hukuku avukatı bu kanun çerçevesinde müvekkilinin haklarını savunmaktadır. Bu kanun, yabancıların Türkiye’ye giriş, çıkış, vize, ikamet, çalışma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Yabancıların hakları, ayrıca uluslararası insan hakları belgeleri ile de korunmaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi3, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi önemli insan hakları belgelerine taraf olmuştur. Bu belgelerde yer alan haklar, yabancılara da tanınmaktadır.

Türkiye’deki yabancıların hakları şu şekilde sıralanabilir:

 • Giriş ve çıkış hakkı: Yabancılar, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapmak için geçerli bir pasaport veya seyahat belgesi ve vize sahibi olmalıdır. Vize almak için gerekli şartlar ve süreler ülkelere göre değişmektedir. Bazı ülke vatandaşlarına vize muafiyeti veya elektronik vize uygulanmaktadır.
 • İkamet hakkı: Yabancılar, Türkiye’de kalmak için ikamet izni almalıdır. İkamet izni türleri şunlardır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve geçici koruma statüsü. İkamet izni almak için gerekli şartlar ve süreler ikamet izni türlerine göre değişmektedir.
 • Çalışma hakkı: Yabancılar, Türkiye’de çalışmak için çalışma izni almalıdır. Çalışma izni türleri şunlardır: belirli süreli çalışma izni, belirsiz süreli çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai çalışma izni. Çalışma izni almak için gerekli şartlar ve süreler çalışma izni türlerine göre değişmektedir. Bazı yabancılara çalışma izni muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Eğitim hakkı: Yabancılar, Türkiye’de eğitim alabilirler. Yabancılara eğitim veren kurumlar şunlardır: resmi veya özel okullar, üniversiteler, meslek kursları, dil kursları vb. Yabancılara eğitim veren kurumların kayıt şartları kurumlara göre değişmektedir.
 • Sağlık hakkı: Yabancılar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Yabancılara sağlık hizmeti veren kurumlar şunlardır: resmi veya özel hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri vb. Yabancılara sağlık hizmeti veren kurumların ücretleri kurumlara göre değişmektedir. Bazı yabancılara sağlık sigortası zorunluluğu veya muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Sosyal güvenlik hakkı: Yabancılar, Türkiye’de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilirler. Yabancılara sosyal güvenlik hizmeti veren kurumlar şunlardır: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb. Yabancılara sosyal güvenlik hizmeti veren kurumların şartları kurumlara göre değişmektedir. Bazı yabancılara sosyal güvenlik anlaşması veya muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Diğer haklar: Yabancılar, Türkiye’de diğer hak ve özgürlüklerden de yararlanabilirler. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: mülkiyet hakkı, evlenme hakkı, boşanma hakkı, velayet hakkı, miras hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü vb. Bu hak ve özgürlüklerin kullanımı için gerekli şartlar ve sınırlamalar kanunlarla belirlenmiştir.

YABANCILAR HUKUKU DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Yabancılar hukukunda görevli mahkemeleri saymak gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında, tanıma veya tenfiz talebinin yapıldığı yer asliye mahkemesi
 • Yabancıların Türkiye’de işledikleri suçlarda, suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesi
 • Yabancıların Türkiye’de açtıkları veya açılan ticari davalarında, dava konusunun niteliğine göre asliye ticaret mahkemesi veya asliye hukuk mahkemesi
 • Yabancıların Türkiye’de açtıkları veya açılan aile hukuku davalarında, dava konusunun niteliğine göre aile mahkemesi veya asliye hukuk mahkemesi

YABANCILAR TÜRKİYE’DE HANGİ MESLEKLERİ İCRA EDEBİLİRLER?

 • Kanunlarda öngörülen yasak meslekler dışında yabancılar, hukuka ve ahlaka uygun tüm meslekleri icra edebilirler. Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler şunlardır:
 • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 • Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 • Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 • Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 • Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 • Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.)
 • Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 • Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince)
 • Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ

Pendik yabancılar hukuku avukatı ücreti, dava konusu işin niteliği, işin süresi, avukat tarafından harcanacak emek ve avukatın mesaisi gibi değişkenler göz önünde bulundurularak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan miktarlardan az olmamak üzere belirlenir. Avukatlık ücreti neye göre belirlenir sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Belirttiğimiz üzere avukat ücreti işin niteliğine ve harcanacak emek ve mesaiye göre müvekkil ile avukat arasında tarife doğrultusunda serbestçe belirlenmektedir.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI RANDEVU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Online randevu alarak hukuki durumunuzu netleştirebilirsiniz. Randevu için tıklayınız.

EN İYİ PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATI NASIL BULUNUR?

Yabancılar Hukuku davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın tüm mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir.

Bir avukat seçerken yapılacak ön görüşmelerde dikkat edilecek husus avukatın kesin kazanırız gibi yorumlarda bulunup bulunmadığıdır.

Başarılı ve Tecrübeli bir avukat bu kelimeleri kullanmaktan kaçınır. Önemli olan ön görüşmede avukatın dava konusu iş ve işlemler hakkında gerekli bilgilendirmeyi tam ve eksiksiz yapmış olmasıdır. Dava öncesinde ve sırasında mahkemeye ne kadar bu haklılığı kabul ettirecek somut delil, belge ve tanıkları sunabildiğinizdir.

Doğru avukatı bulma yolunda sizin de hukuki sorununuza bakıp hiçbir zaman bu davayı kesin kazanırız, kazanmalıyız duygusundan arınmanız olacaktır. Bu dava aşamasında müvekkillerin hata yapmasına veya avukatı yanlış yönlendirmesine sebep olabilir.

Avukatın Uzmanlığını Anlama: Her avukat ve avukatlık büroları, firmaları hukuk konusunda aynı eğitimleri alsa da kendini uzmanlaştırdığı bir alana doğru yönelmiştir. Avukat Abdullah Enes Baltacı ve Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede Öncü bir hukuk bürosudur. Nitekim hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI ‘nın  Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. Pendik iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

PENDİK YABANCILAR HUKUKU AVUKATIMIZ

Yabancılar Hukuku Avukatımız aynı zamanda Alman vatandaşı olup Marmara Üniversitesinden mezun olan Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Pendik Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip01 etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

Almanya Büromuz için iletişim bilgilerimiz :

Almanya-Köln iletişim    : +905079068733

Şu konularda hizmet almak için arayın:

 • yabancılar hukuku avukatını deport kaldırma işlemleri için arayabilirsiniz.
 • yabancılar hukuku avukatı sınır dışı kararına itiraz etmektedir.
 • yabancılar hukuku avukatı Pendik ve Pendik geri gönderme merkezinde hizmet vermektedir.
 • yabancılar hukuku avukatını oturma izni için arayabilirsiniz.
 • yabancılar hukuku avukatını çalışma izni için arayabilirsiniz.
 • yabancılar hukuku avukatını vatandaşlık kazanma işlemleri için arayabilirsiniz.
 • yabancılar hukuku avukatını yurt dışı tahdit konusu için arayabilirsiniz.
 • yabancılar hukuku avukatını ç 141 tahdit kodu için arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap