Yurt dışında kalış süresi yetersizliğinden kazanılan dava sonrası yine aynı gerekçe ile ret kararı verilmiş ve yargı kararı uygulanmamıştır.

İlk davada “Hal böyle olunca yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomaya denklik verilmesi talebinin, davacının durumuna göre tamamlama eğitimine veya seviye tespit sınavına tabi tutulmaksızın “sırf” davacının yurtdışında bulunma süresinin yetersiz olduğundan bahisle “tamamen” reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” Şeklinde karar verilmişti.

Aşağıda sunulan kararda ise üniversite görüşünün yargı kararı üstünde tutulmasının hukuka aykırı olduğu ve ilk yargı kararına uyularak müvekkil hakkında tamamlama eğitimine veya seviye tespit sınavı kararlarından birinin alınmasının zorunluluk olduğu ortaya konulmuştur.

Bu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

Yurt dışında kalış süresinden ret + YÖK’ün Yargı Kararını uygulamaması – Mahkeme Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap