Denklikdiploma denklik

Diploma denklik başvurusu belirlenen evraklar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) kurumlarına yapılmaktadır. Bu makalemiz yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denkliği ile ilgili konuları içermekte olup lise denkliği ve diğer derecelerin denklikleri ile ilgili değildir.

Diploma Denklik Belgeleri Nelerdir?

Diploma Denklik Belgeleri Nelerdir?Mezuniyet Tanıma Belgesi – MTB Nedir ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu veya programından mezun olan adayın mezun olduğunu gösteren ancak Diploma Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgedir. Dolayısıyla mezuniyet tanıma belgesi denklik belgesi yerine geçmez.

Mezuniyet Tanıma Belgesi Nasıl Alınır ?

Tanıma ve Diploma Denklik başvurusunda gerekli olan belgeler temin edildikten sonra http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru internet adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması akabinde YÖK denklik dairesinden alınır.

Diploma Denklik Belgesi Nedir ?

YÖK diploma denklik belgesi ile ÜAK tarafınadn verilen Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Denklik Belgesi diploma denklik belgeleridir. yurtdışındaki üniversite ya da diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’de kullanılabilmesi için YÖK’ten alınması gereken belgedir. Denklik eşdeğerlik anlamında yurt dışı eğitimin kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Okul Tanıma Belgesi Nedir ?

“Tanıma”, yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve ilgili yükseköğretim programının da akademik derece vermeye yetkili bir program olarak kabul edilmesi; yani söz konusu kurumun ve programın resmi olarak tanınmasıdır. Bu kapsamda YÖK tarafından verilen belgedir. Okul tanıma yazısı olarak da adlandırılmaktadır. Okul Tanıma Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden ve herhangi bir hizmet bedeli ödenmeksizin alınabilmektedir.

Diploma Denklik İle İlgili Tanımlar Nelerdir?

Diploma Denklik İle İlgili Tanımlar Nelerdir?Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi – SYBS Nedir ?

YÖK’ün reddetmediği ancak doğrudan diploma denklik vermediği dosyalar hakkında sınav, staj, ders tamamlama gibi aldığı kararların bütünüdür.

İlmi Hüviyet Sınavı Nedir ?

Denklik işlemleri neticesinde YÖK tarafından verilen karar ile üniversiteler tarafından yapılan sözlü, yazılı veya pratik şekilde uygulanan sınavdır. Bu sınav STS yerine geçiyor diyebiliriz.

Yapılandırılmış Klinik Sınav Nedir ?

Tıp bölümlerinden mezunların diploma denklik başvurusu sonucu haklarında alınan karar gereği üniversiteler tarafından yapılan klinik bilgi ve becerilerini ölçen sınavdır. Tıp bölümü için yapılan STS diyebiliriz.

Bilim Alanı Danışma – BAD Komisyonu Nedir ?

Önceki adı alt komisyon olan bu komisyon genel olarak temel alanlardaki profesörlerden oluşmakta ve dosyaları esastan değerlendirmektedir. Denklik sürecinin mutfağı diyebiliriz. Dosyaların gerekçesini BAD komisyonu oluşturmaktadır.

YÖK Akreditasyon Kuruluşları Nedir ?

Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarıdır. Örnek: YÖDAK

YÖK’ün Kabul Ettiği Sıralama Kuruluşları Nelerdir ?

YÖK’ün denklik işlemlerinde üniversitelerden alınan diplomaları değerlendirirken dikkate aldığı dünya üniversite sıralamaları bulunmaktadır. Bu sıralamayı birçok kurum oluştursa da YÖK 5 kurumu yetkili saymaktadır. Bu kurumların hangileri olduğuna YÖK’ün Kabul Ettiği Sıralama Kuruluşları yazımızdan ulaşabilirsiniz.

AKTS Nedir ?

Avrupa kredi transfer sistemi anlamına gelir. YÖK diploma denklik işlemleri transkripte yer alan AKTS üzerinden yapılmaktadır.

Açık öğretim Nedir ?

Üniversitelerde birebir ya da uzaktan öğretim haricinde, mekan farketmeksizin iletişim araçları kullanılarak yapılan eğitim-öğretim türüdür.

Uzaktan Öğretim Nedir ?

Üniversitelerdeki eğitim faaliyetlerinin, günümüz teknolojileri kapsamında gerçekleştirilmek üzere öğrenci ile eğiticilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak eşzamanlı biçimde teorik derslerin verildiği mekandan bağımsız yürütüldüğü eğitim-öğretim türüdür.

Diploma Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Diploma Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?YÖK’ün tanıdığı üniversite ya da yükseköğretim kurumlarından mezun olan aday diploma denklik başvurusunda gerekli olan belgeleri (http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa ) temin ettikten sonra online başvuru yapabilir.  Denklik başvurucusu isterse YÖK’ün resmi sitesinden, isterse de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. YÖK tarafından yürütülen inceleme süreçleri sonrasında ise diploma denklik belgesi alınır.

Önlisans, lisans ve yüksek lisans denklik başvurusu

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversite yada yükseköğretim kurumundan önlisans lisans veya yüksek lisans programından mezun olan diploma denklik başvurucuları http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa  adresinden  temin ettikleri belgeleri online olarak başvuru linki üzerinden kimlik bilgilerini, eğitim bilgilerini sisteme girer ve ilgili dosyaları sisteme yükler.  Başvuru sahibi başvurusunu tamamladıktan sonra başvuru formunu yazdırır. Başvuru evrakları ile birlikte 15 iş günü içerisinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurur. Kesin başvuru işleminden sonra orijinal evraklar kendisine teslim edilerek diploma denklik süreci başlatılır.

Doktora Denklik Başvurusu

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınan Doktora ya da Sanatta Yeterlilik Ünvanlarının değerlendirilmesine ilişkin yapılan denklik başvurusudur. Bu kapsamda aday e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden TC Kimlik/YU Numarası ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak “Yurtdışı Unvan Denklik Başvuru İşlemi (Doktora/Sanatta Yeterlik)” e-Devlet hizmeti üzerinden elektronik ortamda aşağıda belirtilen “İstenen Belgeler” de yer alan bilgi ve belgeler ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına yapacaktır.

Doçentlik ve Profesörlük Denklik Başvurusu

Doktora ünvanı, sanatta yeterlilik için bir süre çalışıldıktan veya tıpta uzmanlık ünvanını kazandıktan sonra yabancı ülkelerde Doçentlik veya Profesör unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması amacıyla yaptığı işlemdir.

Profesörlük ya da Doçentlik Denkliğinin alınması için başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Diploma Denklik Başvuru Evrakları Nelerdir?

Diploma Denklik Başvuru Evrakları Nelerdir?YÖK Diploma Denklik Evrakları

Denklik başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için istenen evrakların doğru tespit edilip sunulması gerekir. Aksi taktirde istenen belgelerden herhangi birinin sunulamaması başvuru sonucunun süresini uzatabilmektedir. İstenen belgeler https://denklik.yok.gov.tr/ sayfasında yazmaktadır.

Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik ve Doktora Denklik Başvuru Evrakları Nelerdir ?

Sanatta Yeterlilik ya da Doktora Denklik Başvurusu İçin İstenen belgeler şunlardır;

 • Başvuru Formu (E-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonlandırıldıktan sonra oluşan Başvuru Formunun çıktısı alınacak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecek.)
 • Rıza Beyanı (ÜAK’ın web sayfasındaki örnek Rıza Beyanı eksiksiz olarak doldurularak sisteme yüklenecek ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecek.)
 • Akademik Özgeçmiş Formu (ÜAK’ın web sayfasındaki örnek Akademik Özgeçmiş Formu eksiksiz olarak doldurularak sisteme yüklenecek.)
 • Okul Tanıma Belgesi aslı
 • Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasının aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı Tercümesi. (Diploma aslının A4 boyutunda fotokopisi) ® Doktora/Sanatta Yeterlik diploma aslı olmadan, geçici mezuniyet belgesi ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 6. Önceki eğitim yurtdışında tamamlanmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış diploma denklik belgesinin fotokopisi
 • Yüksek lisansla birleştirilmiş Doktora başvuruları için Doktora yapılan Üniversiteden alınan doğrudan veya bütünleşik doktora yapıldığına dair yazının aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi
 • Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden Transkript aslı ve Türk noteri veya Türk Dış temsilciliklerince onaylı Tercümesi. Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan üniversitenin transkript vermemesi durumunda, doktora/sanatta yeterlik yapılan üniversiteden transkript verilmediğine dair alınan yazının aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi. (Transkript aslının fotokopisi) ® e-Transkriptler, Online, Copy, renkli fotokopi şeklinde olan transkriptler kabul edilmemektedir.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik diplomasına esas teşkil eden doktora/sanatta yeterlik Tezi
 • Tez Kapağının ve Tez Özeti kısmının Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı Tercümesi. ® Bazı ülkelerde tezin birden fazla dilde yazıldığı durumlar olabilmektedir. Tez birden fazla dilde yazılmış ise tüm dillerde yazılan tezlerin ve duruma ilişkin gerekli açıklamaları içeren dilekçenin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Türkiye’de Doktora/Sanatta Yeterlik kabul için aranan yabancı dil yeterliliğinin sağlandığına ilişkin Yabancı Dil Belgesinin aslı veya Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı örneği. ® Doktora/Sanatta Yeterlik eğitim dili Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen dillerden herhangi birisi ise bu belge istenmez. ÜAK’ın web sayfasında “Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller” bilgisine ulaşılabilir.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik diploması Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir üniversite ile ortak doktora/sanatta yeterlik programı protokolü neticesinde alındıysa bunu belgeleyen bir yazı.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluştan burs alındıysa bunu belgeleyen bir yazı.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluş tarafından görevlendirme yapıldıysa bunu belgeleyen bir yazı.
 • Türk vatandaşları için, Doktora/Sanatta Yeterlik öğrenimi sürelerinde kullanılan Pasaportların kimlik bilgisi dahil işlem gören sayfalarının okunaklı fotokopileri, ikamet izin belgesi ile oturum kartlarının fotokopileri (veya ikameti sağlayan vize belgesi) ® Pasaport kayıp veya imha edilmiş ise resmi makamlardan alınmış bilgi ve belgeler ile duruma ilişkin gerekli açıklamaları içeren dilekçe.
 • Türk vatandaşları için, Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan döneme ait bütün Yurtdışı Giriş Çıkışlarını gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınmış ıslak imzalı belge ve/veya eDevlet çıktısı. Doktora/Sanatta Yeterlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmış ise, ayrıca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Müdürlüğü’nden alınan belgenin aslı.
 • Yabancı uyruklular ile biri Türk vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın birden çok vatandaşlığı bulunan başvuru sahipleri için, doktora/sanatta yeterlik yapılan ülkede asgari, usul ve esaslarda öngörülen süre kadar bulunulduğunu gösterir bir belgenin aslı ve Türk noteri veya Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti ve tercümesi, ayrıca yabancılar için pasaportlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopileri ve varsa resmi kurumlarca verilen çalışma izni, ikamet izni vb. belgelerin fotokopisi. ® Doktora/Sanatta Yeterlik yapılan tarih aralığında kullanılan birden fazla vatandaşlığa ait tüm pasaportların fotokopileri yüklenmelidir.
 • Sanatta Yeterlik başvurusunda bulunan adayların, sanatta yeterlik eğitimine ilişkin afişler, resital çalışmaları, plaklar, elektronik kayıtlar, posterler ve benzeri çalışmaları. Bu çalışmalar ikişer nüsha halinde taşınır bellek vb. ortamlarda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na teslim edilir.

Denklik Ne kadar Sürer?

Denklik Ne kadar Sürer?Diploma denklik başvurusu başvurulan bilim alanı, istenen belgeler ve eğitim alınan ülkeye göre değişiklik gösterir. Denklik başvurusu sonucu istenen belgelerin doğru sunulup sunulmadığına ve eğitimin teyidine göre de değişmektedir. Aday belgeyi yanlış sunması durumunda başvuru işlemi donmaktadır. Başvurunun doğru yapılması durumunda diploma denklik başvurusu daha kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

YÖK Denklik Ne kadar Sürer ?

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan mezun olan önlisans lisans veya yüksek lisans programı mezun olan aday istenen belgeleri doğru sunması durumunda ortalama 3-6 ay içinde denklik başvurusu sonuçlanır.

Doktora Denklik Ne Kadar Sürer ?

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir üniversite ya da yükseköğretim kurumundan alınan doktora ünvanı ile /sanatta yeterlilik ünvanlarının değerlendirilmesine ilişkin yapılan denklik başvurusunda bulunan adayın istenen belgeleri doğru sunması durumunda  2-6 ay arasında sonuçlanmaktadır.

YÖK Diploma Denklik Başvurusu Nereden Takip Edilir?

YÖK Diploma Denklik Başvurusu Nereden Takip Edilir?Yök Diploma Denklik başvurusunda bulunan aday denklik sürecini https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu-sorgulama adresinden takip edebilir. Konuyla ilgili olarak e-devlet üzerinden görülen yazıların ne anlama geldiğini E-Devlette Görülen Dosya Durumu Yazıları Ne Anlama Geliyor başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Denklik Belgesi Nasıl Alınır?Online başvuru sonrası evrak teslimi adımlarını takip edip başvuruda bulunan kişinin YÖK tarafından yürütülen inceleme süreçleri sonrasında başvurusunun olumlu olması durumunda YÖK veya ÜAK’a başvurarak diploma denklik belgesi alınabilir.

Üniversitelerin ya da Programların YÖK Tarafından Tanınması

Üniversitelerin ya da Programların YÖK Tarafından Tanınması Bir üniversitenin YÖK tarafından tanınması için gereken şartlar şunlardır ;

 • Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmiş olması,
 • Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından tanınıyor olması,
 • Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumu olması.

Bu şartların birini sağlamayan bir üniversitenin tanınması için şu hususlara bakılır;

 • Fakülte, program, anabilim dalı, bilim dalı yapılanmalarının Türk yükseköğretim sisteminde bulunan temel esasları sağlıyor olması.
 • Bünyesinde en az üç fakülte ve bir lisansüstü eğitim veren enstitünün mevcut olması.
 • Programlarının Türkiye’deki muadil programların akademik kadro yeterliklerini karşılıyor olması.
 • ç) Programlarının eğitim sürelerinin, örgün veya uzaktan eğitim türünde olmasının ve AKTS karşılıklarının Türkiye’deki benzer programlar ile uyumlu olması.
 • Kurum ve programlara ilişkin bilgiye ulaşılabilecek açık mekanizmaların mevcut olması.
 • Akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinin tam ve anlaşılır olması.
 • En az bir dönem mezun vermiş olması.

İstenen 3 şartı sağlamasına rağmen, şu durumlardan biri varsa üniversite YÖK tarafından tanınmaz ve denklik başvurusu reddedilir;

 • İlgili yükseköğretim kurumunun veya programının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerle bağlantısının 2547 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesi çerçevesinde tespit edilmiş olması,
 • Vermiş olduğu eğitimin Türkiye’de kabul edilebilecek standartların altında olduğunun veya ilgili program mezunları için kabul edilen yeterlikleri sağlamadığının ve SYBS ile telafisinin ise süre ve kredi bakımından Türkiye’deki ilgili programdaki asgari eğitim süresinin ve kredisinin %50’sinden fazlasını gerektirmesi,
 • İlgili yükseköğretim kurumunun sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin tespit edilmiş olması.

Diploma Denklik Başvurularının İncelenmesi Nasıl Yapılır?

Diploma Denklik Başvurularının İncelenmesi Nasıl Yapılır?YÖK’ün tanıdığı üniversite ya da bölümden mezun olarak yapılan başvurular şu esaslara göre incelenir;

 • Belgelerin orijinal olup olmadığı ve başvuran kişiye ait olup olmadığı,
 • Eğitim alınan ülkeye giriş-çıkışı ile pasaport bilgilerinin doğruluğu,
 • Mezuniyet tanıma belgesi başvurusunda yine YÖK’ün okulu tanıyıp tanımaması
 • Alınan diploma ve transkripteki programın asgari süre, kredi ve kazanımlar açısından Türk yükseköğretim sistemine eşdeğerliği,
 • Diploma alınan bölümün aynısı yada benzerinin Türk eğitim sisteminde olup olmadığı ve eşdeğerliği, ,
 • Unvan ile ilgili konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesine uygunluk

Kişinin sunduğu tüm belgeler Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelendikten sonra bir ön inceleme raporu hazırlanır.

Ön inceleme raporunu inceleyen komisyonun gerekli gerekli görürse belgelerin gerçek olup olmadığı, eğitimin türü, niteliği ve düzeyi konularında, belge teyidi ile bilgi-belge isteyebilir.

Sınavsız Denklik Alma Şartları Nelerdir ?

En çok merak edilen sorulardan biri de sınavsız denklik alınabilir ? olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖK Denklik Yönetmeliği’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun olan şu başvurulara sınav, staj veya ders tamamlama uygulanmadan doğrudan diploma denklik belgesi verilir:

 • Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden alınan diplomalara,
 • Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl ilgili yükseköğretim kurumunun aynı programına kayıt yaptıranların diplomalarına,
 • uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlara sahip yükseköğretim kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlayanların diplomalarına,
 • ÖSYS Klavuzunda yer alan ya da Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde ÖSYM’nin yükseköğretime geçiş için aradığı asgari şartları karşılamış olan ve (c) bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçip öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlayanların diplomalarına.
 • Son olarak yukarıdaki maddeler dışında Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, teorik ve uygulamalı dersler staj ve projeler bakımından yeterliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya alt komisyon (Bilim Alanı Danışma komisyonu) ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak kabul edilmesi halinde SYBS uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır.

Denklik Başvurusunun Reddedilme Şartları Nelerdir?

Denklik Başvurusunun Reddedilme Şartları Nelerdir?Denklik başvurusunda bulunan adayların başvuruları bazı gerekçelerle reddedilmektedir. Sıklıkla karşılaştıklarımız ret gerekçeleri ;

 • Mezun olunan okulun tanınmaması
 • İlgili bölümün Türkiye’de karşılığının olmaması,
 • Alınan eğitimin dilinin Türkçe olması,
 • Mevzuata veya akademik teamüle ve mevzuata aykırı yatay ve dikey geçiş,
 • Eğitim görülen ülkede yetersiz kalış süresi ve eğitimin niteliğindeki yetersizlikler ,
 • Eğitimin uzaktan eğitim olması,
 • Yurt dışı yükseköğretim kurumunun FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olması

 YÖK Denklik Başvurusunun Reddi

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan mezun olan Önlisans Lisans veya yüksek lisans programı mezun olan adayın yapmış olduğu denklik başvurusunun yukarıda bahsedilen gerekçelerle reddedilmesidir. Başvurunun reddedilmesi üzerine adaylar kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde YÖK’e karşı dava açma hakkına sahiplerdir.

YÖK denklik başvurusu şu durumlarda reddedilir;

 • YÖK’ün tanımadığı bir okuldan mezuniyet durumunda denklik başvurusu reddedilir. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulur.
 • İlgililerin, uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları incelemeye tabi tutulur.
 • Denklik istenen programının, düzeyi, alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde başvuru talebi reddedilir.
 • Eğitim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan denklik başvuruları reddedilir. Ancak özel anlaşma hükümleri saklıdır.
 • Yurt dışında kalış süresi Türk yükseköğretiminde istenen süreden az ise reddedilir.
 • Tanınmasına rağmen Türkiye’deki programın derecesini karşılamayan, mezun olunan ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin başvurular reddedilir. Daha çok mesleki eğitimlerde bu durum kaşımıza çıkmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul Doktora Denklik Başvurusunun Reddi

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumundan alınan Doktora/Sanatta Yeterlilik Unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin yapılan Üniversitelerarası Kurul Doktora Denklik Başvurusunun denklik başvurusunun 11. Md belirtilen gerekçelerle reddedilmesidir. Başvurunun reddedilmesi üzerine adaylar kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde ÜAK’a karşı dava açma hakkına sahiplerdir.

Denklik İçin Yurt Dışında Kalma Süresi

Denklik İçin Yurt Dışında Kalma SüresiDiploma Denklik başvurusunda bulunan adaylar hakkında verilen en sık RET gerekçesi KALIŞ SÜRESİ yetersizliğidir. Denklikte kalış süresi ile ilgili YÖK Denklik Yönetmeliğinde net olarak kalış süresini belirleyen asgari süre sınırı yoktur. ÜAK doktora, doçentlik profesörlük usul esaslarında ise net süre düzenlenmiştir.

YÖK Denklik Başvurusunda Yurt Dışında Kalma Süresi

YÖK’ün diploma denklik incelemeleriyle ilgili olarak yurt dışında kalış süresini düzenlediği herhangi bir kararı yoktur. Yurt dışında kalış süresi bakımından yeterli sayılan gün sayısının tespiti konusunda ise mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. YÖK Diploma Denklik Yönetmeliğine göre Türk yükseköğretim mevzuatı baz alınmaktadır.

YÖK için yurt dışında kalış süresi hususunda sadece YÖK’ün mahkemelere yapmış olduğu savunmalarda yer alan 49 iş günü hesabına göre ön lisansta 196 gün, lisansta ise (8 yarıyıl varsayımında) 392 gün ilgili ülkede kalmış olması bahsedilen dönemlerden (ön lisans en fazla 1, lisansen fazla 3)fazla eksik olmamak kaydıyla yeterli kabul edilecektir.

Üniversitelerarası Kurul Doktora Denklik Başvurusunda Yurt Dışında Kalma Süresi

 11.04.2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4. Maddesine yaptığı ekleme sonucu yurt dışında doktora eğitimi alan kişilerin yurt dışında kalış süresinin inceleneceği ve doktora eğitimi süresince adayların en az; Sosyal Bilimler için 200 gün, Mühendislik, Temel Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve diğer bilimler için 300 gün, Sağlık Bilimleri için 400 gün, öğrenim gördüğü üniversitede bulunmasının aranacağı ilan edilmiştir.

Fakat 11.04.2019 öncesinde eğitime başlayanlar için ÜAK’ın ihdas ettiği bu yurt dışında kalış süresi uygulamasına ilişkin yönetmelik değişikliği düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce eğitime başlayanlar için uygulanamayacağı açıktır.

Uzaktan Eğitim YÖK Denkliği

Uzaktan Eğitim YÖK DenkliğiYurt dışından alınan Uzaktan Eğitim programı sonrasında verilen Diplomanın Türkiye’de Eşdeğer olarak kabul edilmesidir. Örgün eğitim usul esaslarına göre değerlendirme yapılır. Fakat Denklik Yönetmeliğinin 10 maddesinde belirtilen Ek koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar şunlardır ;

 • Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.
 • Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.
 • Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.
 • Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.
 • Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

 YÖK’ün Uzaktan Öğretim ile ilgili 14.04.2020 Tarihli Değişikliği

Yurt dışındaki üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla diplomalarla ilgili de düzenleme yaptı. Buna göre, tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık alanlarından alınan diplomalar hariç olmak üzere, yükseköğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde ilk 400 içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılabilecektir.

Söz konusu değişikliklerden yararlanabilecek durumda olanlar, yeniden inceleme başvurusunda bulunarak durumlarının yeni düzenleme kapsamında yeniden değerlendirilmesini isteyebilecekler

Açıköğretim YÖK Denkliği

Açıköğretim YÖK DenkliğiYÖK Diploma Denklik Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 6-b Bendine göre; uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda aldıkları diplomalara ilişkin diploma denklik başvuruları gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları incelemeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla yurt dışında açıköğretim programından mezun olan öğrencilere genel olarak diploma denklik verilmemektedir.

Diploma Denklik Sorunları İçin Fox Ana Haber Bültenine Verdiğimiz Röportaj

Akademik Hukuk Danışmanlık Fox Ana Haber Bülteninde:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap